Juhendid

Euroopa Tööjõuameti lähetamise juhis  (trükk).
Euroopa Tööjõuameti töö- ja puhkeaja juhis  (trükk)

IRU veoseohutuse juhend eesti keeles.

Lisaks on ERAA liikmete alal eraldi avaldatud juhendi lisa III "Veose kinnitamise kiirjuhend".

Turvakontrolli nimekirjad:

    Kaubasaatjate turvakontrolli nimekiri
    Autojuhtide turvakontrolli nimekiri
    Veoettevõtte juhi turvakontrolli nimekiri

Ohutusjuhendid:
    Autojuhi ohutusjuhend
    Bussijuhi ohutusjuhend
    Ohutu liiklemine tunnelites

Säästlik ja ohutu sõidustiil  veoautodele , bussidele

Veose turvaline laadimise ja kinnitamise juhend

Esmaabijuhend kutselistele veoautojuhtidele

Talvejuhend autojuhtidele ja vedajatele

Koostööpartnerid