Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Sisesta otsitava ettevõtte
nimetus:    
või
äriregistri kood:          või   tegevusloa number:    
või
veokorraldaja nimi:    

Seisuga 16.12.2018 on andmebaasis kokku 3713 kehtivat ühenduse tegevusluba.
neist:  3153 veoseveoks ja 560 sõitjateveoks.