Riikidevahelised lepingud

Jrk Kokkuleppe nimetus Allakirjutamise kuupäev ja koht Jõustumise kuupäev Lehekülgi kokku TEKST
1. Soome Transpordiministeeriumi ja Eesti Transpordi- ja Sideministeeriumi vaheline kokkulepe rahvusvaheliste autovedude kohta 28.11.1991 Helsingi 01.01.1992 3
2. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rootsi Kuningriigi Valitsuse vaheline kokkulepe reisijate ja kauba rahvusvahelise maanteeveo korraldamises 18.05.1992 Tallinn 30.07.1992 8
3. Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Hollandi Kuningriigi vaheline kokkulepe maanteeliikluse kohta 11.06.1992 Ateena 01.12.1994

14

4. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe
rahvusvaheliste autovedude korraldamises
09.09.1992 Tallinn 30.10.1993

14

5. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Taani Kuningriigi Valitsuse vaheline kokkulepe reisijate ja kauba rahvusvahelise maanteeveo korraldamises 05.03.1993 Tallinn 27.08.1993

6

6. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rumeenia Valitsuse vaheline kokkulepe rahvusvahelise maanteeliikluse korraldamiseks 22.03.1993 Tallinn 27.12.1993

10

7. Eesti Vabariigi Teede- ja Sideministeeriumi ja Saksamaa Liitvabariigi Liiklusministeeriumi vaheline kokkulepe reisijate ja kauba piireületava maanteeveo korraldamises 06.04.1993 Tallinn 06.05.1993

14

8. Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vaheline kokkulepe reisijate ja kauba rahvusvaheliste maanteevedude korraldamises 27.05.1993 Noordwijk 07.10.1993

12

9. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vaheline kokkulepe reisijate ja kauba rahvusvaheliste autovedude korraldamises 06.07.1993 Tallinn 16.09.1993

9

10. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Norra Kuningriigi Valitsuse vaheline kokkulepe rahvusvahelise maanteeliikluse korraldamisel 09.02.1994 Tallinn 09.02.1994

7

11. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Prantsuse Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe kaupade rahvusvahelise maanteeveo kohta 26.05.1994 Annecy 02.11.1994

16

12. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Sloveenia Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe rahvusvahelise maanteeliikluse korraldamises 27.05.1994 Ljubljana 01.05.1995

6

13. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Valitsuse vaheline kokkulepe rahvusvahelise maanteeveo korraldamises 16.08.1995 Tallinn 21.08.1998

9

14. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Türgi Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe rahvusvahelise maanteeveo kohta 09.10.1995 Ankara 15.02.1996

10

15. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Valgevene Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe rahvusvaheliste autovedude kohta 11.06.1996 Minsk 27.07.1996

13

16. Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vaheline kokkulepe rahvusvahelise maanteeveo kohta 28.02.1997 Tallinn 24.11.1997

9

17. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Itaalia Vabariigi Valitsuse vaheline sõitjate ja kauba rahvusvahelise autoveo korraldamise kokkulepe 20.03.1997 Rooma 26.01.2000

15

18. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Austria Vabariigi Valitsuse vaheline mitteregulaarse rahvusvahelise sõitjateveo kokkulepe 21.04.1997 Berliin 01.05.1997

12

19. Eesti Vabariigi teede- ja sideministri ja Austria Vabariigi riikliku teadus- ja liiklusministri vaheline rahvusvahelise kaubaveo kokkulepe 21.04.1997 Berliin 01.05.1997

11

20. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Austria Vabariigi Valitsuse vaheline sõitjate rahvusvahelise liinibussiveo kokkulepe 21.04.1997 Berliin 01.05.1997

7

21. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Moldova Vabariigi Valitsuse vaheline sõitjate ja kauba rahvusvahelise autoveo kokkulepe 21.04.1997 Berliin 18.12.1997

11

22. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vaheline sõitjate ja kauba rahvusvahelise autoveo kokkulepe 25.06.1997 Helsingi 27.08.1997

13

23. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Bulgaaria Vabariigi Valitsuse vaheline sõitjate ja veose rahvusvahelise autoveo alane kokkulepe 18.05.1999 Varssavi 12.08.1999

12

24. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Kreeka Vabariigi Valitsuse vaheline sõitjate ja veose rahvusvahelise autoveo alane kokkulepe 24.05.1999 Ateena 10.05.2000

12

25. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Küprose Vabariigi Valitsuse vaheline rahvusvahelise autoveo kokkulepe 13.12.1999 Nicosia 18.02.2000

10

26. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Makedoonia Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe rahvusvahelise reisijate- ja autokaubaveo kohta 30.05.2000 Praha 22.08.2000

12

27. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Tšehhi Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe rahvusvahelise reisijate- ja autokaubaveo kohta 31.05.2000 Praha 03.07.2000

13

28. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Kasahstani Vabariigi Valitsuse vaheline rahvusvahelise autoveo kokkulepe 15.06.2000
Astana
jõustumisel

12

29. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline rahvusvahelise autoveo kokkulepe 04.07.2000 Peterburg 26.03.2001

10

30. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Slovaki Vabariigi Valitsuse vaheline sõitjate ja veose rahvusvahelise autoveo kokkulepe 28.05.2001 Lissabon 18.07.2001

13

31. Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi vaheline sõitjate ja veose rahvusvahelise autoveo kokkulepe 29.05.2001 Lissabon jõustumisel

14

32.

Eesti Vabariigi ja Bosnia-Herzegovina vaheline sõitjate ja veose rahvusvahelise autoveo kokkulepe projekt   Inglise keelne projekt

17

33. Eesti Vabariigi ja Usbekistani Vabariigi vaheline reisijate ja kauba rahvusvahelise autoveo kokkulepe 29.01.2024
  Brüssel
           10

Koostööpartnerid