Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Sisesta otsitava ettevõtte
nimetus:    
või
äriregistri kood:          või   tegevusloa number:    
või
veokorraldaja nimi:    

Seisuga 20.09.2018 on andmebaasis kokku 3659 kehtivat ühenduse tegevusluba.
neist:  3096 veoseveoks ja 563 sõitjateveoks.