Kiirteated

Venemaa – kaotati eriloa taotlemise nõue kuni 10% lubatud suurima massi ja teljekoormuse ületamise eest

18.08.2022
Venemaa – kaotati eriloa taotlemise nõue kuni 10% lubatud suurima massi ja teljekoormuse ületamise eest   Viidi sisse muudatused 24. juuli 1998. aasta Föderaalseadusesse nr 127-FZ “Riikliku kontrolli kohta rahvusvahelise maanteetranspordi üle ja vastutuse kohta nende rakendamise korra rikkumise eest” ja 8. novembri 2007. aasta Föderaalseaduse...
Loe edasi

Austria - planeeritud sõidukite monitoorimine Tiroolis – 2022 ja 2023 aastal

16.08.2022
Austria - planeeritud sõidukite monitoorimine Tiroolis – 2022 ja 2023 aastal   Vastavalt Tirooli osariigi valitsuse kinnitatud «kontrollkalendrile» on 2022. aastal Kufsteini/Kiefersfeldeni lõunasuunalises piiripunktis veokite plokikäitlus planeeritud 2022. aasta teisele poolele 17 päevaks ja 2023 aasta I poolaastasse. Analüüsid on n&au...
Loe edasi

Norra – uus minimaalse tunnipalga määr

16.08.2022
Norra – minimaalne tunnipalga määr   Norras kehtib minimaalne tunnipalga määra - 185.50 NOK. Reisijatevedu Bussijuhtidele on kehtib minimaalne tunnipalga määr 185.50 NOK. See puudutab kõiki bussiga reisijatevedu korraldavate ettevõtete töötajaid, kui selliseks veoks ei ole avaliku teenindamise hanke korras antud tegevu...
Loe edasi

Narva linna ajutistest liikluskorraldusskeemidest

15.08.2022
Projekti "Narva TEN-Transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd" ja projekti "Narva linn Tuleviku tänava ning osaliselt Vestervalli tänav L2 tänavate rekonstrueerimise ehitusprojekt" elluviimisega Narva linnas hakkavad kehtima ajutised liikluskorraldusskeemid. Sellest tulenevalt ei ole võimalik Eesti-Venemaa piiri ületada veosõidukiga...
Loe edasi

Saksamaa – võimalikud aktivistide aktsioonid Hamburgi piirkonnas 9.-15. augustini

09.08.2022
Saksamaa – võimalikud aktivistide aktsioonid Hamburgi piirkonnas 9.-15. augustini   Hamburgi politsei teavitab, et 9. augustist 15. augustini 2022 on Saksamaal Hamburgi piirkonnas oodata aktivistide aktsioone ja rahutusi, sealhulgas Hamburgi sadamas. Mitmed aktivistide grupid seavad üles oma laagreid ja kutsuvad üles massiaktsioonidele Hamburgi suuremas piirkon...
Loe edasi

Moldova – kohustus kasutada TIR EPD

04.08.2022
Moldova – kohustus kasutada TIR EPD   Alates 1. augustist 2022 kehtestas Moldova Vabariigi tolliteenistus siseriiklikele ja rahvusvahelistele vedajatele kohustuse esitada enne kauba saabumist riigi piiripunktidesse TIR-EPD elektroonilises süsteemis tolliteenistusele eeldeklaratsioon. https://customs.gov.md/en/articles/in-atentia-transportatorilor-internationali-de-marfuri-...
Loe edasi

Hispaania – Kataloonia liikluspiirand AP-7 maanteel üle 7,5 t sõidukitele

03.08.2022
Hispaania – Kataloonia liikluspiirand AP-7 maanteel üle 7,5 t sõidukitele   Kontsessiooni lõpetamise ja teemaksude kaotamise järgse liikluse suurenemise tõttu teatas Kataloonia Transiiditeenistus Mootorsõidukite liiklemise ja liiklusohutuse seaduse koondteksti artikli 18 sätete uuest kohaldamisest. Sellest tulenevalt on üle 7,5 t ...
Loe edasi

Prantsusmaa – alla 3,5 t sõidukite juhtide töö- ja puhkeaeg

02.08.2022
Prantsusmaa – alla 3,5 t sõidukite juhtide töö- ja puhkeaeg   Vastavalt maanteetranspordi artiklile L3313-4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000023086525/ Tuletab Prantsusmaa assotsiatsioon AFTRI meelde, et kui sõidukit, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, kasutatakse maanteeveoks ettevõtte tegevuskeskusest pi...
Loe edasi

