Kiirteated

ERAA ja IIZI ühisseminar 13.04.2023 - ülevaade eCMR-ist ja vedaja vastutuse välistamisest CMR konventsioonist tulenevalt

23.03.2023
  ERAA korraldab koos IIZI Kindlustusmaakler AS-iga 13.04 Tallinna Teletornis ühise seminari, kus käsitletakse aktuaalseid teemasid transpordis: ülevaade eCMR-ist, vedaja vastutuse välistamise süsteem tõendamiskohustuse reeglite valguses (artikkel 17, 18 CMR), artikkel 29 – kahjude kasv, praktilised näited. Peaesinejaks on C...
Loe edasi

Rootsi vastused Eesti vedajate küsimustele - turvaparklad

22.03.2023
MKM pöördus vedajate palvel Rootsi Transportstyrelsen esindaja poole seoses küsimustega turvaparklate kohta (inglise keelsed vastused on tõlgitud eesti keelde).   Vastus Rootsi Transpordiametist:   The Swedish Transport Administration is responsible for the long-term planning of the transport system. Regarding the state-owned rest areas, that responsibil...
Loe edasi

Sõidukiiruse fikseerimisest Itaalias

17.03.2023
ERAA-le on laekunud informatsioon selle kohta, et Itaalias trahvitakse veokijuhte lubatud sõidukiiruse ületamise eest sõidumeerikusse salvestatud andmete alusel. Euroopa Liidus kehtiva õiguse kohaselt on sõidumeerik ettenähtud autojuhi sõidu- ja puhkeajaandmete salvestamiseks. Kuna sõidumeerik fikseerib samaaegselt ka sõiduki kiiruse an...
Loe edasi

Kabotaaz: 4 päevase ooteaja tõlgendamise selgitus

15.03.2023
Eelmise aasta veebruaris jõustunud 4-päevase ooteaja (cooling-off) reegel kabotaažvedudel on tekitanud segadust ja erinevaid tõlgendusi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pöördus selgituse saamiseks Euroopa Komisjoni poole. Segaduse põhjus peitub määruse 1072/2009 artikkel 8 punkti 2a sõnastuses: “Vedajad ei tohi teha sama s&...
Loe edasi

Rootsi vastused Eesti vedajate küsimustele vol 2.

15.03.2023
Lisaks kabotaažile soovisid Eesti vedajad Rootsist vastust küsimusele maanteede äärsete raskeveokite valvega turvaparklate ning autojuhtide ohutute majutuskohtade kohta. Küsimus on aktuaalne, sest autojuht peab tagama nii iseenda kui veoki ja kauba turvalisuse, kuid selleks ettenähtud või seda võimaldavaid tingimusi kahjuks loodud ei ole. Alljärgneval...
Loe edasi

Ungari - sõidupiirangute osaline peatamine 14. ja 15. märtsil

14.03.2023
Ungari ehitus- ja transpordiministeerium peatas osaliselt 14. ja 15. märtsil pühadeaegsed sõidupiirangud. Sõidupiirangud kehtima ainult 15. märtsil ajavahemikus 6.00–22.00.   Allikas MKFE
Loe edasi

IRU küsitlus autojuhtide puuduse teemal

14.03.2023
Rahvusvaheline Maanteetranspordi Liit IRU viib läbi uuringut autojuhtide puuduse kohta. Autojuhtide puudus on üks pakilisemaid probleeme, mis ohustab transpordiettevõtjaid üle kogu Euroopa. Probleemi algpõhjuste selgitamine ja analüüsimine on võtmeküsimus lahenduste leidmiseks. IRU koos viib läbi küsitluse autojuhtide puuduse teema...
Loe edasi

Rumeenia – hooldus NCTS süsteemis

07.03.2023
Rumeenia NCTS-süsteemi ei ole erakorralise hoolduse tõttu võimalik kasutada ajavahemikus 09.03.2023 kella 17:00 (Bukaresti aeg) kuni 10.03.2023. https://www.customs.ro/agenti-economici/proceduri-vamale/plasarea-marfurilor-sub-un-regim-vamal/tranzitul-vamal/ncts   Allikas UNTRR
Loe edasi

