Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Norra : Riiklikud maksud
Poola : Riiklikud maksud
Venemaa : Talvevarustuse kasutamine
Hispaania : Trahvid

Kaubaveo tingimused
Saksamaa : Liikluspiirangud
Ungari : Liikluspiirangud
Suurbritannia : Liikluspiirangud
Poola : Liikluspiirangud
Slovakkia : Liikluspiirangud
Tšehhi : Liikluspiirangud
Bulgaaria : Liikluspiirangud
Saksamaa : Miinimumpalk
Austria : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Prantsusmaa : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Sõitjatevedu

Muudetud: 08-09-2017

[Taani ] Riiklikud maksud

Käibemaks (VAT)

Alates 01.07.2014
kehtib käibemaksu maksmisel uus kord.
Vedajad peavad ennast registreerima käibemaksukohuslaseks, esitama deklaratsioone ja maksma käibemaksu 25%.
Lisainfo: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2362&lang=us&dmy=2606&x=2232993


Suure Balti väina silla maksud: www.storebaelt.dk, tel (+45) 33 93 52 00

Oresundi silla maksud:
www.oresundskonsortiet.dk, tel: (+45) 70 23 90 40