Kiirteated

Uued praktikad, mis on seotud maksmata trahvide ja teekasutustasudega Türgis

08.03.2022
Türgi Kaubandusministeerium on teatanud järgmistest uutest praktikatest, mis jõustuvad alates 15. märtsist 2022: - Kõik maksmata trahvid ning teekasutus-/sillatasud tasutakse kassaseadmete (müügikoha terminal/makseterminal-POS) kaudu kõikides piiripunktides. - Sõidukitel ei lubata piiri ületada kui trahvid ja teekasutus-/sillatasud on...
Loe edasi

Uuendatud info peamiste piiripunktide kohta: Valgevene, Eesti, Läti

08.03.2022
Pärast Ukraina ja Venemaa ning Ukraina ja Valgevene vaheliste piiripunktide sulgemist on paljud transpordiettevõtjad pidanud marsruute muutma ja leidma alternatiivseid teid. See on suurendanud liiklust ja avaldanud veelgi suuremat survet piirkonna niigi ülekoormatud piiripunktidele. Valgevene ja ELi (Läti, Leedu, Poola) vahel, kus juba enne kriisi algust ootas üle 500...
Loe edasi

Ukraina: ajutised sõidu- ja puhkeaja erandid Taanis

08.03.2022
Taani Transpordiamet on teatanud maanteeveo-ettevõtjate sõidu- ja puhkeaja eeskirjade ajutistest eranditest seose Ukraina kriisiga. 3. aprillini kehtivad kommerts abisaadetiste puhul Ukrainasse kohe järgmised erandid: - Maksimaalset päevast sõiduaega suurendatakse 9 tunnilt 11 tunnile - Maksimaalset iganädalast sõiduaega suurendatakse 56 tunnilt ...
Loe edasi

Covid: Lätis ja Leedus eelregistreerimise nõue tühistatud

07.03.2022
Nii Läti kui Leedu on tühistanud covid19 viirusega seotud eelregistreerimise nõude, Leedu puhul kehtib nõue juhul kui saabutakse väljastpoolt Euroopa Majandusühenduse piirkonda. Welcome, traveler! More information at Covid19.gov.lv/en! (covidpass.lv) FOR ARRIVALS FROM ABROAD | National Public Health Center under the Ministry of Health (lrv.lt)   &...
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine – uus lähetusõigus vs. A1 vorm Saksamaal

07.03.2022
DVKA (Saksamaa ravikindlustusandjate katusorganisatsiooni (GKV) välisriigi ravikindlustuse kontaktbüroo) kinnitab, et olenemata maanteetranspordisektori lähetamist käsitlevate EL õigusaktide muudatustest: – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise ja ...
Loe edasi

Piiriületuse registreerimine – Komisjoni küsimused/vastused

05.03.2022
Euroopa Liidu kodulehel on värskelt avaldatud piiriületuse registreerimist puudutavad küsimused-vastused  https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/tachographs/questions-and-answers-manual-recording-border-crossings-tachographs-under-regulation-eu-no-1652014_en. Tõlked teistesse keeltesse (sh. Eesti keel) lisatakse nende valmimisel. ...
Loe edasi

Kabotaaž – Komisjoni küsimused/vastused

05.03.2022
Euroopa Liidu kodulehel on värskelt avaldatud kabotaaži puudutavad küsimused-vastused https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_en Tõlked teistesse keeltesse (sh. Eesti keel) lisatakse nende valmimisel.  
Loe edasi

Ukraina – informatsioon piiripunktide kohta teiste riikidega

05.03.2022
Ukraina – informatsioon piiripunktide kohta teiste riikidega   - Valgevene/Ukraina: piirid jäävad suletuks. - Ungari/Ukraina: piirid on avatud. Ungaris ei ole piiriületuse reeglid kriisi algusest saadik muutunud. Ooteajad on aga reisijateveo tõttu pikenenud. - Moldova/Ukraina: piirid on avatud, välja arvatud Kuchurgan-Pervomaiski piiriületuspu...
Loe edasi

MKM infokiri ukrainlaste töötamise kohta Eestis

04.03.2022
Seoses Venemaa sõjalise tegevusega Ukrainas on paljud Ukraina kodanikud sunnitud oma koduriigist lahkuma. See e-kiri sisaldab olulisemat informatsiooni, mis puudutab hetkeolukorda ukrainlaste palkamisel ja seaduslikul töötamisel Eestis. Seoses Ukraina kodanike töötamisega Eestis on oluline teada, et: Euroopa Liit kavandab lähipäevil kõigile Ukra...
Loe edasi

Rumeenia-Ukraina piiriuuendused: abinõud

04.03.2022
Rumeenia piiripolitsei edastab iga päev uuendatud andmeid olukorrast Rumeenia ja Ukraina piiril. Lisateavet leiate nende veebisaidi ingliskeelsest osast Lisaks avaldatakse ka keskmisi ooteaegu maanteepiiripunktides. Vaata siit. Allikas: UNTRR  
Loe edasi

Sõidu-, vahe- ja puhkeaegu käsitlevate sätete ajutised erandid Poolas

04.03.2022
Alates 4. märtsist kuni 2. aprillini 2022 kehtivad Poolas siseriikliku ja rahvusvahelise reisijate- ja kaubaveoga tegelevate autojuhtide sõidu-, vahe- ja puhkeaegu käsitlevate sätete ajutised erandid. Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 6 lõikeid 1–3, artiklit 7 ja artikli 8 lõiget 8 kohaldatakse ajutiselt järgmiselt: 1) öö...
Loe edasi

Juhtidel on keelatud teha peale- ja mahalaadimistoimingud Hispaanias

04.03.2022
2022. aasta septembri algusest peaks jõustuma uus reegel, mis keelab juhtidel teha Hispaanias peale- ja mahalaadimistoiminguid. Seda kohaldatakse sõltumata vedaja või juhi kodakondsusest. Üle 7,5-tonnise lubatud täismassiga veoautode juhid ei tohi osaleda kauba või selle tugede, pakendite, konteinerite või kastide peale- või mahalaadimisel, v&...
Loe edasi

Ukraina – tõsteti suurimaid lubatud teljekoormusi

03.03.2022
9. veebruaril 2022, nagu teatab Ukraina AsMAP, võeti vastu Ukraina Ministrite Kabineti resolutsioon nr 105 „Ukraina ministrite kabineti 10. oktoobri 2001. a otsuste nr 1306 ja 27. juuni muudatuste kohta. 2007 nr 879”, mille kohaselt on riiklikud üld- ja massiparameetrid viidud kooskõlla EL Nõukogu direktiivi 96/53/EÜ nõuetega, eelkõige telje...
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine Belgias - informatsioon lähetamise ja töötasude kohta

03.03.2022
FEBETRA kogus informatsiooni Belgias lähetamise ja töötasude kohta. Osad menetluses olevad otsused tuleb veel vastu võtta ja tabelit ajakohastatakse lähikuudel. Informatsioon inglise keeles. Flaier EN      Flaier RU    Flaier  UKR Allikas: FEBETRA
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine Ungaris – informatsioon lähetamise ja töötasude kohta

03.03.2022
MKFE kogus informatsiooni Ungaris lähetamise ja töötasude kohta. Informatsioon inglise keeles. Allikas: MKFE, Innovatsiooni ja Tehnoloogia Ministeerium
Loe edasi

Koostööpartnerid