Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Taani : Liikluspiirangud
Taani : Miinimumpalk
Suurbritannia : Lubade süsteem
Suurbritannia : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Miinimumpalk
Sloveenia : Lubade süsteem
Poola : Lubade süsteem
Norra : Lubade süsteem
Luxemburg : Lubade süsteem
Horvaatia : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Venemaa : Riiklikud maksud
Poola : Riiklikud maksud
Leedu : Riiklikud maksud
Suurbritannia : Riiklikud maksud
Shveits : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Itaalia : Riiklikud maksud
Kreeka : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Tšehhi : Riiklikud maksud

Kaubavedu

Muudetud: 12-09-2021

[Shveits ] Riiklikud maksud

Veebiaadressid teemaksudest Euroopas

UTA ONE on hetkel kõige terviklikum EETS teenus turul. Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse (EETS) eesmärgiks on ainult ühe nn pardaseadmega (On-Board-Unit, OBU) piirideta läbi Euroopa sõita. UTA tellib pardaseadmed firmalt Telepass, mis on Euroopa juhtiv elektrooniliste teemaksu kogumise lahenduste pakkuja. Hetkel 14 riiki selle teemaksusüsteemiga: Belgia ja Liefkenshoektunnel, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Poola (A4, Katowice – Krakow), Portugal, Austria, Hispaania, Taani (sillad), Norra, sealhulgas parvlaevad ja kiirteed, Rootsi (sillad Šveits, sealhulgas Liechtenstein, Ungari.

UTA ONE® - üks boks katab kogu Euroopa - UTA

 

Raskeveokimaks

1.jaanuarist 2001 asendati fikseeritud maks raskeveokimaksuga, mis baseerub järgmistel faktoritel - sõiduki täismass; müra ja heitgaaside emissioon ja läbitav distants.

Ðveitsi jõudes peab autojuht tollile andma informatsiooni oma sõiduki kohta; registreerimisnumber, registreerimisjärgne asukohamaa, suurim lubatud täismass, Euro kategooria, omaniku aadress. Selle põhjal väljastatakse juhile sõidukile vastav ID kaart ja mida ei ole võimalik edasi anda. Igal sissesõidul Ðveitsi tuleb kaart sisestada tollis vastavasse terminali. Salvestatakse vajalik informatsioon. Juht saab vastu vautðeri summaga, mida on vaja tasuda. Selleks, et oleks võimalik protseduuri kiirendada on võimalik sõidukit varustada automaatse registreerimise seadmega. Sel juhul väljastatakse arve kuu aja baasil.

Kõiki, kes hoiduvad maksmisest kõrvale või kes ei respekteeri protseduure või kes on edastanud vale informatsiooni, trahvitakse. Trahvisumma võib olla kuni viis korda kõrgem makstavast summast. Hoolimatusest tingituna maksmata jätmise korral võib trahvisumma siiski piirduda kolmekordse summaga.. Igal juhul on miinimumtrahv 100 Ðveitsi franki. Alates 2001 aastast toimisid transiidimaksud, alates 2005 aasta 1.jaanuarist neid enam ei eksisteeri. Nüüd on kõik sõidukid üle 3,5 t raskeveokimaksu subjektid.

 Täpsem info maksude kohta: www.lsva.ch

Ohtliku kauba vedu

Täpsem info www.astra.admin.ch

Allikas: Federal Custom Administration, detsember 2019

Uuendatud: veebruar 2020