Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Sisesta otsitava ettevõtte
nimetus:    
või
äriregistri kood:          või   tegevusloa number:    
või
veokorraldaja nimi:    

Seisuga 25.05.2020 on andmebaasis kokku 3950 kehtivat ühenduse tegevusluba.
neist:  3360 veoseveoks ja 590 sõitjateveoks.