Kiirteated

UK – katkestus Tollideklaratsiooniteenistuse (CDS) töös sel nädalavahetusel

28.01.2022
Osana HMRC-s toimuvatest IT-teenuste arendustest tehakse tollideklaratsiooniteenistusele (CDS) 7,5 tunni jooksu süsteemi hooldust alates laupäeval, 29. jaanuarist 2022 kella 21.30-st kuni pühapäeval, 30. jaanuarini 2022 kella 5.00-ni. See mõjutab teenust (GVMS)  kaubaveokite liikumisele. Vedaja tegevused: Veenduge, et oleksite lõpetanud k&otil...
Loe edasi

Piiriületuse registreerimine

27.01.2022
2.veebruaril 2022.a. jõustub liikuvuspaketi nõue registreerida digitaalses sõidumeerikus käsitsi riigipiiride ületamised. Analoogmeerikute puhul jõustus sama nõue 20.augustil 2020.aastal. Alljärgnevalt leiate ingliskeelsed juhised piiriületuste registreerimiseks erinevate meerikute puhul. Eesti- ja venekeelsed juhiste tõlked on va...
Loe edasi

Kiirtee A45 sulgemine Saksamaal, Luedenscheidi regioonis

25.01.2022
Seoses Saksamaal kiirtee A45 täieliku sulgemisega Luedenscheidi regioonis on  German Autobahn GmbH avaldanud mitmekeelse flaieri (vaata lisa), milles tuletatakse juhtidele meelde tee sulgemist ja kutsutakse kasutama kaugemaid ümbersõite. Allikas:  BGL (Rahmede viadukti kahjustumisest tingitud sulgemine alates 02.12.2021, mis kestab hinnaguliselt mitmeid kuid , IRU ...
Loe edasi

Lähetamisdeklaratsioonide esitamise portaal on avatud

25.01.2022
Autojuhtide lähetamisdeklaratsioonide esitamise portaal (RTPD) on avatud ja kasutamiseks valmis. Sealt leiate ka korduvate küsimuste rubriigi ning videojuhise portaali kasutamise kohta. Saadaval on ka tõlked liikmesriikide keeltes, kuid hetkel on tegemist veel automaattõlgetega, ametlikke tõlkeid lubatakse lähiajal. Detsembris toimunud videokoolituste salvest...
Loe edasi

Suurbritannia - õigesti vormistatud dokumendid kaubaveoks üle piiri (täiendatud)

24.01.2022
ELi ja Suurbritannia tollinõuded – täiendavad ajakohastatud juhised kaubaveokite liikumise teenuse (GVMS) kasutamise kohta HMRC koostas kaks täiendavat teatist (vaata siit ja siit ) ning andis täiendavaid ajakohastatud juhiseid kaubaveokite liikumise teenuse (GVMS) kasutamise kohta: - Lühendatud 5-päevane tähtaeg. HMRC on teadlik, et see lühend...
Loe edasi

Sõidukijuhtide lähetamisdeklaratsioonide esitamise nõue jõustub 02.02.2022.a.

20.01.2022
Euroopa Komisjoni kodulehel on avatud testimiseks sõidukijuhtide lähetamisdeklaratsioonide esitamise portaali demoversioon. Täpsema juhise portaali sisenemiseks (inglise keeles) saab siit . Portaali kasutamise koolituse video (inglise keel). Sõidukijuhtide lähetamise nõudeid reguleeriv direktiiv (EL) 2020/1057. Juhtide lähetuste deklarats...
Loe edasi

Teavitus juhitunnistust taotlevale vedajale

19.01.2022
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös ERAA-ga juhib vedajate tähelepanu, et juhitunnistuse taotlemisel on üks tingimustest autojuhi ameti- või täiendkoolituse läbimine ja selle tõendamine. Vastavalt direktiivi 2003/59 artikli 10 ja autoveoseaduse nõuetele on autojuhi ameti- või täienduskoolituse läbimist tõe...
Loe edasi

COVID-19 uuendus- Ühendkuningriigist Prantsusmaale saabuvate reisijate suhtes kohaldatavate meetmete muutmine

