Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Leedu : Riiklikud maksud
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Poola : Riiklikud maksud

Kaubaveo tingimused
Ungari : Riiklikud maksud
Portugal : Liikluspiirangud
Suurbritannia : Liikluspiirangud
Rumeenia : Liikluspiirangud
Holland : Liikluspiirangud
Tšehhi : Liikluspiirangud
Shveits : Liikluspiirangud
Taani : Liikluspiirangud
Poola : Liikluspiirangud
Saksamaa : Liikluspiirangud

Kaubavedu

Muudetud: 10-01-2019

[Shveits ] Liikluspiirangud

2019

Sõidukid

Veoautod registrimassiga üle 3,5 t; tööstuslikud vedukid ja masinad; poolhaagised ja autorongid üle 5 t. (Antud piirangud ei laiene reisijate veoks ettenähtud sõidukitele, haagissuvilatele ja põllumajandusmasinatele)

Piirkond

kogu Šveits

Sõidukeelud

pühapäeviti ja riiklikel pühadel 00.00–24.00; öösiti 22.00–05.00

 

Riiklikud pühad 2019

1. jaanuar

Uusaasta

19.aprill

 Suur Reede

22.aprill

 Ülestõusmispühade teine püha

20.mai

 Taevaminemispüha

10.juuni

 Nelipüha

1. august

Rahvuspüha

25. detsember

1. jõulupüha

26. detsember

Püha Stefani päev

Kui mõni ülalloetletud kuupäevades ei ole püha mõnes kantonis või kantoni osas, siis selles kantonis piirang ei kehti.
Kantonisisesed riigipühadel kehtivad keelud ei kehti transiitliikluse osas.

Sõitmine on samuti keelatud 

18.apr kella 22.00 kuni 20.apr. kella 05.00

21.apr. kella 22.00 kuni 23.apr. kella 05.00

19.maist kella 22.00 kuni 21.maini kella 05.00

08.juuni kella 22.00 kuni 11.juuni kella 05.00

31.juuli kella 22.00 kuni 2.augusti kella 05.00

24.detsembri kella 22.00 kuni 27. detsembri kella 05.00

31.detsembri kella 22.00 kuni 2.jaanuari 2020 kella 05.00

Lisaks kehtivad ohtlike kaupade veol teatud piirangud tunnelite kasutamisel.

  Kogu Šveitsi territooriumil kehtivaid erandeid võivad teha nende kantonite ametivõimud, mida konkreetne vedu puudutab või kus teekond, mille osas luba kehtib, algab. Nimetatud lubade väljastamine ei kuulu enam konkreetse kantoni jurisdiktsiooni alla, kui vedu tema territooriumiga seotud ei ole.

Välisriikide sõidukeile väljastab lube
Office federal des Routes
Centre d´intervention Gothard
PO Box
CH – 6487 Göschenen
Tel.: (+41 41) 885 03 20
Fax: (+41 41) 885 03 21
sonderbewilligung@astra.admin.ch
www.sonderbewilligung.ch

Täpsem info :
ASTAG
Swiss Association of Road Transport
Wölflistrasse 5
Postfach 65
CH-3000 Berne 22
Tel: (+41-31) 370 85 85
e-mail:
astag@astag.ch
www.astag.ch

Allikas: ASTAG, November 2018

Uuendatud:  jaanuar 2019