Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Norra : Riiklikud maksud
Poola : Riiklikud maksud
Venemaa : Talvevarustuse kasutamine
Hispaania : Trahvid

Kaubaveo tingimused
Saksamaa : Liikluspiirangud
Ungari : Liikluspiirangud
Suurbritannia : Liikluspiirangud
Poola : Liikluspiirangud
Slovakkia : Liikluspiirangud
Tšehhi : Liikluspiirangud
Bulgaaria : Liikluspiirangud
Saksamaa : Miinimumpalk
Austria : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Prantsusmaa : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Sõitjatevedu

Muudetud: 18-12-2014

[Venemaa ] Talvevarustuse kasutamine

01.01.2015 jõustub tehniline regulatsioon talvevarustuse kasutamise kohustuslikkusest Tolliliidu territooriumil – Venemaal, Valgevenes ja Kasahstanis.

Regulatsiooni kohaselt peavad talvekuudel (detsember, jaanuar, veebruar) kõik sõidukid olema varustatud talverehvidega, mis vastavad järgmistele nõuetele:
-         Talverehvid peavad olema paigaldatud veoauto või autorongi kõikidele telgedele,
-          Talverehvid peavad olema märgistatud „3PMSF“(kolmetipulise mäe ja lumehelbe sümboliga) nn Alpi sümboliga ja/või „M+S“, „M&S“, „M-S“ (muda ja lume sümboliga).
-          Kui rehvidel ei ole mustri kulumise indikaatorit, siis peab turvise mustri sügavus rehvidel olema vähemalt 4mm,
-          Rehve loetakse sõidukõlbmatuks, kui rehvi mustri kulumise indikaator tuleb nähtavale (juhul, kui rehvid on varustatud sellise indikaatoriga),
-          Naastrehvide korral peavad kõik transpordivahendi teljed olema nendega varustatud, naastrehvide kasutamine on keelatud suvekuudel (juuni, juuli, august).
-          Talvevarustuse kasutamise aeg võib vajadusel olla pikendatud vastavalt Tolliliidu liikmesriikide regionaalsete administratsioonide äranägemisele.
Tavatingimustes peab rehvi turvise mustri sügavus vastama järgmistele nõuetele, kui rehvi mustri kulumise indikaator ei ole nähtav:
-          vähemalt 1,0 mm turvise mustri sügavus N2, N3 ja O3, O4 kategooria sõidukitele,
-          vähemalt 2,0 mm turvise mustri sügavus M2 ja M3 kategooria sõidukitele,
-          vähemalt 1,6 mm turvise mustri sügavus M1, N1 ja O1, O2 kategooria sõidukitele.

Allikas: ASMAP
Uuendatud 12.12.2014