Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Leedu : Riiklikud maksud
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Poola : Riiklikud maksud

Kaubaveo tingimused
Ungari : Riiklikud maksud
Portugal : Liikluspiirangud
Suurbritannia : Liikluspiirangud
Rumeenia : Liikluspiirangud
Holland : Liikluspiirangud
Tšehhi : Liikluspiirangud
Shveits : Liikluspiirangud
Taani : Liikluspiirangud
Poola : Liikluspiirangud
Saksamaa : Liikluspiirangud

Kaubavedu

Muudetud: 11-01-2018

[Ungari ] Liikluspiirangud

Sõidukid

kaubaautod, põllumajandustraktorid ja nende haagised täismassiga üle 7,5 t

Piirkond

kogu maantee- ja kiirteevõrgus

Piirang

a)    1. juulist 31. augustini

laupäeval 15.00 – pühapäeval 22.00;

Riigipüha eelsel päeval kella 22.00 kuni kella 22.00 riigipühal

b)   1.septembrist kuni 30.juunini: laupäeval või riigipüha eelsel päeval kella 22.00 kuni kella 22.00 pühapäeval või riigipühal (rahvusvahelisele transpordile, vähemalt EURO III, ei ole liikluskeeldu 4. novembrist kuni 1.märtsini) NB! Kui riigipüha eelneb või järgneb vahetult nädalavahetusele ülalnimetatud perioodidel algab liikluskeeld kella 08.00 esimesel päeval ja kestab katkematult kuni kella 22.00 viimasel päeval

Erandid

 kaitseväe, politsei, riikliku julgeolekteenistuse, vanglaasutuste, tuletõrje, tsiviilkaitse, tolliasutuste, riiklike transpordiasutuste poolt kasutatavad sõidukid, alarmsõidukid;
· kombineeritud vedude puhul, vastavalt Euroopa Ühenduse ja Ungari Vabariigi vahel sõlmitud autoveotingimusi ja kombineeritud veo edendamist puudutavale lepingule
- kombineeritud transpordisõlmede ning peale- ja mahalaadimiskoha vahel liikuvad sõidukid, või
- piiripunktile lähima kombineeritud transpordisõlme ja piiripunkti vahel liikuvad sõidukid;
· katastroofi korral vältimise või abistamise eesmärgil kasutatavad sõidukid;
· õnnetusjuhtumite või rikete korral kasutatavad sõidukid;
· humanitaarsaadetised (vajalike dokumentidega);
· värskete lillede või taimede vedu väljaarvatud kõik muu;
· postiteenistus, ajalehed;
· ühiskondliku elu korraldamisse kaasatud sõidukid (kaasa arvatud linna/küla puhastusteenistus, prügivedu, linnahooldeautode rikketeenistus);
· vedelgaasi vedavad sõidukid EURO 3 või kõrgema standardiga;
· teede, raudteede ja avalike ehitiste ehitamisel, hooldamisel, remondil või puhastamisel kasutatavad sõidukid;
· koristatud saagi või sööda veoks või põllutöömasinate või aeglaste sõidukite ümberpaigutamiseks kasutatavad sõidukid;
· loomi, värsket piima, värskeid piimatooteid, värsket ja sügavkülmutatud liha ja lihatooteid, köögivilju, mune, värskeid pagaritooteid või muid kiirestiriknevaid toiduaineid vedavad sõidukid ja taolise veoga seoses tühjalt liikuvad sõidukid;
· Ungari piiri äärest transpordiasutuse poolt sellel otstarbel ettenähtud lähima parkimisalani liikuvad sõidukid;
· suvise sõidukeelu ajal, riigipiirilt oma territooriumile Ungaris või esimese mahalaadimiskohani liikuvad sõidukid;
· kultuuriürituste, äriliste sündmuste või spordivõistluste tarbeks varustust või loomi vedavad sõidukid (kaasa arvatud veod seoses raadio-, televisiooni või kinosalvestustega);
· üksikisiku kolimine;
· raudteejaamadest, jõesadamatest või lennujaamadest (kaubasaatja/saaja territooriumi ja lähima taolise jaama, sadama või lennujaama vahel) alguse saavate või sinna suunduvate keeluga piiratud perioodide jooksul saabuvate või edasitoimetatud kaupade vedudega tegelevad sõidukid;
· ilma poolhaagiseta EURO 3 või kõrgema standardiga sadulveok, mille registrimass ei ületa 7,5 tonni.

