Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Rumeenia : Lubade süsteem
Holland : Lubade süsteem
Leedu : Lubade süsteem
Iirimaa : Lubade süsteem
Kreeka : Lubade süsteem
Prantsusmaa : Lubade süsteem
Taani : Lubade süsteem
Malta : Lubade süsteem
Bulgaaria : Lubade süsteem
Slovakkia : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Hispaania : Liikluspiirangud
Ungari : Riiklikud maksud
Bulgaaria : Riiklikud maksud
Iirimaa : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Itaalia : Riiklikud maksud
Tšehhi : Riiklikud maksud
Prantsusmaa : Riiklikud maksud
Shveits : Riiklikud maksud
Suurbritannia : Liikluspiirangud

Kaubavedu

Muudetud: 19-02-2020

[Shveits ] Liikluspiirangud

2020

Sõidukid

Veoautod registrimassiga üle 3,5 t; tööstuslikud vedukid ja masinad; poolhaagised ja autorongid üle 5 t. (Antud piirangud ei laiene reisijate veoks ettenähtud sõidukitele, haagissuvilatele ja põllumajandusmasinatele)

Piirkond

kogu Šveits

Sõidukeelud

pühapäeviti ja riiklikel pühadel 00.00–24.00; öösiti 22.00–05.00

 

Riiklikud pühad 2020

1. jaanuar

Uusaasta

10.aprill

 Suur Reede

13.aprill

 Ülestõusmispühade teine püha

21.mai

 Taevaminemispüha

1.juuni

 Nelipüha

1. august

Rahvuspüha

25. detsember

1. jõulupüha

26. detsember

Püha Stefani päev

Kui mõni ülalloetletud kuupäevades ei ole püha mõnes kantonis või kantoni osas, siis selles kantonis piirang ei kehti.
Kantonisisesed riigipühadel kehtivad keelud ei kehti transiitliikluse osas.

Sõitmine on samuti keelatud 

9.apr kella 22.00 kuni 11.apr. kella 05.00

11.apr. kella 22.00 kuni 14.apr. kella 05.00

20.maist kella 22.00 kuni 22.maini kella 05.00

30.mai kella 22.00 kuni 2.juuni kella 05.00

31.juuli kella 22.00 kuni 3.augusti kella 05.00

24.detsembri kella 22.00 kuni 26. detsembri kella 05.00

Lisaks kehtivad ohtlike kaupade veol teatud piirangud tunnelite kasutamisel.

  Kogu Šveitsi territooriumil kehtivaid erandeid võivad teha nende kantonite ametivõimud, mida konkreetne vedu puudutab või kus teekond, mille osas luba kehtib, algab. Nimetatud lubade väljastamine ei kuulu enam konkreetse kantoni jurisdiktsiooni alla, kui vedu tema territooriumiga seotud ei ole.

Välisriikide sõidukeile väljastab lube
Office federal des Routes
Centre d´intervention Gothard
PO Box
CH – 6487 Göschenen
Tel.: (+41 41) 885 03 20
Fax: (+41 41) 885 03 21
sonderbewilligung@astra.admin.ch
www.sonderbewilligung.ch

Täpsem info :
ASTAG
Swiss Association of Road Transport
Wölflistrasse 5
Postfach 65
CH-3000 Berne 22
Tel: (+41-31) 370 85 85
e-mail:
astag@astag.ch
www.astag.ch

Allikas: ASTAG, detsember 2019

Uuendatud:  veebruar 2020