Kiirteated

Juhitunnistused 2,5 – 3,5 t sõidukeid juhtivatele kolmandate riikide autojuhtidele

07.07.2022
Tuletame meelde, et AutoVS § 5 lõike 1(1) kohaselt peab alates 21. maist 2022, kui rahvusvahelist tasulist veosevedu korraldatakse auto või autorongiga, mille suurim lubatud täismass on üle 2,5 tonni kuni 3,5 tonni, olema seda autot või autorongi kasutaval veoettevõtjal ühenduse tegevusluba ja auto kohta selle tegevusloa kinnitatud ärakiri....
Loe edasi

Usbekistani veoload

07.07.2022
ERAA-se on saabunud Usbekistani veoload. Veolube on kahte liiki – KP-TR (kahepoolne vedu/ transiit) ja KM (kolmanda maa vedu). Veolube saab taotleda ERAA Tallinna, Tartu ja Pärnu kontoritest.
Loe edasi

Maksu- ja Tolliameti informatsioon seoses impordi/ekspordiga Venemaale

07.07.2022
Oleme uuendanud oma välisveebis olevat infot, sest alates 10. juuli kell 23.59 lõpeb üleminekuperiood, mis võimaldas varem sõlmitud lepingute alusel Euroopa Liitu importida või siit eksportida Venemaa Föderatsiooni teatud sanktsioonialuseid kaupu.  Palume tutvuda lisatud küsimuste ja vastuste rubriigiga.  Info on sellel nädalal k...
Loe edasi

Rohelise kaardi kehtivuse lõpust Venemaal ja Valgevenes

07.07.2022
Eesti Liikluskindlustuse Fond teatab, et seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas ja kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega lõpetasid Euroopa Majanduspiirkonna riigid Venemaa ja Valgevenega sõlmitud lepingud, mille raames tunnustatakse vastastikku rahvusvahelisi liikluskindlustuse lepinguid (nö. roheline kaart). Eelneva tõttu ei kehti alates 1. juunist 2023.a. Eesti s&o...
Loe edasi

Holland- kiirteed ja jaotuskeskused on blokeeritud

06.07.2022
Põllumehed blokeerivad kiirteid ja jaotuskeskusi. Aktsioonide kestus ja asukohad pole teada. Uue lämmastikuga seotud poliitika tõttu peavad paljud põllumehed oma tegevuse lähiajal lõpetama. See toob kaasa mitmesuguseid proteste, kuna kaalul on nende äritegevus. Allikas: TLN
Loe edasi

EL-Valgevene/Venemaa piiriületused- transiidigarantii piirangud

06.07.2022
Maanteeveoettevõtjad, kes jätkavad tegevust EList Valgevenesse, Venemaale ja sealt edasi Euraasia Majandusliitu (EAEU), seisavad praegu silmitsi pikkade ooteaegadega piiridel, ooteajad ulatuvad nädalani või kauemaks. Üks viivituste põhjus on ebapiisavad tollitagatised riiklikelt pakkujatelt, kes mõnel juhul ei saa vabastada aktiveeritud tagatisi enne, kui...
Loe edasi

Rumeenia- RO e-transpordisüsteemi kasutuselevõtt kõrge maksuriskiga kaupade maanteetranspordi jaoks

05.07.2022
Rumeenia 8. aprilli 2022. aasta määrus nr 41 kehtestab kohustuse deklareerida kõrge maksuriskiga kaupade maanteevedu riigi territooriumil, kasutades Rumeenia e-transpordisüsteemi. Kohustus kehtib sõidukitele, mille lubatud täismass on vähemalt 3,5 tonni ja mis on koormatud kõrge maksuriskiga kaupadega, mille kogumass on üle 500 kg või mi...
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine – avatud konsultatsioon maanteetransporditöötajate lähetamise ja tegevuslubade muudatuste kohta Ühendkuningriigis

