Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Rumeenia : Lubade süsteem
Holland : Lubade süsteem
Leedu : Lubade süsteem
Iirimaa : Lubade süsteem
Kreeka : Lubade süsteem
Prantsusmaa : Lubade süsteem
Taani : Lubade süsteem
Malta : Lubade süsteem
Bulgaaria : Lubade süsteem
Slovakkia : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Hispaania : Liikluspiirangud
Ungari : Riiklikud maksud
Bulgaaria : Riiklikud maksud
Iirimaa : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Itaalia : Riiklikud maksud
Tšehhi : Riiklikud maksud
Prantsusmaa : Riiklikud maksud
Shveits : Riiklikud maksud
Suurbritannia : Liikluspiirangud

Kaubavedu

Muudetud: 19-02-2020

[Suurbritannia ] Liikluspiirangud

2020

Nädalalõppudel ja riiklikel pühadel liikluspiirangud puuduvad.

Kohalikud piirangud

Sõidukid

Veoautod registrimassiga üle 18 t

Sõidukeeld

tööpäevadel, 21.00–07.00; nädalavahetustel, laupäeval 13.00 – esmaspäeval 07.00

Piirkond

Suur-London (Greater London) - kõiki tänavaid, v.a. kiirteid ja teatud peateid, nendes piirkondades haldab Londoni Linnaosade Transpordiskeem (kehtib kõigis 33s Londoni linnaosas)

Erandid 

• eriloa alusel töötavad sõidukid, kuna need veavad ülegabariidilisi mittejagatavaid koormaid;

• sõidukid "mille veoseid vajatakse hädaolukorra lahendamiseks, mis ohustab inimeste või vara turvalisust".

Erilubade taolemiseks tuleb pöörduda:

London Lorry Control Team
London Councils
59 ½ Southwark Street
LONDON SE1 0AL
Tel: (+44 20) 7934 9915
Fax: (+44 20) 7934 9591
URL:
www.londonlorrycontrol.com
e-mail: lorry.control@londoncouncils.gov.uk

 

 Väljaspool Londonit on kehtestatud mitmeid piiranguid raskeveokitele nii kesklinnas kui ka piirkonnas, tuleb hoolega jälgida vastavaid teetähiseid.
 Teatud tingimustel on võimalik saada lühiajalisi lube lühikese etteteatamisajaga ühekordseteks sõitudeks. Vedajad peaksid aga tähele panema, et loa väljastamise tingimustega seatakse autojuhtidele erinõuded marsruudi osas.

 

Keskkonnasõbralikum London

Detailne info:

 https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone

 www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging ja www.urbanaccessregulations.eu

Pühad 2020

1.jaanuar
2.jaanuar
17.märts
10.aprill
13.aprill
8.mai
25.mai
12.juuli
13.juuli
3.august
31.august
30.november
25.detsember
26.detsember
28.detsember

Allikas: RHA, detsember 2019

Uuendatud:  veebruar 2020

Madala emissiooni piirkonnad Suurbritannias

London

Londoni ja selle äärelinnade madala emissiooni piirkond LEZ jõustub 4.veebruaril 2008 ja kehtib 24 tundi päevas, aastaringselt. Esialgu rakendub see diiselmootoriga veoautodele täismassiga üle 12t. Alates 7.juulist 2008 kehtib see ka kõikidele veoautodele täismassiga üle 3,5t ning bussidele (rohkem kui 9 istet ja täismass suurem kui 5t).
LEZ katab enamikku Londonist ja selle äärelinnadest, ning sisenemine LEZ alasse märgistatakse. (Vt kaarti aadressil
http://www.tfl.gov.uk/tfl/roadusers/lez/areaofoperation)
Informatiivne voldik on saadaval mitmes keeles aadressil
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/default.aspx?lang=en

  

