Kiirteated

Venemaa ja Valgevene kodanikud ei saa enam uusi viisasid ja elamislube Eestis töötamiseks või ettevõtluseks

08.04.2022
Välisministeeriumi pressiteade: Venemaa ja Valgevene kodanikud ei saa enam uusi viisasid ja elamislube Eestis töötamiseks või ettevõtluseks | Eesti Vabariigi Valitsus    
Loe edasi

Poola: protestid Valgevene piiril

08.04.2022
Alates 7. aprillist 2022 on Poola-Valgevene piiripunktis Kukurykis oodata protestide tõttu märkimisväärseid viivitusi. Portestide eesmärk on blokeerida maanteekaubavedu Venemaale. Protestid võivad kesta mitu päeva. Allikas: ZMPD
Loe edasi

Ühendkuningriik: liikluskorralduseeskirjad Operation Brock – maantee M20 ranniku sulgemise pikendamine

08.04.2022
Kuna liiklusolud on Kentis endiselt väga keerulised, on National Highways rakendanud kehtiva liikluskorralduse muudatusi: Operatsiooni Brocki ranniku sulgemist M20 ristmiku 8 ja ristmiku 9 vahel on pikendatud ristmikuni 11, et võimaldada täiendavat läbilaskevõimet ja vähendada viivitusi maanteel M20 lõigul J7 kuni J8. Lisateabe saamiseks klõpsake ...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: reisijate küsimustiku täitmise tühistamine Leedus

08.04.2022
Leedus on reisijatele kehtestatud küsimustiku täitmise nõue tühistatud. Alates 31. märtsist 2022 ei pea ühestki riigist Leetu saabuvad isikud reisijate küsimustikku täitma. Muud nõuded kehtivad endiselt: siin ja siin. Allikas: Tervishoiuministeeriumi valitsemisala Rahvatervise Keskus
Loe edasi

COVID-19 uuendus: meetmed ja erandid Bulgaarias

08.04.2022
Epideemia eriolukord Bulgaarias tühistati 31. märtsil 2022 kell 24:00. Vastavalt tervishoiuministri Bulgaariasse sisenemise määruse RD-01-152/30.03.2022 sätetele kehtivad kuni 15. maini 2022 järgmised tingimused: Riigi territooriumile lubatakse rahvusvahelisi autovedusid (nii reisijate- kui ka kaubavedusid) teostavad autojuhid ja reisijate rahvusvahelise autoveoga...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: meetmed ja erandid Hollandis

08.04.2022
Alates 23. märtsist on COVID-19 meetmed järk-järgult kaotatud. Olulisemad 23. märtsi 2022 seisuga kehtivad rahvusvaheliste vedude osas kehtivad meetmed on lühidalt välja toodud siin: Digitaalne sisenemissertifikaat ei kehti Schengeni/ELi riikidele. Lisaks ei kehti testi-, tervenemis- või vaktsineerimistunnistuse valmisoleku kohustus. Väljastpoolt Sche...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: meetmed ja erandid Lätis

08.04.2022
Valitsuse määrus nr 662 näeb ette epidemioloogilised ohutusmeetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks. Siin on lühidalt loetletud rahvusvahelise transpordi jaoks olulised meetmed: Lätti sisenemise reeglid Eriti kõrge riskiastmega riikidest Lätisse sisenemine on keelatud. See nõue ei kehti aga transpordis tegutsevatele inimestele (autojuhid ja trans...
Loe edasi

Valgevene: teiste riikide meetmed seoses teatud kaupade transportimisega Valgevenesse, Valgevenest või Valgevenes kasutamiseks

06.04.2022
Mitme riigi valitsused on kehtestanud piirangud teatud tüüpi kaupade transportimisel Valgevenesse, Valgevenest või Valgevenes kasutamiseks. Need piirangud puudutavad eelkõige sõjalisi ja kahesuguse kasutusega kaupu, kaaliumkloriid tooteid, naftasaadusi või tubakatoodete valmistamisel või töötlemisel kasutatavaid kaupu. Veoettevõtjad ...
Loe edasi

