Autojuhi tunnistuse taotlemine mittekodanikust autojuhile

Autojuhid, kes ei ole ühegi Euroopa Liidu riigi kodanikud ja teostavad vedusid Euroopa Majandusühenduse veoloa alusel, peavad alates 1.maist 2004 omama täiendavat dokumenti ehk nn. autojuhi tunnistust.

04.12.2011 rakendunud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 muudatuste järgi ei vaja „autojuhi tunnistust“ enam kolmandate riikide kodanikud, kellel on Eestis alaline töö- ja elamisluba. Töö- ja elamisloa väljenduseks on Eestis välja antud ID-kaart, millel on märge „Alaline elanik“.

Autojuhi tunnistuse nõue kehtib kolmandate riikide kodanikele (näiteks Venemaa, Valgevene, Ukraina), kellel on Eesti tähtajaline töö- ja elamisluba. Kodakondsuseta isikutele ehk nn. halli passi omanikele soovitame vormistada juhitunnistuse.
Tunnistusi väljastab ERAA ja nende taotlemiseks tuleb esitada avaldus.

Avalduse vormi näidis:   DOC formaadis   või   PDF formaadis
Lisaks tuleb esitada autojuhi passi, juhiloa, haigekassa kaardi või väljavõtte koopia, kutsetunnistuse koopia ja töölepingu koopia.

Koostööpartnerid