Kiirteated

COVID-19 uuendus – Itaalias kohaldatavad reeglid

14.01.2022
Eriolukorda pikendatakse kuni 31. märtsini 2022.  Autovedajatele: - Välismaalt pärit juhtidel, kellel ei ole Covid Green Passi (või superrohelist passi üle 50-aastastele), on lubatud pääseda ainult määratud laadimis- ja mahalaadimiskohtadele, tingimusel et mahalaadimistoiminguid teostab muu personal. Jätkub kohustus koostada enne It...
Loe edasi

Covid-19 uuendus Luksemburg- uus 3G skeem töökohal alates 15. jaanuarist 2022

14.01.2022
Luksemburg kehtestab 15. jaanuaril 2022 uue koroonaviiruse leviku tõkestamise reegli: "3G" töökohal. See on sarnane kehtivale reeglile Saksamaal. Iga töötaja, palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja, peab olema kas vaktsineeritud, läbipõdenud või testitud (Luksemburgis: geimpft, genesen, getest- &...
Loe edasi

COVID-19 uuendus Soome – ajutised erandid sõidu- ja puhkeaegadele 17. jaanuarist kuni 15. veebruarini

14.01.2022
Valitsus on kehtestanud määruse sõidu- ja puhkeaja ajutiste erandite kohta. Erandid kehtisid 2020. aasta kevadel ja need võetakse seoses COVID-19 olukorra halvenemisega uuesti 30 päevaks kasutusele. Määrus kehtib 17. jaanuarist kuni 15. veebruarini. Ajutise erandi ajal kohaldatavad eeskirjad: 1) igapäevane sõiduaeg e...
Loe edasi

Saksamaa – alates 01.01.2022 tõusis minimaalne tunnipalk

11.01.2022
Saksa Ametiühingute Keskliidu kodulehele postitatud info kohaselt on alates 1. jaanuarist 2022 Saksamaal kohustuslik tunnipalga alammäär 9,82 eurot. Alates 1. juulist 2022 tõuseb minimaalne tunnipalk 10,45 euroni. https://www.dgb.de/themen/++co++6ca263de-fb0e-11e9-bdcf-52540088cada#wiehoch2022 Saksamaal kehtib alates 1. jaanuarist 2015 Mindestlohngesetz - MiLoG seadus, ...
Loe edasi

Kasahstan – kuulutati välja eriolukord

06.01.2022
5. jaanuaril kuulutati Kasahstanis välja eriolukord, nimelt Aktaus, Mangystau piirkonnas, Almatõs ja Almatõ regioonis kehtib praegu öine liikumiskeeld. Väljakuulutatud üleriigilise eriolukorraga kehtestati ka liikumiskeeld. Liikumispiirangud kehtib  transpordile ja riigis on ka ulatuslik interneti katkestus. Veoettevõtjatel soovitatakse mitte planee...
Loe edasi

Venemaa – lubatud piiripunktid pestitsiidide ja agrokeemia veoks

04.01.2022
Seoses saabuva kevade ja suureneva pestitsiide ja agrokeemia veoga tuletame meelde, et neid tooteid saab Venemaale vedada ainult läbi kindlate piiripiunktide. Määrus jõustus 29.07.2021 http://government.ru/docs/all/135039/   Eesti piiril on selleks Luhamaa/Šumilkino piiripunkt.   VF Föderaalne veterinaar- ja fütosanitaarteenistus
Loe edasi

Prantsusmaa – alates 01.01.2022 tõusis minimaalne tunnipalk

04.01.2022
Prantsusmaal tõusis alates 01.01.2022 minimaalne tunnipalk 10.57 eurole. https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15379 Palume arvestada autojuhtide lähetamisel 10.57 eur tunnipalgana.   Prantsusmaa Avalik teenistus
Loe edasi

Venemaa – alates 1. jaanuarist kehtivad Moskvasse ja Moskva ringteele (MKAD) piirangud sõidukitele massiga üle 3,5 tonni

04.01.2022
Venemaa – alates 1. jaanuarist kehtivad Moskvasse ja Moskva ringteele (MKAD) piirangud sõidukitele massiga üle 3,5 tonni   1. juulil 2021 jõustus määrus, mis nõudis päevasel ajal (07.00-23.00) Moskvasse ja Moskva ringteele (MKAD) sisenemiseks eriluba üle 3,5 tonni kaaluvatele kaubaveokile. Alates 1. jaanuarist 2022 nõutakse e...
Loe edasi