17.01.2022
Alates 14. jaanuarist 2022 leevendatakse Ühendkuningriigist saabuvate reisijate suhtes kohaldatavaid meetmeid. Nii vaktsineerimata kui ka vaktsineeritud inimestel palutakse enne Prantsusmaale sisenemist esitada negatiivne test (PCR- või antigeenitest, mis ei ole tehtud varem kui 24h enne saabumist). Vaktsineeritud reisijatele: - Enam ei kohaldu ükski mõjuv põ...
Loe edasi

COVID-19 uuendus – Itaalias kohaldatavad reeglid

14.01.2022
Eriolukorda pikendatakse kuni 31. märtsini 2022.  Autovedajatele: - Välismaalt pärit juhtidel, kellel ei ole Covid Green Passi (või superrohelist passi üle 50-aastastele), on lubatud pääseda ainult määratud laadimis- ja mahalaadimiskohtadele, tingimusel et mahalaadimistoiminguid teostab muu personal. Jätkub kohustus koostada enne It...
Loe edasi

Covid-19 uuendus Luksemburg- uus 3G skeem töökohal alates 15. jaanuarist 2022

14.01.2022
Luksemburg kehtestab 15. jaanuaril 2022 uue koroonaviiruse leviku tõkestamise reegli: "3G" töökohal. See on sarnane kehtivale reeglile Saksamaal. Iga töötaja, palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja, peab olema kas vaktsineeritud, läbipõdenud või testitud (Luksemburgis: geimpft, genesen, getest- &...
Loe edasi

COVID-19 uuendus Soome – ajutised erandid sõidu- ja puhkeaegadele 17. jaanuarist kuni 15. veebruarini

14.01.2022
Valitsus on kehtestanud määruse sõidu- ja puhkeaja ajutiste erandite kohta. Erandid kehtisid 2020. aasta kevadel ja need võetakse seoses COVID-19 olukorra halvenemisega uuesti 30 päevaks kasutusele. Määrus kehtib 17. jaanuarist kuni 15. veebruarini. Ajutise erandi ajal kohaldatavad eeskirjad: 1) igapäevane sõiduaeg e...
Loe edasi

Saksamaa – alates 01.01.2022 tõusis minimaalne tunnipalk

11.01.2022
Saksa Ametiühingute Keskliidu kodulehele postitatud info kohaselt on alates 1. jaanuarist 2022 Saksamaal kohustuslik tunnipalga alammäär 9,82 eurot. Alates 1. juulist 2022 tõuseb minimaalne tunnipalk 10,45 euroni. https://www.dgb.de/themen/++co++6ca263de-fb0e-11e9-bdcf-52540088cada#wiehoch2022 Saksamaal kehtib alates 1. jaanuarist 2015 Mindestlohngesetz - MiLoG seadus, ...
Loe edasi

Kasahstan – kuulutati välja eriolukord

06.01.2022
5. jaanuaril kuulutati Kasahstanis välja eriolukord, nimelt Aktaus, Mangystau piirkonnas, Almatõs ja Almatõ regioonis kehtib praegu öine liikumiskeeld. Väljakuulutatud üleriigilise eriolukorraga kehtestati ka liikumiskeeld. Liikumispiirangud kehtib  transpordile ja riigis on ka ulatuslik interneti katkestus. Veoettevõtjatel soovitatakse mitte planee...
Loe edasi

Venemaa – lubatud piiripunktid pestitsiidide ja agrokeemia veoks

04.01.2022
Seoses saabuva kevade ja suureneva pestitsiide ja agrokeemia veoga tuletame meelde, et neid tooteid saab Venemaale vedada ainult läbi kindlate piiripiunktide. Määrus jõustus 29.07.2021 http://government.ru/docs/all/135039/   Eesti piiril on selleks Luhamaa/Šumilkino piiripunkt.   VF Föderaalne veterinaar- ja fütosanitaarteenistus
Loe edasi

Prantsusmaa – alates 01.01.2022 tõusis minimaalne tunnipalk

04.01.2022
Prantsusmaal tõusis alates 01.01.2022 minimaalne tunnipalk 10.57 eurole. https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15379 Palume arvestada autojuhtide lähetamisel 10.57 eur tunnipalgana.   Prantsusmaa Avalik teenistus
Loe edasi

Koostööpartnerid