Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Norra : Riiklikud maksud
Poola : Riiklikud maksud
Venemaa : Talvevarustuse kasutamine
Hispaania : Trahvid

Kaubaveo tingimused
Leedu : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Venemaa : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Venemaa : Riiklikud maksud
Ukraina : Riiklikud maksud
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Moldova : Riiklikud maksud
Moldova : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Kreeka : Liikluspiirangud
Hispaania : Liikluspiirangud
Prantsusmaa : Riiklikud maksud

Kaubavedu

Muudetud: 07-06-2017

[Saksamaa ] Miinimumpalk

Alates 1.juulist 2017 tuleb Saksa miinimumpalga seaduse (MiLoG) nõutavaid vorme täita elektrooniliselt läbi portaali Mindestlohn-Meldeportal. Üleminekuperiood, mil tunnistatakse ka faksi teel saadetud vorme lõpeb 30.juunil 2017. Faksid lõpetavad töö alates 1.juulist 2017.

Vormide elektrooniliseks täitmiseks ja saatmiseks tuleb ettevõtetel ennast registreerida. Portaali (inglise, saksa ja prantsuse keeles) leiate siit .

Täiendavat infot leiate ka siit .

Uuendatud: 07.06.2017