Lahkunud Heiki Ohu - ERAA pikaajaline liige

30.12.2021
Heiki Ohu 23.06.1943 – 28.12.2021   Lahkunud on ERAA pikaaegne liige ja tunnustatud autosportlane Heiki Ohu. Heiki Ohu oli KMV AS juhataja 1996-2012 ja andis oma panuse Eesti transpordisektori arengusse ning oli teenäitaja paljudele eesti kapitalil tegutsevatele ettevõtetele. Heiki Ohu on olnud ERAA nõukogu ja volikogu liige. Mälestame oma head teekaasla...
Loe edasi

Rootsi - reisimise piirangud seose Covid-19

30.12.2021
Rootsi sisenemiseks on nõutav negatiivne Covid-19 test, mis ei ole vanem kui 48 tundi, kõigil välisriikide kodanikel, kes ei ela Rootsis. Testi peavad esitama kõik alates 12. eluaastast. Kahjuks on Rootsi piiripolitsei pidanud tagasi saatma mitmeid reisijaid, kes on Rootsi tulnud erinevate bussifirmadega, kuna nad ei ole suutnud esitada õigeid dokumente. Rootsi ...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: kohustuslik PCR-testimine raskeveokijuhtidele ja bussijuhtidele, kes sisenevad Saksamaale Ühendkuningriigist

28.12.2021
Doncaster Northis on loodud PCR-testimiskoht nende juhtide jaoks, kes suunduvad Imminghamist Cuxhavenisse ja otse Saksamaale.   See on ainult selle marsruudi jaoks. Vaata ka Testimine ja karantiin Saksamaale reisimiseks Ühendkuningriigist Saksamaale sisenevad raskeveokijuhid ja bussijuhid peavad esitama negatiivse COVID-19 testi tulemuse. See peab olema PCR-test, mis on teh...
Loe edasi

Muudatused TIR märkmikke kasutavatele ettevõtetele alates 1. jaanuarist 2022

27.12.2021
ERAA nõukogu koosoleku otsusega 8. detsembrist 2021 viidi sisse mitmed muudatused TIR süsteemi liikmetele ja liituda soovivatele ettevõtetele. Alates 1. jaanuarist 2022 kehtivad järgmised muudatused: 1. Eritingimusena täiendava kindlustuse omamise nõue on kaotatud. Edaspidi saavad ettevõtted osta TIR märkmikke ilma eritingimuse nõudeta. ...
Loe edasi

Liikluspiirangu muudatus Sloveenias

23.12.2021
Sloveenias 30. detsembril 2021 jõustuv muudatus näeb ette, et liikluspiiranguid pikendatakse pühapäevadel ja pühadel üle 7500 kg suurima lubatud massiga kaubaveokitele ja sõiduki-gruppidele ühe tunni võrra. Uue korra järgi kehtib keeld kella 8-22 (mitte enam kella 21-ni). Keeld jääb suvehooajal muutumatuks, lihavõtte-eelsel r...
Loe edasi

Hooldustööd Mont Blanci tunnelis aastal 2022– esialgne kalender

22.12.2021
Mont Blanci tunneli GEIE on avaldanud Mont Blanci tunneli lähinädalateks kavandatud hooldustööde esialgse kalendri. Manusest leiate üksikasjalikku teavet täielike sulgemiste ja alternatiivse ühesuunalise liikluse kohta.   Allikas: GEIE-TM
Loe edasi

Ühendkuningriigi kaubaveoteenuse (GVMS) kohustuslikuks kasutamiseks valmistumine

21.12.2021
alates 1. jaanuar 2022   IRU tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2022 hakkab kehtima täielik tollikontroll kõikidele Euroopa Liidu (EL) ja Suurbritannia vahel liikuvatele kaupadele. Iga maantee-kaubaveo-ettevõtja, kes veab kaupu läbi sadamate, kus on kasutusele võetud kaubaveokite liikumise teenus (GVMS), peab registreeruma GVMS-i kasutajaks (vt  ...
Loe edasi

Koostööpartnerid