Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Sisesta otsitava ettevõtte
nimetus:    
või
äriregistri kood:          või   tegevusloa number:    
või
veokorraldaja nimi:    

Seisuga 29.03.2020 on andmebaasis kokku 3941 kehtivat ühenduse tegevusluba.
neist:  3350 veoseveoks ja 591 sõitjateveoks.