Kiirteated

Tervitame valitsuse otsust aktsiisitõus ära jätta

24.09.2021
Kogu veondussektori – ERAA, ELEA, AL poole aasta pikkune aktiivne võitlus planeeritud diiselkütte aktsiisi tõstmise vastu on kandnud vilja. Valitsus on otsustanud mitte tõsta diiselkütte aktsiisi järgmise aasta maist. Suur tänu Õliliidule ja teistele ettevõtlusorganisatsioonidele kelle kaasabil see õnnestus. https://www.logisti...
Loe edasi

Covid-19: Saksamaa liikluskeeldude tühistamine

26.04.2021
Koroonakriisiga seoses on Saksamaal enamikes liidumaades tühistatud pühapäeva ja riigipühadeaegsed liikluskeelud kuni 30.juunini 2021, erandiks on Baieri liidumaa, kus liikluskeelud on tühistatud kuni 16.maini 2021.  Keeldude tühistamine ei laiene erivedudele (suuremõõdulistele ja raskekaalulistele). Ülevaatliku tabeli leiate siit ...
Loe edasi

Saksamaa pikendab piirikontrolli Tšehhi Vabariigiga

31.03.2021
14. veebruaril 2021 Saksamaa piiridel Tšehhi Vabariigiga kehtestatud piirikontrolli pikendatakse kuni 14. aprillini 2021 kella 24.00. 14. veebruaril 2021 Saksamaa piiridel Tirooliga (Austria) piirikontrolli ei pikendata ja see lõpeb 31. märtsil 2021. Allikas: BGL 30. märts 2021
Loe edasi

Saksamaa eemaldab Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia "viirusohtlike piirkondade" nimekirjast

30.03.2021
Tšehhi Vabariigist ja Slovakkiast saavad pühapäeval, 28. märtsil 2021 kell 00:00 „kõrge esinemissagedusega“ piirkonnad. Mis see tähendab: Registreerimiskohustus: Isikute jaoks, kes on viimase kümne päeva jooksul enne riiki sisenemist viibinud kõrge esinemissagedusega piirkondades väljaspool Saksamaad, on kohustus registre...
Loe edasi

Saksamaa eemaldab Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia "viirusohtlike piirkondade" nimekirjast

30.03.2021
Tšehhi Vabariigist ja Slovakkiast saavad pühapäeval, 28. märtsil 2021 kell 00:00 „kõrge esinemissagedusega“ piirkonnad. Mis see tähendab: Registreerimiskohustus: Isikute jaoks, kes on viimase kümne päeva jooksul enne riiki sisenemist viibinud kõrge esinemissagedusega piirkondades väljaspool Saksamaad, on kohustus registre...
Loe edasi

Saksamaa eemaldab Tirooli (Austria) "viirusohtlike piirkondade" nimekirjast

30.03.2021
Tiroolist saab pühapäeva, 28. märtsi 2021 kell 00:00 „tavaline riskipiirkond“. See tähendab, et Tiroolist Saksamaale sisenevate veoautojuhtide suhtes ei kohaldata enam kohustuslikke Covid-19 testimis- ja registreerimiskohustusi. Allikas: BGL 26. märts 2021
Loe edasi

Ülestõusmispühade ajal Saksamaal sõidukeeldu ei ole

30.03.2021
Sõidukeeld puudub alates neljapäevast, 1. aprillist 2021 kuni esmaspäevani, 5. aprillini 2021 Sel aastal on liidumaad vastavalt Saksamaa maanteeliikluseeskirjale tühistanud pühapäeviti ja riigipühadel sõitmise keelu kõigi ülestõusmispühade üldiste maksuvabastuste määrustega, nii et juhtimiskeeld puudub kogu perio...
Loe edasi

