Revisjonikomisjon

Ole Loigu (komisjoni esimees) - ole@sakuab.ee   56229060  Saku AB AS
Jelena Netšajeva -  jelena@neva.ee   53470130   Ne-va Trans OÜ
Jüri Rannu -   mvt@hot.ee    5048245   MV Transport AS

Väljavõte põhikirjast

Artikkel 22      Koosseis

22.1. Revisjonikomisjon on kolmeliikmeline, koosnedes Assotsiatsiooni liikmetest või nende seadusjärgsetest esindajatest. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast Revisjonikomisjoni esimehe.
22.2. Volikogu valib Revisjonikomisjoni kaheks aastaks ja kinnitab Revisjonikomisjoni põhimääruse. Revisjonikomisjoni liikmeks võib olla järjest kaks perioodi.
22.3. Revisjonikomisjoni liige ei või olla samaaegselt Nõukogu ega Juhatuse liige.

Artikkel 23      Revisjonikomisjoni pädevus

23.1. Revisjonikomisjon kontrollib Assotsiatsiooni tegevust ja esitab oma töö kohta aruande Volikogule.
23.2. Revisjonikomisjon on kohustatud vastama liikmete poolt esitatud arupärimistele Assotsiatsiooni tegevust puudutavates küsimustes kolmekümne (30) päeva jooksul.

 

Koostööpartnerid