ERAA infopäev 21. märtsil kella 10.00 - 14.00

07.03.2023
ERAA korraldab 21. märtsil 2023 hübriidvormis infopäeva autovedajatele enim huvitavatel teemadel. Infopäeva toimumise koht – ERAA maja Narva mnt 91/1 Tallinn 10127 ja Zoom keskkonnas. Toimumise aeg 10.00 – 14.00. Infopäeval vastavad kõige tulisematele küsimustele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhtivspetsialist Eda Rembel ja peaspetsi...
Loe edasi

Prantsusmaa – üldstreik 7. märtsil

06.03.2023
Prantsuse ametiühingud kuulutasid välja üldstreigi alates 6. märtsist kella19.00 ja homseks 7. märtsiks. Olenevalt sektoritest võidakse streiki pikendada ka järgmistele päevadele. • Maanteetransport: Kaks ametiühingut kuulutasid alates eilsest (pühapäeva) õhtust välja streigi. Täna hommikul olid mõned laod ...
Loe edasi

Austria - Arlbergi tunneli täielik sulgemine alates 24. aprillist 2023

06.03.2023
24. aprillil 2023 alustab ASFINAG Arlbergi tunnelis renoveerimistöödega, mis kestavad ligikaudu 5 kuud. Selleks ajaks suletakse tunnel. Saadaval on palju alternatiivseid marsruute, näiteks Rosenheim-Müncheni (Saksamaa) kaudu, Gotthardi ja San Bernardino (Šveits) kaudu või Fernpassi kaudu (tingimusel, et nendel teedel järgitakse liikluseeskirju). Arlberg...
Loe edasi

Ühendkuningriigi piiri töö – streik 15. märtsil 2023

06.03.2023
Avalike ja kommertsteenuste liit (PCS) on piiriametnikele ametlikult teatanud, et umbes 100 000 riigiteenistujat, sealhulgas nende siseministeeriumi liikmed, kutsutakse osalema 15. märtsil 2023 toimuvas streigis. Kavandatav streik mõjutab  kõigisse Ühendkuningriigi sadamatesse rahvusvahelisi saabujaid, samuti neid, kes reisivad Ühendkuningriiki Ühendkuningri...
Loe edasi

Kümnes ELi sanktsioonide pakett, mis mõjutab transiiti läbi Venemaa

06.03.2023
Veoettevõtjatel, kes jätkavad tarneid läbi Vene Föderatsiooni territooriumi, soovitatakse lugeda ja mõista EL-i poolt 25. veebruaril 2023 vastu võetud kümnenda sanktsioonide paketi sätteid. Eelkõige keelatakse sellega kahepoolsete kaupade ja tehnoloogiate veotransiit läbi Venemaa territooriumi.  Vastavate EL määruste täi...
Loe edasi

Rootsi vastused Eesti vedajate küsimustele

02.03.2023
Eelmise aasta lõpus kogusime vedajate abiga kokku küsimused, mis on tekkinud seoses Rootsi vedudega ja vajavad selgitamist, et oleks võimalik vähendada ja võimalusel vältida karistamisjuhtumeid, millega kaasnevad trahvisummad on väga suured. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ja nimel saadeti küsimused Rootsi Transpordiagentuurile. All...
Loe edasi

Pakkumine ERAA liikmetele - Kutse PROLOGi Tarneahelakonverentsile 30. märtsil

02.03.2023
Kutsume ERAA liikmeid osalema PROLOGi Tarneahelakonverentsile 30. märtsil Filmimuuseumis  PROLOG liikmehinnaga. Täpsem info ja registreerimine SIIN. Palun kasutage registeerimisel märksõna ERAA
Loe edasi

Koostööpartnerid