Euroopa Liidu liikuvuspaketi uued määrused

Euroopa Komisjoni vastused küsimustele

Osa 1 Eesti keeles Inglise keeles
Osa 2 Eesti keeles Inglise keeles


 1. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1054, 15. juuli 2020,

     millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja
     iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja
     iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust
     (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

 2. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1055, 15. juuli 2020,
      millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja
      (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris
      toimunud arenguga

 3. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1056, 15. juuli 2020, 
      elektroonilise kaubaveoteabe kohta

 4. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2020/1057, 15. juuli 2020, 
       millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL
       sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid
       ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega
       ja määrust (EL) nr 1024/2012

Koostööpartnerid