Kiirteated

Austria: Kevad- ja suvine sõidukeeldude kalender 2022. aastal

14.04.2022
Austria föderaalne kliimakaitse-, keskkonna-, energeetika- ja liikuvusminister avaldas määruse täiendavate sõidukeeldude kohta Austrias 2022. aastaks. Sõidukeeld kehtib üle 7,5 tonnise täismassiga veoautodele või liigendsõidukitele ning haagisega veoautodele, mille mõlema sõiduki lubatud täismasside summa on üle 7...
Loe edasi

Ungari: sõidukeelu osaline peatamine lihavõttepühade ajal

14.04.2022
Ungari innovatsiooni- ja tehnoloogiaministeerium (ITM) peatas osaliselt pühapäevase ülestõusmispühade ajal kehtinud sõidukeelu. Nädalavahetuse sõidupiirangud on järgmised: - 14. aprill 2022 (suur neljapäev) kella 22.00-15.aprill (suur reede) kuni kella 22.00 (kõigile üle 7,5 tonni kaaluvatele veoautodele riigisiseses ja rahvus...
Loe edasi

Ühendkuningriik: ELis kehtivate autojuhtide tööaja reeglite jõustamise ajutine leevendamine

14.04.2022
Transpordiministeerium (DfT) on Inglismaal, Šotimaal ja Walesis kehtestanud EL-i autojuhtide tööaja reeglite jõustamise ajutise leevenduse 9. aprillil 2022 kella 12.01-st kuni 8. mai 2022 kella 23.59-ni. Reeglite ajutine lõdvendamine on tingitud kiireloomulisest olukorrast, mis tuleneb mõne parvlaevateenuse tühistamisest. See põhjustab sadamat...
Loe edasi

Ühenkunigriigi kaubaveoteenus (GVMS) – saadaval

12.04.2022
Kaubaveoteenus (GVMS) on nüüd  Ühendkuningriigis saadaval. Iga täna sõitvale sõidukile tuleb genereerida  GMR number, samuti tühjadele sõidukitele. Tingimus alternatiivsete tõendite esitamiseks tollideklaratsioonide kohta on lõppenud. Allikas: RHA
Loe edasi

Venemaa ja Valgevene autokaubaveo-ettevõtjad ei pääse enam Euroopa Liidu territooriumile

11.04.2022
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Pressiteade 09.04.2022 Tänasest jõustus Venemaal ja Valgevenes asutatud autoveo-ettevõtjatele keeld vedada kaupu Euroopa Liidu territooriumil, sh transiidi eesmärgil. Veokid, mis jõudsid veel eile üle Euroopa piiri saavad kauba tellijani ära viia, pärast mida peavad nad hiljemalt 16. aprilliks naasma kod...
Loe edasi

EL sanktsioonide viies pakett: sadamad ja maismaapiirid lähevad Venemaa ja Valgevene vedajatele lukku

08.04.2022
Euroopa Liit võttis täna vastu viienda sanktsioonipaketi, mis sisaldab energiasanktsioone, uusi krüptovara tehingute piiranguid, sadamatesse sisenemise keeldu Venemaa lipu all sõitvatele laevadele, maanteeveo keeldu Venemaa ja Valgevene ettevõtetele ning täiendavaid ekspordi- ja uusi impordikeelde, teatas välisministeerium. Keelatakse Venemaa maismaatran...
Loe edasi

Venemaa ja Valgevene kodanikud ei saa enam uusi viisasid ja elamislube Eestis töötamiseks või ettevõtluseks

08.04.2022
Välisministeeriumi pressiteade: Venemaa ja Valgevene kodanikud ei saa enam uusi viisasid ja elamislube Eestis töötamiseks või ettevõtluseks | Eesti Vabariigi Valitsus    
Loe edasi

Poola: protestid Valgevene piiril

08.04.2022
Alates 7. aprillist 2022 on Poola-Valgevene piiripunktis Kukurykis oodata protestide tõttu märkimisväärseid viivitusi. Portestide eesmärk on blokeerida maanteekaubavedu Venemaale. Protestid võivad kesta mitu päeva. Allikas: ZMPD
Loe edasi

