Tegevusalad

Praktilised küsimused, millega ERAA igapäevaselt tegeleb, on järgmised:

 • Esindab autovedajaid suhtes riigi ja selle ametiasutustega
 • Kogub ja edastab informatsiooni erinevate riikide veotingimuste, liikluspiirangute, seadusandluse ja muu veondustegevusega seonduva kohta
 • Väljastab sektori tegevuslube veose- ja sõitjateveo ettevõtetele
 • Väljastab veoseveo ärakirju ja sõitjateveo tõestatud koopiaid
 • Väljastab autojuhitunnistusi mittekodanikest autojuhtidele
 • Väljastab erinevate riikide veolube ja CEMT veoluba
 • Väljastab TIR märkmikke ja on TIR tollisüsteemi esindusasutus Eestis
 • Väljastab viisasid vedudeks viisanõudega riikidesse
 • Tegeleb paljude muude praktiliste küsimuste lahendamisega, mis aitavad kaasa autovedude arengule ja Eesti veofirmade konkurentsivõime tõstmisele Euroopas
 • Suhtleb oma liikmetega ja nõustab veondusalase tegevuse osas
 • Korraldab veondusalaseid koolitusi
 • Toetab veoettevõtete jätkusuutlikku arengut

Koostööpartnerid