Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Taani : Liikluspiirangud
Taani : Miinimumpalk
Suurbritannia : Lubade süsteem
Suurbritannia : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Miinimumpalk
Sloveenia : Lubade süsteem
Poola : Lubade süsteem
Norra : Lubade süsteem
Luxemburg : Lubade süsteem
Horvaatia : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Venemaa : Riiklikud maksud
Poola : Riiklikud maksud
Leedu : Riiklikud maksud
Suurbritannia : Riiklikud maksud
Shveits : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Itaalia : Riiklikud maksud
Kreeka : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Tšehhi : Riiklikud maksud

Sõitjatevedu

Muudetud: 01-06-2020

[Saksamaa ] Miinimumpalk

Alates 1.juulist 2017 tuleb Saksa miinimumpalga seaduse (MiLoG) nõutavaid vorme täita elektrooniliselt läbi portaali Mindestlohn-Meldeportal. Üleminekuperiood, mil tunnistatakse ka faksi teel saadetud vorme lõpeb 30.juunil 2017. Faksid lõpetavad töö alates 1.juulist 2017.

Vormide elektrooniliseks täitmiseks ja saatmiseks tuleb ettevõtetel ennast registreerida. Portaali (inglise, saksa ja prantsuse keeles) leiate siit .

Täiendavat infot leiate ka siit .

Uuendatud: 07.06.2017