Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Poola : Riiklikud maksud
Norra : Riiklikud maksud

Kaubaveo tingimused
Austria : Riiklikud maksud
Saksamaa : Riiklikud maksud
Horvaatia : Liikluspiirangud
Läti : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Leedu : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Venemaa : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Venemaa : Riiklikud maksud
Ukraina : Riiklikud maksud
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Moldova : Riiklikud maksud

Sõitjatevedu

Muudetud: 17-04-2014

[Hispaania ] Trahvid

Informatsioon trahvide tasumise kohta Kataloonias vastavalt liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi ettekirjutustele (uuendatud 17.04.2014)

 

Trahvimäärad Hispaanias võimaldavad määrata trahvi liikluseeskirjade rikkumise eest alates 200 EUR kuni 18000 EUR. Liikluseeskirjad vaadati Hispaanias läbi 2003 a. ja kehtestati senisest karmimad trahvid. Eriti rangelt järgitakse töö- ja puhkeajast kinni pidamist. Tõsine liikluseeskirjade korduvrikkumine võib kaasa tuua 18000 EUR suuruse trahvi.

Mõned näited töö- ja puhkeaja rikkumise kohta:
Art. 140 – väga tõsised rikkumised
140.20 pikima lubatud sõiduaja ületamine 50 % või katkematu sõiduaja ületamine, samuti ettenähtud puhkeaja lühendamine üle 50 % – keskmine trahv 3,301 – 4,600 EUR

Art. 141 – tõsised rikkumised
140.6 pikima lubatud sõiduaja ületamine 20 % või katkematu sõiduaja ületamine, samuti ettenähtud puhkeaja lühendamine üle 20 %, välja arvatud juhul kui rikkumist loetakse väga tõsiseks rikkumiseks – keskmine trahv 1,501 – 2,000 EUR

Art. 142 – väiksem rikkumine
142.3 pikima lubatud sõiduaja ületamine või katkematu sõiduaja ületamine, samuti ettenähtud puhkeaja lühendamine, välja arvatud juhul kui rikkumist loetakse väga tõsiseks või tõsiseks rikkumiseks – keskmine trahv 301 – 400 EUR

Arvestama peab, et pikima lubatud sõiduaja ületamine või katkematu sõiduaja ületamine või ettenähtud puhkeaja lühendamine toob alati kaasa sõiduki kinnipidamise. Kuid kinnipidamist ei rakendata kui pikima lubatud sõiduaja ületamine või katkematu sõiduaja ületamine või ettenähtud puhkeaja lühendamine langeb kategooriasse „väiksem rikkumine“ ehk alla 20 % ja kui vahemaa sihtkohta ei ületa 30 km.

 

Trahvide kategooriad

Väga tõsine rikkumine   

Järjestikused rikkumised  

6001 – 18000 EUR

Suurim trahv  

4601 - 6000 EUR

Keskmine trahv  

3301 – 4600 EUR

Väikseim trahv  

2001 – 3300 EUR

 Tõsine rikkumine  

Suurim trahv  

1501 - 2000 EUR

Keskmine trahv  

1001 – 1500 EUR

Väikseim trahv  

401 – 1000 EUR

 Väiksem rikkumine  

Suurim trahv  

301 - 400 EUR

Keskmine trahv  

201 – 300 EUR

Väikseim trahv  

200 EUR

 

Allikas:ITD-International 24.juuni 2004 nr. 17

Uuendatud 02.12.2005

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest alates 91 eurot
Uuendatud 02.06.2008