Kiirteated

Saksamaa – A 45 maantee Luedenscheidi lähedal suletud

13.07.2022
Saksamaa – A 45 maantee Luedenscheidi lähedal suletud   Saksa Autobahn GmbH tuletab meelde Saksamaa kiirtee A45 on täielikult suletud Luedenscheidi lähedal alates 2021. aasta lõpust . Maantee A45 on mõlemas suunas suletud Luedenscheidi ja Luedenscheid-Nordi ristmiku vahelise silla kahjustuse tõttu. Kuna kõik kohalikud ümbers&otild...
Loe edasi

Suurbritannia – Operatsioon Brock M20 maanteel

12.07.2022
Suurbritannia – Operatsioon Brock M20 maanteel   Operatsioon Brock on nüüd eilsest saadik täielikult kasutusele võetud ja kogu Eurotunnelisse või Doveri sadamasse suunduv kaubaliiklus peab järgima märke, et liituda operatsiooniga Brock M20 ristmikul nr 8. https://www.iru.org/intelligence/flash-info/united-kingdom-operation-brock-barrier-no...
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine – autojuhtide lähetamine Norras

12.07.2022
Liikuvuspaketi rakendamine – autojuhtide lähetamine Norras Kuni ELi autojuhtide lähetamise ülevõtmiseni kehtivad Norra territooriumil oma eeskirjad. Eeskirjad ei ole uued, kuid erinevad EL-i omadest. Määrus on leitav (norra keeles): siit. Lisaks, miinimumpalk on praegu 185,50 Norra krooni ja seda korrigeeritakse igal aastal (varem oli see 175,95 Norra kr...
Loe edasi

Suurbritannia – GMR numbri loomisel GVMS süsteemis taas korras 12.07.2022

12.07.2022
Pärast eilseid piirisüsteemide probleeme kaubaveokite liikumise teenusega (GVMS) teatas HMRC, et süsteem on nüüd täielikult töökorras. Nad kinnitavad, et eile kehtinud järjepidevusplaan tühistatakse täna kella 00:00-st. Pärast seda nõutakse kõigi GVMS-i kasutavate liikumiste jaoks kaupade liikumise viitenumbreid (GMR). ...
Loe edasi

Saksamaa- BGL alternatiivse marsruudi kaart 2022 (PDF ja rakenduse versioon)

08.07.2022
2022. aasta suviste sõidupiirangute kohta Saksamaal annab BGL alternatiivse marsruudi. Kaart annab kiire ülevaate mõjutatud marsruutidest ja olemasolevatest alternatiivsetest marsruutidest. Kaart loodi koostöös vastutavate liiklusasutustega ja on olemas nii PDF-vormingus kui ka digitaalses versioonis. Digitaalset versiooni, interaktiivset kaarti nimega Autobahn app,...
Loe edasi

Kataloonia- meetmed AP-7, B-23 ja C-32 kohta 10. juulil

08.07.2022
Kontsessiooni lõpetamise ja teemaksude kaotamise järgse liikluse suurenemise tõttu teatas Kataloonia transiiditeenistus Üldiste liikluseeskirjade liikluse, mootorsõidukite liiklemise ja liiklusohutuse seaduse koondteksti artikli 18 sätete uuest kohaldamisest. Sellest tulenevalt on sõidukitel või sõidukite rühmadel, mis kaaluvad ü...
Loe edasi

Juhitunnistused 2,5 – 3,5 t sõidukeid juhtivatele kolmandate riikide autojuhtidele

07.07.2022
Tuletame meelde, et AutoVS § 5 lõike 1(1) kohaselt peab alates 21. maist 2022, kui rahvusvahelist tasulist veosevedu korraldatakse auto või autorongiga, mille suurim lubatud täismass on üle 2,5 tonni kuni 3,5 tonni, olema seda autot või autorongi kasutaval veoettevõtjal ühenduse tegevusluba ja auto kohta selle tegevusloa kinnitatud ärakiri....
Loe edasi

Usbekistani veoload

07.07.2022
ERAA-se on saabunud Usbekistani veoload. Veolube on kahte liiki – KP-TR (kahepoolne vedu/ transiit) ja KM (kolmanda maa vedu). Veolube saab taotleda ERAA Tallinna, Tartu ja Pärnu kontoritest.
Loe edasi

