Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Poola : Riiklikud maksud
Saksamaa : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Leedu : Riiklikud maksud
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Taani : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped

Kaubaveo tingimused
Horvaatia : Liikluspiirangud
Rumeenia : Liikluspiirangud
Türgi : Liikluspiirangud
Kreeka : Liikluspiirangud
Tšehhi : Liikluspiirangud
Itaalia : Liikluspiirangud
Sloveenia : Liikluspiirangud
Luxemburg : Liikluspiirangud
Austria : Liikluspiirangud
Bulgaaria : Liikluspiirangud

Kaubavedu

Muudetud: 15-05-2019

[Luxemburg ] Riiklikud maksud

Luksemburgis kehtivad eurovinjetid

Tariifid muutuvad kahes etapis: esimene etapp, alates 1.juulist 2019, puudutab sõidukeid EURO 0 kuni EURO 4. Sõidukitele, mis vastavad EURO 5 ja 6, tariifid ei muutu, v.a. ühepäeva vinjetid, mille eest tuleb tasuda 12 eurot kõigi emissiooniklasside puhul. Teine etapp, alates 1.jaanuarist 2020, puudutab vaid EURO 5 sõidukeid.

Tariifid 01.01.2019 - 30.06.2019 (sama 2018)

Emissioni klass

Telgede arv

    EURO 0

1-3         4+

   EURO 1

1-3           4+

  EURO 2-6

1-3         4+

Päev
Nädal
Kuu
Aasta

8€    8€

26€    41€

96€    155€

960€   1.550€

8€      8€

23€     37€

85€     140€

850€    1.400€

8€      8€

20€     33€

75€     125€

750€    1.250€

 

Tariffs 01.07.2019 - 31.12.2019

Emissioni klass

Telgede arv

EURO 0

1-3        4+

EURO 1

1-3         4+

EURO 2

1-3         4+

EURO 3

1-3      4+

Päev Nädal Kuu Aasta

12€     12€

37€     62€

140€    235€

1.407€  2.359€

12€      12€

32€     54€

122€    204€

1.223€  2.042€

12€      12€

28€      47€

106€    177€

1.065€  1.776€

12€    12€
24€    41€
92€   154€
926€  1.543€

 

Emissioni klass

Telgede arv

   EURO 4

1-3             4+

EURO 5+6

1-3            4+

Päev
Nädal
Kuu
Aasta

12 €        12 €

22 €        37 €

84 €      140 €

842 €    1.404 €

12 €      12 €

20 €     33 €

75 €      125 €

750 €   1.250 €

 

Tariifid alates 01.01.2020

Emissioni klass

 EURO 0

    EURO 1

EURO 2

EURO 3

Telgede arv

1-3

  4+

1-3

4+

1-3

  4+

1-3

 4+

Päev

12€

12 €

12€

12 €

12€

12€

12€

12€

Nädal

37€

62 €

32€

54 €

28€

47€

24€

41€

Kuu

140€

235 €

122€

204 €

106€

 177€

92€

154€

Aasta

1.407€

2.359€

1.223€

2.042€

1.065€

 1.776€

926€

1.543€

 

Emissioni klass

 EURO 4

  EURO 5

EURO 6

Telgede arv

1-3      4+

1-3     4+

1-3    4+

Päev

12€   12€

12€  12€

12€  12€

Nädal

22€   37€

21€  35€

35€  33€

Kuu

84€   140€

79€  132€

132€  125€

Aasta

842€  1.404€

796€  1.327€

750€  1.250€

 

allikas: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2018-2.HTML

muudetud: mai 2019