Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Norra : Riiklikud maksud
Poola : Riiklikud maksud
Venemaa : Talvevarustuse kasutamine
Hispaania : Trahvid

Kaubaveo tingimused
Austria : Riiklikud maksud
Saksamaa : Riiklikud maksud
Horvaatia : Liikluspiirangud
Läti : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Leedu : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Venemaa : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Venemaa : Riiklikud maksud
Ukraina : Riiklikud maksud
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Moldova : Riiklikud maksud

Kaubavedu

Muudetud: 06-02-2018

[Shveits ] Liikluspiirangud

2018

Sõidukid

Veoautod registrimassiga üle 3,5 t; tööstuslikud vedukid ja masinad; poolhaagised ja autorongid üle 5 t. (Antud piirangud ei laiene reisijate veoks ettenähtud sõidukitele, haagissuvilatele ja põllumajandusmasinatele)

Piirkond

kogu Šveits

Sõidukeelud

pühapäeviti ja riiklikel pühadel 00.00–24.00; öösiti 22.00–05.00

 

Riiklikud pühad 2018

1. jaanuar

Uusaasta

30.märts

 Suur Reede

2.aprill

 Ülestõusmispühade teine püha

10.mai

 Taevaminemispüha

21.mai

 Nelipüha

1. august

Rahvuspüha

25. detsember

1. jõulupüha

26. detsember

Püha Stefani päev

Kui mõni ülalloetletud kuupäevades ei ole püha mõnes kantonis või kantoni osas, siis selles kantonis piirang ei kehti.
Kantonisisesed riigipühadel kehtivad keelud ei kehti transiitliikluse osas.

Sõitmine on samuti keelatud 

29.märts. kella 22.00 kuni 31.märts. kella 05.00

31.märts. kella 22.00 kuni 3.apr. kella 05.00

9.maist kella 22.00 kuni 11.maini kella 05.00

19.mai kella 22.00 kuni 22.mai kella 05.00

31.juuli kella 22.00 kuni 2.augusti kella 05.00

24.detsembri kella 22.00 kuni 27. detsembri kella 05.00

31.detsembri kella 22.00 kuni 3.jaanuari 2018 kella 05.00

Lisaks kehtivad ohtlike kaupade veol teatud piirangud tunnelite kasutamisel.

Öised liikluspiirangud
Kõigile üle 3,5 t sõidukitele kehtib üleriigiliselt liikluskeeld ( v.a. sõitjate vedu) kella 22.00 kuni 05.00, samuti üle 5 t traktoritele tööstusmasinatele, poolhaagistele ja autorongidele. Keeld ei kehti pühapäeviti ja öisel ajal sõitjateveole, haagismajadele sõltumata nenede kogukaalust.

  Kogu Šveitsi territooriumil kehtivaid erandeid võivad teha nende kantonite ametivõimud, mida konkreetne vedu puudutab või kus teekond, mille osas luba kehtib, algab. Nimetatud lubade väljastamine ei kuulu enam konkreetse kantoni jurisdiktsiooni alla, kui vedu tema territooriumiga seotud ei ole.

Välisriikide sõidukeile väljastab lube
Office federal des Routes
Centre d´intervention Gothard
PO Box
CH – 6487 Göschenen
Tel.: (+41 41) 885 03 20
Fax: (+41 41) 885 03 21
sonderbewilligung@astra.admin.ch
www.sonderbewilligung.ch

Täpsem info :
ASTAG
Swiss Association of Road Transport
Wölflistrasse 5
Postfach 65
CH-3000 Berne 22
Tel: (+41-31) 370 85 85
e-mail:
astag@astag.ch
www.astag.ch

Allikas: ASTAG, oktoober2017

Uuendatud:  jaanuar 2018