Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Leedu : Riiklikud maksud
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Poola : Riiklikud maksud

Kaubaveo tingimused
Tšehhi : Riiklikud maksud
Hispaania : Liikluspiirangud
Austria : Liikluspiirangud
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Läti : Riiklikud maksud
Poola : Liikluspiirangud
Belgia : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Holland : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Rootsi : Riiklikud maksud

Sõitjatevedu

Muudetud: 24-04-2015

[Poola ] Riiklikud maksud

Sõitjateveo käibemaks

Vastavalt Poola käibemaksuseaduse uuele redaktsioonile peavad Poola territooriumil rahvusvahelist sõitjatevedu teostavad
välisriigis registreeritud bussivedajad maksma Poola riigile käibemaksu 8%.
Enne Poolasse sõitu peavad vedajad end registreerima Poolas käibemaksukohuslaseks ja hakkama esitama käibemaksu deklaratsioone.
Kvartaalse deklareerimise korral tuleb deklaratsioonid esitada maksustatavale kvartalile järgneva kuu 25. päevaks.

Käibemaksu arvutamine:
Poolas tekkinud käibe leidmiseks tuleb konkreetse sõidu ühe kilomeetri hind korrutada läbisõiduga Poolas.
Leitud summast 8% tuleb maksta käibemaksuna Poola maksuametile.

NB!! Käibemaksukohuslaseks registreerimine ja käibemaksu maksmine ei vabasta Poola teemaksu tasumisest.
Tegemist on erinevate maksudega ja mõlemaid tuleb maksta.


Käibemaksukohuslaseks registreerimine
Tuleb täita elektrooniline avaldus VAP-R ja saata see Poola maksuametisse.
Avalduse vorm: VAP-R

Vastuseks saadetakse käibemaksukohuslaseks registreerimise tunnistus VAP-5, millest vedaja peab tegema igasse bussi koopia.

Deklaratsioonid.
Vedaja peab esitama kvartaalsed deklaratsioonid kasutades vormi VAP-1 ja saatma need elektrooniliselt Poola maksuametisse.
Avalduse vorm: VAP-1

 

Teekasutusmaks (ViaTOLL)

Alates 1. juulist 2011 jõustus Poolas elektrooniline teemaksu kogumise kord – viaTOLL.
Uue korra kohaselt kuuluvad maksustamisele sõidukid registrimassiga üle 3,5 tonni.
Maksuliste teede kasutajad peavad end viaTOLLl süsteemis registreeruma ja hankima
pardaseadme viaBOX.

Täpsemat informatsiooni saab viaTOLLI-i kodulehelt http://www.viatoll.pl.

 

Selgitused elektroonilise eelregistreerimise juurde:

Äriühingu liigid poola keeles:

sp z.o.o. - osaühing

S.A - aktsiaselts

Inne - muud,  märkida näiteks FIE korral


KRS:
äriregistri nr.


NIP:
(Eesti) käibemaksukohuslase nr.

 

Ingliskeelne info registreerimise kohta

http://www.viatoll.pl/en/heavy-vehicles/news/registration-with-the-viatoll-system-step-by-step

 

Venekeelne info registreerimise kohta

http://www.viatoll.pl/ru/gruzovie-transportnie-sredstva/novosti/poshagovaya-registratsiya-v-sisteme-viatoll

 
Infotelefon: +48 22 521 10 10

 

Tariifid A ja S klassi teedel

Sõiduki tüüp

Teemaks zlottides

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Kõik bussid olenemata registrimassist

0,40

0,35

0,28

0,20

 Tariifid GP and G kategooria teedel

Sõiduki tüüp

Teemaks zlottides

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Kõik bussid olenemata registrimassist

0,32

0,28

0,22

0,16

 
 

Teemaks ViaTOLL süsteemi mitte kuuluvatel teedel
M
õned Poola teed on eravalduses ja nendel ei kehti ViaToll süsteem ja ei toimi ka Viabox.
Teemaksu nendel teedel sõitmise eest tuleb maksta teemaksupunktides.
Lisainfot leiate vastavate teede kodulehtedelt:

A1 - http://www.autostradaa1.pl/en/index.html

A2 - http://www.autostrada-a2.pl/en/tolls/toll--payment-methods.html

A4 - http://www.autostrada-a4.pl/driver