Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Sisesta otsitava ettevõtte
nimetus:    
või
äriregistri kood:          või   tegevusloa number:    
või
veokorraldaja nimi:    

Seisuga 16.01.2018 on andmebaasis kokku 3586 kehtivat ühenduse tegevusluba.
neist:  3029 veoseveoks ja 557 sõitjateveoks.