Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Sisesta otsitava ettevõtte
nimetus:    
või
äriregistri kood:          või   tegevusloa number:    
või
veokorraldaja nimi:    

Seisuga 14.10.2019 on andmebaasis kokku 3885 kehtivat ühenduse tegevusluba.
neist:  3304 veoseveoks ja 581 sõitjateveoks.