Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Leedu : Riiklikud maksud
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Poola : Riiklikud maksud

Kaubaveo tingimused
Itaalia : Liikluspiirangud
Austria : Liikluspiirangud
Soome : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Kreeka : Liikluspiirangud
Bulgaaria : Liikluspiirangud
Slovakkia : Liikluspiirangud
Ungari : Liikluspiirangud
Luxemburg : Liikluspiirangud
Belgia : Liikluspiirangud
Ungari : Riiklikud maksud