LEZ emissioonistandardid

LEZ keskendub tahkete osakeste (PM) tasemele. Seetõttu võivad mõned Euro II ja Euro I sõidukid, mis on registreeritud enne 1.oktoobrit 2001, olla kooskõlas LEZ standarditega. Nõuetele vastavate mootorite nimekiri on kättesaadav aadressil http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/roadusers/lez/Eligible-Engines-List.pdf
LEZ emissioonistandardid on kehtivad alates:
-          veebruar 2008, Euro III standard PM kohta, veokitele täismassiga üle 12t.
-          juuli 2008, Euro III standard PM kohta, veokitele täismassiga 3,5t kuni 12t ja bussidele (rohkem kui 9 istet ja täismass suurem kui 5t).
-          oktoober 2010, Euro 3/III standard PM kohta, suurtele bussidele ja minibussidele.
-          jaanuar 2012, Euro 4/IV standard PM kohta, veokitele täismassiga üle 12t ja bussidele.

Jõustumine

LEZ rakendatakse kasutades paikseid ja mobiilseid kaameraid, mis loevad sõiduki numbrimärgi LEZ tsooni sisenemisel. Seejärel kontrollitakse registreeritud sõidukite andmebaasist, kas sõiduk:
-          vastab LEZ emissioonistandarditele;
-          on tasunud päevamakse;
-          puudub, või on registreeritud 100% tariifialandusega.

Registreerimine

Välismaal registreeritud sõidukite omanikud, kelle sõiduk vastab LEZ emissioonistandarditele, või kelle sõiduk kuulub erandite või 100% hinnaalanduse alla, peavad LEZ tsoonis sõitmiseks enda sõiduki andmed registreerima andmebaasis Transport for London (TfL).
Registreerimisavalduse blanketid koos juhistega on kättesaadavad aadressilt
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/vehicles/2536.aspx
Registreerimisavalduse blankett tuleb TfL’i esitada vähemalt 10 tööpäeva enne, kui sõiduk plaanide kohaselt LEZ piirkonnas sõidab. Iga sõiduki jaoks tuleb täita eraldi blankett. TfL saadab iga korrektselt täidetud ja heakskiidetud avalduse kohta kirjaliku kinnituse.
Kui sõiduk sõidab LEZ piirkonnas enne, kui registreerimisavaldus on heaks kiidetud, peab sõiduki eest tasuma päevatariifi vastavalt hinnakirjale (vt allpool).

Päevatariif

Standarditele mittevastavad sõidukid, või sõidukid, mis on õigustatud soodushinnale, peavad LEZ piirkonnas sõitmiseks tasuma päevatasu. Päevatasu suurus on £200 veoautodele ja bussidele ning £100 veokitele ja minibussidele. Tasu võib maksta internetipangas, telefoni teel või posti teel kuni 64 päeva enne sõitu, sõidu päeval, või LEZ piirkonnas sõitmisele järgneva tööpäeva keskööks.
Juhid peavad silmas pidama, et kui marsruut läbib ka Londoni ummistustasu tsooni London Congestion Charging Zone, tuleb lisaks LEZ maksetele tasuda ka ummistustasu.
Päevast makseperioodi loetakse alates keskööst kuni keskööni. Seega, kui juhid sisenevad LEZ piirkonda enne keskööd või väljuvad piirkonnast peale keskööd, tuleb tasuda kahe päeva eest. 

 

Trahvimaksed

Kui sõiduk ei vasta LEZ emissioonistandarditele ja kuupäevaks, mil sõiduk LEZ piirkonnas sõidab pole vajalik tariif tasutud, võidakse sõiduki registreeritud omanikule väljastada trahv. Trahvisumma sõidukitele täismassiga üle 3,5t on £1000. Selle tasumisel 14 päeva jooksul võidakse trahvi vähendada £500-ni; kui trahvi ei tasuta 28 päeva jooksul, suureneb see £1500-ni.

Allikad:

Transport for London, detsember 2007
FTA, november 2007