Piirangute järgimine: riskihindamise meetmed veoettevõtjatele

05.04.2022
Maanteeveo-ettevõtjad peavad tähelepanu pöörama, et oleks tagatud kehtestatud piirangute järgimine. Kuna praegu kehtivad mitmes riigis mitmed piirangud, peavad autoveo-ettevõtjad jätkama hoolikalt riskide hindamist enne kaubaveo tellimuse vastuvõtmist, kus  võib tekkida oht rikkuda kehtestatud piiranguid. Mõned märgid, kuid m...
Loe edasi

Prantsusmaa: sõiduaegade ajutine erand süsivesinikku kasutavale maanteetranspordile

05.04.2022
Transpordi eest vastutav ökoloogia minister on avaldanud korralduse süsivesinikku kasutavate autodele kehtestatud  keelu ajutise tühistamise kohta. Erandid kehtivad kuni 8. aprillini 2022 (kaasa arvatud). Süsivesinikku kasutavale maanteetranspordile kohaldatakse Prantsusmaa suurlinnades, Mayotte'i departemangus, Guadeloupe'is, Guyanas, Martinique'is ja Reuni...
Loe edasi

MKM: 01.04.2022 jõustunud Autoveoseaduse muudatustest

01.04.2022
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium informeerib lähiajal jõustuvatest olulisematest muudatustest autoveoseaduses (AutoVS). Seaduse terviktekstiga on võimalik tutvuda järgmise lingi kaudu: https://www.riigiteataja.ee/akt/122032022012 . 1.           AutoVS § 29 lõigete 3–5 kohaselt peab alates 1. aprillis...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: Covid-19 piirangud Leedus

01.04.2022
Leedus on  piirangud muutunud.Piirangud ei kehti inimestele, kes saabuvad: Euroopa Liidust ja Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) (EL, Island, Liechtenstein, Norra), Šveitsi Konföderatsioonist, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorra Vürstiriigist, Monaco Vürstiriik, San Marino Vabariik ja Püha Tool (Vatikani Linnriik). Nendest riikidest s...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: Prantsusmaal transpordile kohaldatav terviseprotokoll

01.04.2022
Infrastruktuuri, transpordi ja mere peadirektoraat (DGITM) on edastanud transpordile kohaldatava terviseprotokolli, mida uuendati 15. märtsil 2022. Need kaks lisa on saadaval prantsuse keeles- lisa 1,  lisa 2.  Peamised nõuded on toodud allpool  vabatõlkes: Lisa 1: riiklikud kohustused, mis kehtivad kaugliikluse ühistranspordile (rongide, korraldatud reisi...
Loe edasi

Ühendkuningriigi kaubaveoteenuse (GVMS) probleemid

01.04.2022
Alates 30. märtsist 2022 on Ühendkuningriigi kaubaveokite liikumisteenistusel (GVMS) ilmnenud mõningaid probleeme ja probleem GVMS-iga on jätkuv. Euroopasse ja Euroopast sõitma pidavad sõidukid peavad saabuma vedaja juurde koos tõenditega tollideklaratsiooni või tühi olemise kohta. Kui juhtidel puudub kauba liikumise viide, saavad nad j&aum...
Loe edasi

Valuutakoodi RUB ei ole võimalik alates 01.04.2022 tollivormistusel kasutada

31.03.2022
Maksu-ja Tolliameti informatsioon Edastame teile info, et alates 01.04 ei määra ja ei avalda Euroopa Keskpank enam Vene rubla kurssi. Seoses sellega ei ole alates 01.04 võimalik tollivormistusel kasutada valuutakoodi RUB ja süsteem(id) ei võta seda vastu ega arvesta seda eurodesse ümber.  Sellest tulenevalt tuleb deklarandil kõik rub...
Loe edasi

Koostööpartnerid