Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Leedu : Riiklikud maksud
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Poola : Riiklikud maksud

Kaubaveo tingimused
Tšehhi : Riiklikud maksud
Hispaania : Liikluspiirangud
Austria : Liikluspiirangud
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Läti : Riiklikud maksud
Poola : Liikluspiirangud
Belgia : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Holland : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Rootsi : Riiklikud maksud

Sõitjatevedu

Muudetud: 08-09-2017

[Taani ] Riiklikud maksud

Käibemaks (VAT)

Alates 01.07.2014
kehtib käibemaksu maksmisel uus kord.
Vedajad peavad ennast registreerima käibemaksukohuslaseks, esitama deklaratsioone ja maksma käibemaksu 25%.
Lisainfo: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2362&lang=us&dmy=2606&x=2232993


Suure Balti väina silla maksud: www.storebaelt.dk, tel (+45) 33 93 52 00

Oresundi silla maksud:
www.oresundskonsortiet.dk, tel: (+45) 70 23 90 40