Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Sisesta otsitava ettevõtte
nimetus:    
või
äriregistri kood:          või   tegevusloa number:    
või
veokorraldaja nimi:    

Seisuga 24.03.2018 on andmebaasis kokku 3639 kehtivat ühenduse tegevusluba.
neist:  3074 veoseveoks ja 565 sõitjateveoks.