Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Saksamaa : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Leedu : Riiklikud maksud
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Taani : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Poola : Riiklikud maksud

Kaubaveo tingimused
Itaalia : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Austria : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Soome : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Sloveenia : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Läti : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Prantsusmaa : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Portugal : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Norra : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Suurbritannia : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Bulgaaria : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)