Ühendkuningriik: liikluskorralduseeskirjad Operation Brock – maantee M20 ranniku sulgemise pikendamine

08.04.2022
Kuna liiklusolud on Kentis endiselt väga keerulised, on National Highways rakendanud kehtiva liikluskorralduse muudatusi: Operatsiooni Brocki ranniku sulgemist M20 ristmiku 8 ja ristmiku 9 vahel on pikendatud ristmikuni 11, et võimaldada täiendavat läbilaskevõimet ja vähendada viivitusi maanteel M20 lõigul J7 kuni J8. Lisateabe saamiseks klõpsake ...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: reisijate küsimustiku täitmise tühistamine Leedus

08.04.2022
Leedus on reisijatele kehtestatud küsimustiku täitmise nõue tühistatud. Alates 31. märtsist 2022 ei pea ühestki riigist Leetu saabuvad isikud reisijate küsimustikku täitma. Muud nõuded kehtivad endiselt: siin ja siin. Allikas: Tervishoiuministeeriumi valitsemisala Rahvatervise Keskus
Loe edasi

COVID-19 uuendus: meetmed ja erandid Bulgaarias

08.04.2022
Epideemia eriolukord Bulgaarias tühistati 31. märtsil 2022 kell 24:00. Vastavalt tervishoiuministri Bulgaariasse sisenemise määruse RD-01-152/30.03.2022 sätetele kehtivad kuni 15. maini 2022 järgmised tingimused: Riigi territooriumile lubatakse rahvusvahelisi autovedusid (nii reisijate- kui ka kaubavedusid) teostavad autojuhid ja reisijate rahvusvahelise autoveoga...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: meetmed ja erandid Hollandis

08.04.2022
Alates 23. märtsist on COVID-19 meetmed järk-järgult kaotatud. Olulisemad 23. märtsi 2022 seisuga kehtivad rahvusvaheliste vedude osas kehtivad meetmed on lühidalt välja toodud siin: Digitaalne sisenemissertifikaat ei kehti Schengeni/ELi riikidele. Lisaks ei kehti testi-, tervenemis- või vaktsineerimistunnistuse valmisoleku kohustus. Väljastpoolt Sche...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: meetmed ja erandid Lätis

08.04.2022
Valitsuse määrus nr 662 näeb ette epidemioloogilised ohutusmeetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks. Siin on lühidalt loetletud rahvusvahelise transpordi jaoks olulised meetmed: Lätti sisenemise reeglid Eriti kõrge riskiastmega riikidest Lätisse sisenemine on keelatud. See nõue ei kehti aga transpordis tegutsevatele inimestele (autojuhid ja trans...
Loe edasi

Valgevene: teiste riikide meetmed seoses teatud kaupade transportimisega Valgevenesse, Valgevenest või Valgevenes kasutamiseks

06.04.2022
Mitme riigi valitsused on kehtestanud piirangud teatud tüüpi kaupade transportimisel Valgevenesse, Valgevenest või Valgevenes kasutamiseks. Need piirangud puudutavad eelkõige sõjalisi ja kahesuguse kasutusega kaupu, kaaliumkloriid tooteid, naftasaadusi või tubakatoodete valmistamisel või töötlemisel kasutatavaid kaupu. Veoettevõtjad ...
Loe edasi

Piirangute järgimine: riskihindamise meetmed veoettevõtjatele

05.04.2022
Maanteeveo-ettevõtjad peavad tähelepanu pöörama, et oleks tagatud kehtestatud piirangute järgimine. Kuna praegu kehtivad mitmes riigis mitmed piirangud, peavad autoveo-ettevõtjad jätkama hoolikalt riskide hindamist enne kaubaveo tellimuse vastuvõtmist, kus  võib tekkida oht rikkuda kehtestatud piiranguid. Mõned märgid, kuid m...
Loe edasi

Koostööpartnerid