Ühendkuningriik: 30. juulil kavandatav tollideklaratsiooniteenuse (CDS) katkestus

24.07.2022
Ühendkuningriigi toll (HMRC) teeb muudatusi tollideklaratsiooniteenuses (CDS) laupäeval, 30. juulil 2022. Selle tulemusena ei saa kasutaja esitada deklaratsioone ega täita GMR-e CDS-i deklaratsiooni viidetega. Deklaratsioonide 8-tunnine seisak on laupäeval, 30. juulil 2022 algusega kell 21.30-05.30 kuni pühapäevani, 31. juulini 2022. Esitatud deklaratsioone hoitaks...
Loe edasi

Ühendkuningriik: alates 1. augustist 2022 muutuvad GVMS-i transiidiliikumised

24.07.2022
GVMS-i muudatused ühistransiidi konventsiooni liikumisel ekspordi osas jõustuvad 1. augustist 2022. Alates 1. augustist 2022 ei saa enam Suurbritanniast väljamineva transiitveo kaupade liikumise viitenumbrisse (GMR) sisestada transiitveo viitenumbrit (MRN), välja arvatud juhul, kui olete volitatud kaubasaatja või kaubasaaja (ACC). HMRC teeb selle muudatuse nii, e...
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine – juhtide lähetamine Norrasse (tasustamine)

24.07.2022
Reisijateveoks matkabussidega (alates 1. juulist 2021): praegu on see 174,12 NOK [Varem: 158,37 – 01.06.2019–30.06.2021] See puudutab kõiki bussiga reisijatevedusid teostavate ettevõtete töötajaid, kui selleks ei ole avaliku teenuse pakkumismenetluse raames antud vastavalt luba (vastavalt kutseveo seadusele 8). See kehtib ka välismaiste ettevõtet...
Loe edasi

Saksamaa – A 45 maantee Luedenscheidi lähedal suletud

13.07.2022
Saksamaa – A 45 maantee Luedenscheidi lähedal suletud   Saksa Autobahn GmbH tuletab meelde Saksamaa kiirtee A45 on täielikult suletud Luedenscheidi lähedal alates 2021. aasta lõpust . Maantee A45 on mõlemas suunas suletud Luedenscheidi ja Luedenscheid-Nordi ristmiku vahelise silla kahjustuse tõttu. Kuna kõik kohalikud ümbers&otild...
Loe edasi

Suurbritannia – Operatsioon Brock M20 maanteel

12.07.2022
Suurbritannia – Operatsioon Brock M20 maanteel   Operatsioon Brock on nüüd eilsest saadik täielikult kasutusele võetud ja kogu Eurotunnelisse või Doveri sadamasse suunduv kaubaliiklus peab järgima märke, et liituda operatsiooniga Brock M20 ristmikul nr 8. https://www.iru.org/intelligence/flash-info/united-kingdom-operation-brock-barrier-no...
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine – autojuhtide lähetamine Norras

12.07.2022
Liikuvuspaketi rakendamine – autojuhtide lähetamine Norras Kuni ELi autojuhtide lähetamise ülevõtmiseni kehtivad Norra territooriumil oma eeskirjad. Eeskirjad ei ole uued, kuid erinevad EL-i omadest. Määrus on leitav (norra keeles): siit. Lisaks, miinimumpalk on praegu 185,50 Norra krooni ja seda korrigeeritakse igal aastal (varem oli see 175,95 Norra kr...
Loe edasi

Suurbritannia – GMR numbri loomisel GVMS süsteemis taas korras 12.07.2022

12.07.2022
Pärast eilseid piirisüsteemide probleeme kaubaveokite liikumise teenusega (GVMS) teatas HMRC, et süsteem on nüüd täielikult töökorras. Nad kinnitavad, et eile kehtinud järjepidevusplaan tühistatakse täna kella 00:00-st. Pärast seda nõutakse kõigi GVMS-i kasutavate liikumiste jaoks kaupade liikumise viitenumbreid (GMR). ...
Loe edasi

Koostööpartnerid