05.07.2022
Ühendkuningriigi transpordiministeerium on algatanud avaliku konsultatsiooni maanteetransporditöötajate lähetamise ja tegevuslubade muudatuste kohta. Uuring soovib saada seisukohti Ühendkuningriigi kaubaveokite käitajatelt nõude kohta EL-is kaubavedude teostamiseks  lähetusdeklaratsioonide esitamise kohta,  samuti Ühendkuningriigis...
Loe edasi

ERAA Tartu filiaal suletud 04.07-17.07.2022

04.07.2022
Seoses töötaja korralise puhkusega on ERAA Tartu filiaal 04.07.2022 kuni 17.07.2022.a. suletud. Esmaspäeval, 18.07.2022 on Tartu filiaal avatud kell 9 kuni 13 ja 14 kuni 17. Soovijatel on võimalik eelnevalt taotleda kahepoolseid veolubasid (Venemaa, Valgevene, Ukraina jt) nimetatud perioodiks rohkem, samal ajal on võimalik nii kahepoolseid veolubasid kui muid dokum...
Loe edasi

Hooldusremonditööd Mont Blanci tunnelis 2022 (täiendatud)

04.07.2022
Hooldustööde teostamiseks katkestatakse liiklus Mont Blanci tunnelis täielikult järgmistel öödel: Hooldustööde teostamiseks katkestatakse liiklus Mont Blanci tunnelis täielikult järgmistel öödel kell 19.30-06.00: - esmaspäevast, 29. aprillist teisipäevani, 30. augustini; - teisipäevast 30. kuni kolmapäevani, 31. aug...
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine – teave välisvedajatele ja välismaistele autojuhtidele Taanis

30.06.2022
Taani maanteeliiklusamet on koostanud välisvedajatele ja välismaistele autojuhtidele suunatud teabe lähetamise ja tasustamise kohta. Voldikud on allalaadimiseks saadaval bulgaaria, tšehhi, inglise, saksa, läti, leedu ja hispaania keeles. Allikas: ITD
Loe edasi

Euroopa Tööameti voldikud: "Sõidu- ja puhkeajad" ning "Juhtide lähetamine" on nüüd veebis saadaval

27.06.2022
ELA on avaldanud kaks esimest infovoldikut autojuhtidele ja autotranspordisektori ettevõtjatele. Esimene voldik "Lähetatud juhid – tea oma õigusi ja kohustusi" selgitab, millal juht on lähetatud ja millal mitte, ning annab teavet selle kohta, millist teavet peab juht teel toimuva kontrolli korral inspektorile esitama. Teine infoleht "Sõidu-...
Loe edasi

Läti-tolliasutuste lahtiolekuajad lähenevatel riigipühadel juunis

21.06.2022
Lätis eelseisvatel riigipühadel, neljapäevast, 23. juunist kuni pühapäevani 26. juunini, ei pruugi olla mõned tolliasutused avatud. Järgnevad tolliasutused jäävad avatuks: 1. Riias - Lennujaama tollipunkt, Riia Vabasadama tollipunkt ja imporditollipunkt; 2. Latgales - Terehova tolliasutus, Grebņeva tollipunkt, Silene tollipunkt, Pāternieki tollipu...
Loe edasi

Kuues ELi sanktsioonide pakett, mis mõjutab Valgevenet ja Venemaad

20.06.2022
Veoettevõtjatel, kes jätkavad tarneid Valgevenesse ja/või Venemaale, soovitame lugeda ja mõista EL-i poolt 3. juunil 2022 vastu võetud kuuenda sanktsioonide paketi sätteid. Vastavate EL-i määruste täistekstid leiate siit. IRU tuletab veoettevõtjatele meelde, et nad järgiksid kõiki sanktsioonireegleid ja hindaksid hoolikalt ...
Loe edasi

Prantsusmaa- hooldustööd Fréjusi tunnelis

17.06.2022
Hooldustööde teostamiseks katkestatakse liiklus Fréjusi  tunnelis täielikult 18. juuni-19.juuni kell 22.00–7.00. Rohkem infot: siin ja siin Allikas: AFTRI
Loe edasi

Koostööpartnerid