Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Norra : Riiklikud maksud
Poola : Riiklikud maksud
Venemaa : Talvevarustuse kasutamine
Hispaania : Trahvid

Kaubaveo tingimused
Leedu : Riiklikud maksud
Sloveenia : Liikluspiirangud
Itaalia : Liikluspiirangud
Rumeenia : Liikluspiirangud
Holland : Liikluspiirangud
Shveits : Liikluspiirangud
Bulgaaria : Liikluspiirangud
Poola : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Ungari : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Rumeenia : Riiklikud maksud

Kaubavedu

:

Andmed puuduvad