Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Poola : Riiklikud maksud
Norra : Riiklikud maksud

Kaubaveo tingimused
Austria : Riiklikud maksud
Saksamaa : Riiklikud maksud
Horvaatia : Liikluspiirangud
Läti : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Leedu : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Venemaa : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Venemaa : Riiklikud maksud
Ukraina : Riiklikud maksud
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Moldova : Riiklikud maksud

Kaubavedu

Muudetud: 07-06-2017

[Saksamaa ] Miinimumpalk

Alates 1.juulist 2017 tuleb Saksa miinimumpalga seaduse (MiLoG) nõutavaid vorme täita elektrooniliselt läbi portaali Mindestlohn-Meldeportal. Üleminekuperiood, mil tunnistatakse ka faksi teel saadetud vorme lõpeb 30.juunil 2017. Faksid lõpetavad töö alates 1.juulist 2017.

Vormide elektrooniliseks täitmiseks ja saatmiseks tuleb ettevõtetel ennast registreerida. Portaali (inglise, saksa ja prantsuse keeles) leiate siit .

Täiendavat infot leiate ka siit .

Uuendatud: 07.06.2017