Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Rumeenia : Lubade süsteem
Holland : Lubade süsteem
Leedu : Lubade süsteem
Iirimaa : Lubade süsteem
Kreeka : Lubade süsteem
Prantsusmaa : Lubade süsteem
Taani : Lubade süsteem
Malta : Lubade süsteem
Bulgaaria : Lubade süsteem
Slovakkia : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Hispaania : Liikluspiirangud
Ungari : Riiklikud maksud
Bulgaaria : Riiklikud maksud
Iirimaa : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Itaalia : Riiklikud maksud
Tšehhi : Riiklikud maksud
Prantsusmaa : Riiklikud maksud
Shveits : Riiklikud maksud
Suurbritannia : Liikluspiirangud

Kaubavedu

Muudetud: 19-02-2020

[Shveits ] Riiklikud maksud

Raskeveokimaks

1.jaanuarist 2001 asendati fikseeritud maks raskeveokimaksuga, mis baseerub järgmistel faktoritel - sõiduki täismass; müra ja heitgaaside emissioon ja läbitav distants.

Šveitsi jõudes peab autojuht tollile andma informatsiooni oma sõiduki kohta; registreerimisnumber, registreerimisjärgne asukohamaa, suurim lubatud täismass, Euro kategooria, omaniku aadress. Selle põhjal väljastatakse juhile sõidukile vastav ID kaart ja mida ei ole võimalik edasi anda. Igal sissesõidul Šveitsi tuleb kaart sisestada tollis vastavasse terminali. Salvestatakse vajalik informatsioon. Juht saab vastu vautšeri summaga, mida on vaja tasuda. Selleks, et oleks võimalik protseduuri kiirendada on võimalik sõidukit varustada automaatse registreerimise seadmega. Sel juhul väljastatakse arve kuu aja baasil.

Kõiki, kes hoiduvad maksmisest kõrvale või kes ei respekteeri protseduure või kes on edastanud vale informatsiooni, trahvitakse. Trahvisumma võib olla kuni viis korda kõrgem makstavast summast. Hoolimatusest tingituna maksmata jätmise korral võib trahvisumma siiski piirduda kolmekordse summaga.. Igal juhul on miinimumtrahv 100 Šveitsi franki. Alates 2001 aastast toimisid transiidimaksud, alates 2005 aasta 1.jaanuarist neid enam ei eksisteeri. Nüüd on kõik sõidukid üle 3,5 t raskeveokimaksu subjektid.

 Täpsem info maksude kohta: www.lsva.ch

Ohtliku kauba vedu

Täpsem info www.astra.admin.ch

Allikas: Federal Custom Administration, detsember 2019

Uuendatud: veebruar 2020