Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Rumeenia : Lubade süsteem
Holland : Lubade süsteem
Leedu : Lubade süsteem
Iirimaa : Lubade süsteem
Kreeka : Lubade süsteem
Prantsusmaa : Lubade süsteem
Taani : Lubade süsteem
Malta : Lubade süsteem
Bulgaaria : Lubade süsteem
Slovakkia : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Hispaania : Liikluspiirangud
Ungari : Riiklikud maksud
Bulgaaria : Riiklikud maksud
Iirimaa : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Itaalia : Riiklikud maksud
Tšehhi : Riiklikud maksud
Prantsusmaa : Riiklikud maksud
Shveits : Riiklikud maksud
Suurbritannia : Liikluspiirangud

Kaubavedu

Muudetud: 19-02-2020

[Prantsusmaa ] Riiklikud maksud

Kiirteemaksud
Kiirtee maksud on võimalikud AUTOROUTE kodulehelt

  Tunnelite maksud
Frejus Tunneli maksud
(alates 1.1.20.; sisaldab käibemaksu 20%,  € ) 

 

EURO ;3; üks ots

EURO 4;5;6 üks ots

EURO 3   edasi-tagasi

EURO4,5,6 edasi-tagasi

klass 3: 2 teljeline, kõrgus >3m

176.60

168.20

274.80

261.80

klass 4: 3 või enama teljeline,  kõrgus >3m

354.90

338.00

557.40

530.90

klass B: ülegabariidilised   laius 2.81m kuni 3.50m; kõrgus kuni 4.30m)

492.70

469.20

 

 

 

 

 

 

klass C: ülegabariidilised (laius3.51m kuini 6.00m või pikkus üle  25m; kõrgus kuni 4.30m)

977.90

931.40

Ohtliku veose eskort transiidi korral

142.90

136.10

NB! Edasi – tagasi pilet kehtib kuni viieteistkümnenda päeva keskööni alates pileti väljastamise päevast. Peale seda päeva võib edasi – tagasi pileti krediteerida summale, mis tekib üksikpileti ja edasi-tagasi pileti hinnavahest.

Ettevõte, mis soovib sooritada transiitreisi C klassi sõidukiga , peab saatma kirjaliku sooviavalduse järgmisel aadressil:

SFTRF
Direction Technique et d’Exploitation
BP 30
F – 73500 Modane
Tel. +33 479 20 26 00
Faks + 43 479 20 26 10

Avalduses tuleb ära tuua kõik vajalik informatsioon ja sõidu sooritamise kuupäevad. SFTRF informeerib operaatorit sõidu sooritamise tingimustest.

on järelmaksu võimalus, tel +33 479 20 26 07.

Ohtlike veoste transiidi korral juhindutakse siseriiklikust juhisest, mille saab vastava soovi avaldamisel Direction d’Exploitation’st. Eskordi maks lisandub tunnelimaksule.

Alates 1.juulist 2020 euro III ja euro IV sõidukitele on tunneli kasutamine keelatud.

Mont Blanci tunnel
(alates 01.01.20, ; sisaldab käibemaksu 20 %, tariifid  €) 

 

Ühekordne sõit

Edasi - tagasi sõit

 

EURO  4, 5, 6

EURO  4, 5, 6

klass 3: 2 teljeline, kõrgus >3m

168.20

261.80

klass 4: 3 või enama teljeline,  kõrgus >3m

338.00

530.90

Klass D: eriveos “A”

353.00

-

Klass E: eriveos “B”

931.40

-

 Märkused:

-         Edasi – tagasi pilet kehtib kuni viieteistkümnenda päeva keskööni alates pileti väljastamise päevast.,
-        
Aktsepteeritavad krediitkaardid:
-         EURO 0 , 1, 2 3 sõidukid ja ohtlikke aineid vedavad sõidukid ei tohi tunnelit kasutada
-         Suurimad lubatud mõõtmed tunnelis sõidul: laius 2,55 m, kõrgus – 4,05 m, pikkus 18.75 m
-         Kütuse kogus ei tohi ületada 1500 l (500 l lisa on lubatud külmikautodele)
-         Suurim lubatud kiirus: 70 km/h, väikseim lubatud kiirus 50 km/h
-         Suurim vahemaa sõidukite vahel 150 m (100 m , kui sõidukid on tunnelis peatunud)

Järgmised sõidukid tohivad siseneda tunnelisse ainult eriloa alusel, mis tuleb taotleda tunneli operaatorilt.

Klass D (A tüüpi,  konvoid)
-         teist sõidukit vedavad sõidukid
-         külmikautod, mille laius jääb 2.55 – 2.60 m vahele

 A tüüpi sõidukite samaaegne liikumine mõlemal suunal on keelatud.

Selliste sõidukite tunnelis liiklumine on lubatud ainult eriloal ja neid saadavad kaks sõidukit, liikumiskiirus on 70m/h. Tunneli läbimine toimub tavaliselt mõlema vahelduva ringi lõpus.

Klass E (B tüüpi konvoid)
-         ülegabariidilised sõidukid vastavalt Prantsusmaa ja Itaalia seadustele
-         sõidukid, mis ületavad järgmisi mõõtmeid:
kõrgus üle 4.05 m
laius üle 2.55 m või 2,60 m külmikute korral
pikkus üle 18.75 m

Nendele sõidukitele liikumisloa andmiseks suletakse tunnel liiklusele, mis tuleb vastassuunast. Neid saadavad kaks sõidukit, liikumiskiirus on 70m/h. transportimine toimub öösel kella 22.00 ja 06.00  vahel.

Allikas SFTRF , detsember 2019
Uuendatud: veebruar 2020