Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Sisesta otsitava ettevõtte
nimetus:    
või
äriregistri kood:          või   tegevusloa number:    
või
veokorraldaja nimi:    

Seisuga 31.10.2020 on andmebaasis kokku 3840 kehtivat ühenduse tegevusluba.
neist:  3287 veoseveoks ja 553 sõitjateveoks.