Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Leedu : Riiklikud maksud
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Poola : Riiklikud maksud

Kaubaveo tingimused
Tšehhi : Riiklikud maksud
Hispaania : Liikluspiirangud
Austria : Liikluspiirangud
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Läti : Riiklikud maksud
Poola : Liikluspiirangud
Belgia : Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)
Holland : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Rootsi : Riiklikud maksud

Sõitjatevedu

Muudetud: 26-11-2018

[Ukraina ] Kahepoolsed kokkulepped

Rahvusvaheline sõitjate juhuvedu Ukrainasse toimub vastavalt INTERBUS kokkuleppes sätestatule.
Loakohustusest vabastatud vedude loetelu on kokkuleppe artiklis 6.
Veod toimuvad INTERBUS kontrolldokumendi – sõitjateveo sõidulehtede raamatu alusel.

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vaheline kokkulepe reisijate ja kauba rahvusvaheliste autovedude korraldamises, jõustunud 16.09.1993.a. Lepingu täistekst.
Kokkulepe kehtib vedude puhul, mida ei reguleeri INTERBUS kokkulepe.