Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
Volikogu liikmele: Ago Kalmer toetusi avaldanud firmade loetelu:

1.    AK LOGISTIKA O  07.03.2013 
2.    AUTOBAAS O  27.03.2013 
3.    FAMERON O  27.03.2013 
4.    KAVERA O  11.03.2013 
5.    PLUS O  11.03.2013 
6.    TOVAREL O  05.03.2013 
7.    TRANS HERBERT O  11.03.2013 


Volikogu liikmete loetelu

Jrk.nr  Volikogu liige Toetusi 
1     Rein Aav  9   
2     Stanislav Alter  11   
3     Heiki Eist  7   
4     Julia Gerasmiva  9   
5     Enno Jrvekald  10   
6     Ago Kalmer  7   
7     Jaak Kivisild  8   
8     Ole Loigu  8   
9     Jelena Netšajeva  8   
10     Tnis-Koit Pihu  8   
11     Jri Rannu  9   
12     Jri Šehovtsov  9   
13     Vitali Šehovtsov  8   
14     Jevgeni Sidorov  9   
15     Juri Šiskin  9   
16     Viktor Stanogin  8   
17     Einar Vallbaum  9   
18     Erko Vallbaum  8