Juhid, kelle sõidukite ( üle 7,5 tonnised põllumaj. masinad) liiklusele ei laiene  liikluspiirangud, peavad siiski teadma, et suviste liikluspiirangute ajal (1.juulist kuni 31.augustini) on järgnevad teed suletud:
·    A7 täies pikkuses
·        Põhimaantee nr.2 Budapest  - Parassapuszta lõik
·         2/A kogu pikkuses
·         Põhimaantee nr.6 Dunaujvaros - Budapesti lõik
·         Põhimaantee nr.7
·         Põhimaantee nr.10 Dorog-Budapesti lõik
·         Põhimaantee nr. 11 Esztergom –Budapesti lõik
·         Põhimaantee nr.12 täies pikkuses
·         Maantee nr. 1201 täies pikkuses
·         Põhimaantee nr.51 alates ristmikust põhimaanteega 510 kuni Dömsöd
·         Põhimaantee nr.71 täies pikkuses
·         Põhimaantee nr. 76 alates ristmikust maanteega nr.71  kuni nr. 7 ja Zalaapati ja põhimaantee nr.71 vahel
·         Põhimaantee nr.55 Alsonyeki – Baja vaheline lõik
·         Põhimaantee nr.82 alates põhimaanteest nr.8 kuni Veszpremvarsany
·         Põhimaantee nr. 84 alates Sümeg kuni põhimaantee nr.71
·         Põhimaantee nr.33 Dormand – Debreceni teelõik
·         Põhimaantee nr. 86 Janossomorja – Nemesbödi ja Körmend-Zalabaksa teelõigud
·         Põhimaantee nr. 37 Miskolc-Satoraljaujhely teelõik
·         Põhimaantee nr.38 alates ristumisega peateega nr. 37 kuni Rakamaz

Eriloa saamiseks tuleb esitada avaldus aadressil:
National Transport Authority
Nemzeti Közlekedesi Hatosag
Pf 102
1389 Budapest ,
www.nkh.hu; office@nkh.gov.hu

   Riiklikud pühad 2018

1. jaanuar

10. märts

15.märts

16.märts

30.märts

2.aprill

21.aprill

30.aprill

1.mai

21.mai

20.august

13.oktoober

22.oktoober

23.oktoober

1.november

2.november

10.november

1.detsember

15.detsember

24.25.26.detsember

31.detsember

1.jaanuar 2019

 Allikas: MKFE , november2017

Uuendatud: jaanuar 2018

 LIIKLUSKEELD BUDAPESTIS

ATRH, Ungari, teatel on alates 1. Märtsist 2008 keelatud Budapesti sissesõit kindlates ajavahemikel päevas.
Sissesõiduks on vaja eriluba, mida saab taotleda järgmisel aadressil:

        Parking Kft. 1053 Budapest, Veres Palné u. 8
        Postiaadress: 1364 Budapest, Pf 56
        Tel: 0036/1.317.23.92 või 317 63 79
        Fax: 0036/1.318.95.49
        e-mail:
behajtas@parking.hu 
       
www.parking.hu

Vaata Budapesti kaarti
 

REGIOON

TSOON

KELLAEG 

Üle 3,5t sõidukid

Buda

Kõik tänavad Bem rakpart  regioonis Krisztina körut-Moszkva tér-Margit körut-Bem Jozsef utca-Tölgyfa utca-Margit körut kaasa arvatud Bem rakpart, Jégverem utca, Fo utca, Clark Adam tér, Lanchid utca, Ybl Miklos ter, Varkert rakpart, Döbrentei tér, Szent Gellert rakpart, Szent Gellert tér ja Muegyetem rakpart.

07h00  -18h00

22h00 - 05h00

Kelenvölgy 

Regioonis Kovirag sor-Gepesz utca- Bazsalikom utca-Csakvar utca-Szattyan utca-Eger ut-Balatoni ut-Bodog utca-Horogszegi hatarsor-Ady Endre utca.

00h00 – 24h00

Pest

Regioonis Szent Istvan korut-Blaha Lujza ter-Jozsef körut-Ferenc körut-Boraros tér-Közraktar utca-Csarnok ter-Pipa utca Vamhaz körut-Fovam tér-Belgrad rakpart-Marcius 15. tér-Belgrad rakpart-Eötvös tér-Roosvelt tér-Széchenyi rakpart-Marko utca-Balassi Balint utca-Jaszai Mari tér kaasa arvatud Belgrad rakpart, Eötvös tér, Roosvelt tér ja Széchenyi rakpart.

07h00 – 18h00

Dél –Pest

Regioonis Hatar ut-Tompa utca-Vak Bottyan utca-Derkovits Gyula utca-Nefelejcs utca-Dozsa György ut-Hunyadi Janos utca-Nagykorosi ut.

00h00 – 24h00

Üle 7,5t sõidukid

Pesterzsébet

Regioonis Hatar ut-Helsinki ut-Wesselenyi utca-Lenke utca-Bolyai Janos utca-Vagohid utca-Also hatarut Koves ut-Szentlorinci ut-M5 kiirtee asulasisene sektsioon Nagykorosi ut

00h00 – 24h00

Üle 12t sõidukid

Eszak – Buda

Välja arvatud Lajos utca es a Pacsirtamezo utca

00h00 – 24h00

Dél-Buda

Välja arvatud Budaörsi ut

00h00 – 24h00

Kelenföld-Albertfalva

Regioonis Budafoki ut-Hengermalom ut-Nandorfejervari ut Than Karoly utca-Borszeki ut-Etele ut-Etele ter-Kelenföldi ut-Csoka utca-Bartok Bela ut-Sarbogardi ut-Dombovari ut

00h00 – 24h00

Örmezö

Regioonis Balatoni ut-Boldizsar utca-Peterhegyi ut-Ormezei ut

00h00 – 24h00

Allikas : ATRH, Veebruar 2008

Uuendatud 03.03.2008