Maksu- ja Tolliameti informatsioon seoses impordi/ekspordiga Venemaale

07.07.2022
Oleme uuendanud oma välisveebis olevat infot, sest alates 10. juuli kell 23.59 lõpeb üleminekuperiood, mis võimaldas varem sõlmitud lepingute alusel Euroopa Liitu importida või siit eksportida Venemaa Föderatsiooni teatud sanktsioonialuseid kaupu.  Palume tutvuda lisatud küsimuste ja vastuste rubriigiga.  Info on sellel nädalal k...
Loe edasi

Rohelise kaardi kehtivuse lõpust Venemaal ja Valgevenes

07.07.2022
Eesti Liikluskindlustuse Fond teatab, et seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas ja kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega lõpetasid Euroopa Majanduspiirkonna riigid Venemaa ja Valgevenega sõlmitud lepingud, mille raames tunnustatakse vastastikku rahvusvahelisi liikluskindlustuse lepinguid (nö. roheline kaart). Eelneva tõttu ei kehti alates 1. juunist 2023.a. Eesti s&o...
Loe edasi

Holland- kiirteed ja jaotuskeskused on blokeeritud

06.07.2022
Põllumehed blokeerivad kiirteid ja jaotuskeskusi. Aktsioonide kestus ja asukohad pole teada. Uue lämmastikuga seotud poliitika tõttu peavad paljud põllumehed oma tegevuse lähiajal lõpetama. See toob kaasa mitmesuguseid proteste, kuna kaalul on nende äritegevus. Allikas: TLN
Loe edasi

EL-Valgevene/Venemaa piiriületused- transiidigarantii piirangud

06.07.2022
Maanteeveoettevõtjad, kes jätkavad tegevust EList Valgevenesse, Venemaale ja sealt edasi Euraasia Majandusliitu (EAEU), seisavad praegu silmitsi pikkade ooteaegadega piiridel, ooteajad ulatuvad nädalani või kauemaks. Üks viivituste põhjus on ebapiisavad tollitagatised riiklikelt pakkujatelt, kes mõnel juhul ei saa vabastada aktiveeritud tagatisi enne, kui...
Loe edasi

Rumeenia- RO e-transpordisüsteemi kasutuselevõtt kõrge maksuriskiga kaupade maanteetranspordi jaoks

05.07.2022
Rumeenia 8. aprilli 2022. aasta määrus nr 41 kehtestab kohustuse deklareerida kõrge maksuriskiga kaupade maanteevedu riigi territooriumil, kasutades Rumeenia e-transpordisüsteemi. Kohustus kehtib sõidukitele, mille lubatud täismass on vähemalt 3,5 tonni ja mis on koormatud kõrge maksuriskiga kaupadega, mille kogumass on üle 500 kg või mi...
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine – avatud konsultatsioon maanteetransporditöötajate lähetamise ja tegevuslubade muudatuste kohta Ühendkuningriigis

05.07.2022
Ühendkuningriigi transpordiministeerium on algatanud avaliku konsultatsiooni maanteetransporditöötajate lähetamise ja tegevuslubade muudatuste kohta. Uuring soovib saada seisukohti Ühendkuningriigi kaubaveokite käitajatelt nõude kohta EL-is kaubavedude teostamiseks  lähetusdeklaratsioonide esitamise kohta,  samuti Ühendkuningriigis...
Loe edasi

ERAA Tartu filiaal suletud 04.07-17.07.2022

04.07.2022
Seoses töötaja korralise puhkusega on ERAA Tartu filiaal 04.07.2022 kuni 17.07.2022.a. suletud. Esmaspäeval, 18.07.2022 on Tartu filiaal avatud kell 9 kuni 13 ja 14 kuni 17. Soovijatel on võimalik eelnevalt taotleda kahepoolseid veolubasid (Venemaa, Valgevene, Ukraina jt) nimetatud perioodiks rohkem, samal ajal on võimalik nii kahepoolseid veolubasid kui muid dokum...
Loe edasi

Koostööpartnerid