Venemaa – Pihkva oblastis piirang seoses COVID-19

29.03.2021
Vastavalt Pihkva oblasti kuberneri määrusele 26.03.2021 nr 37-UG kehtestati alates 29.03.2021 Pihkva oblastis nõue omada oblastisse sisenemisel COVID-19 PCR negatiivse testi tõendit. Nõue puudutab ka rahvusvahelisi autojuhte, kes veavad kaupa Pihkva oblastisse. Määruse punkt 5.1 ütleb, et rahvusvahelised autojuhid, kes sisenevad Pihkva oblastisse Ee...
Loe edasi

Covid-19: Leedus negatiivse testi nõue üle 72 tunnise riigis viibimise puhul

29.03.2021
Leedu Terviseminister on 26.märtsil 2021 vastu võtnud määruse uute nõuete kohta transporditöötajatele.   Uute nõuetega kehtestatakse rahvusvahelisi vedusid teostavatele autojuhtidele (meeskonnaliikmetele) negatiivse covidtesti nõue (ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles, peab olema tehtud mitte varem kui 72 tundi enne saabumist) ku...
Loe edasi

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) on muutumas

29.03.2021
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) on pikaajalise kogemusega ja väga hästi kapitaliseeritud organisatsioon, mis täidab Eestis TIR-süsteemi garandi nõudeid ning on tegevus- ja veolubade väljastajana Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kindel lepingupartner. Lähiajal muutub ERAA veelgi läbipaistvamaks ja avatumaks, oma liikmet...
Loe edasi

COVID-19 üldiste liikluspiirangute ajutine tühistamine Hispaanias

24.03.2021
Hispaania DGT (General Directorate of Traffic) teatel (seni Kataloonia ja Baskimaa eranditega) on ajavahemikuks reedest 26. märtsist 2021 kuni esmaspäevani, 5. aprillini 2021 üldised liikluspiirangud tühistatud.   Allikas: ASTIC / CETM (24. märts 2021)
Loe edasi

Valgevene – ajutised kevadised liikluspiirangud

23.03.2021
20. märtsil 2021 jõustus Valgevene Transpordi ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr. 4 01.03.2021, millega kehtestati ajutiste kevadiste liikluspiirangute aeg ja kord. Piirangud kehtivad 25.03. – 20.04.2021. Teatud teedel viiakse sisse liikluspiirangud teljekoormusele, 6 kuni 9 t üksiktelje kohta. Piirangud ei kehti rahvusvaheliste...
Loe edasi

Soovitus kõigile autojuhtidele kes sõidavad Saksamaale

19.03.2021
Saksamaa Einreiseanmeldung DEA täitmisel peaksid juhid kasutama vabatahtlikku võimalust tõestamaks, et neile kehtib allpool loetletud erand testimisest ja karantiinist vabastamise kohta, kuna nad on Saksamaale sisenenud kaupade transportimiseks, ning deklareerima ka nõusoleku, et seda vabatahtlikku teavet võidakse edastada tervishoiuametile. Põhjendus era...
Loe edasi

COVID-19: Itaaliasse sisenemisel on testimine endiselt kohustuslik kui Austrias on viibitud 12 tundi või enam

18.03.2021
Kohustus testida Itaaliasse sisenemisel, kui juht on Austrias viibinud üle 12 tunni, kehtib kuni 6. aprillini 2021. Meeldetuletus: Professionaalsed juhid, kes sisenevad Itaaliasse või sõidavad sealt läbi ning kes on 14 päeva jooksul enne Itaaliasse saabumist veetnud Austrias rohkem kui 12 tundi, peavad kontrolli korral esitama alla 7 päeva vanuse negatiivse te...
Loe edasi

COVID-19: piirikontrolli pikendamine Saksamaal

18.03.2021
14. veebruaril 2021 Saksamaa piiridel Tšehhi Vabariigiga ja Tirooliga (Austria) kehtestatud piirikontrolli pikendatakse veelgi kuni 31. märtsini 2021 kella 24.00-ni. Allikas: BGL (17. märts 2021)
Loe edasi

Koostööpartnerid