Taotluste vormid

 

VEOSEVEDU


1. Ühenduse tegevusloa taotlus veoseveoks      
2. Tegevusloa taotluse vorm aadressi muutumise korral   |DOC| |PDF|  
3. Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade taotlus veoseveoks  |DOC| |PDF| |MTR|
4. Vedaja kinnitus raamatupidamisbilansi andmete õigsuse kohta |DOC| |PDF|  
5. Autojuhi tunnistuse taotlus mittekodanikust autojuhile  |DOC| |PDF|  
6. Kahepoolsete veolubade taotlus |DOC| |PDF|  
7. 2023.a. CEMT veolubade taotlus |DOC|    
8. 2023.a. CEMT veolubade taotluse lisa esmakordsel taotlemisel |DOC|    

 

SÕITJATEVEDU

     
9. Ühenduse tegevusloa  taotlus sõitjateveoks      
10. Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotlus |DOC| |PDF| |MTR|
11. Juhuveo kontrollraamatute taotlus |DOC| |PDF|  
12. Oma kulul sõitjatevedu Euroopa Liidus  |DOC| |PDF|  
 

 

   

 

 

Hind ilma km-ta

Hind km-ga

Ühenduse tegevusluba veosevedu

210 €

252 €

Ühednuse tegevusluba aadressi muudatusega 18 € 21.60 €

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri

18 €

21.60 €

Juhitunnistus

18 €

21.60 €

 

 

Hind ilma km-ta

Hind km-ga

Ühenduse tegevusluba sõitjatevedu

210 €

252 €

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia

18 €

21.60 €

Oma kulul sõitjatevedu Euroopa Liidus

18 €

21.60 €

EÜ juhuveo kontrolldokument

50 €

60 €

INTERBUS kontrolldokument 

50 €

60 €

 


 

Koostööpartnerid