Paberivaba autotransport

ERAA on projekti MobiCarnet juhtiv partner

Projekti MobiCarnet eesmärk on välja töötada veebisüsteem transiididokumentide paberivabaks haldamiseks, mis aitab parandada maanteetranspordi läbipaistvust, tõhusust ja turvalisust.

Praegusel projektil on kaks peamist tulemust:

  • Uus integreeritud süsteem dokumentide automaatseks ja paberivabaks haldamiseks teisaldatavate kaupade reaalajas jälgimiseks, sealhulgas saadetisteave, ohtlike kaupade transport ja süsiniku jalajälje rakendused.
  • Eesti ja Soome vaheliste strateegiliste transpordikoridoride protsesside kiirendamine.

MobiCarnet on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA), Soome transport ja logistika (SKAL), Eesti Maksu- ja Tolliamet (EMTA) ühisprojekt.

Projekti perioodiks on  09.2015 kuni 31.08.2017 ja seda rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.mobicarnet.eu

ERAA is the leadpartner of MobiCarnet project

The project MobiCarnet aims at developing online system for paperless management of transit documents, which helps to improve transparency, efficiency and security in road transportation.

Current project will result in two major outcomes:

  •  A new integrated system for the automated and paperless management of documents for real-time tracking for goods being moved, including shipment information, dangerous goods transport and carbon footprint applications.
  • Speeding up the processes in strategic transport corridors between Estonia and Finland.

This project is joint cooperation venture of Association of Estonian Road Carriers (ERAA), Finnish Transport and Logistics (SKAL), Estonian Tax and Customs Board (EMTA).

Project lasts from 1.09.2015 until 31.08.2017 and is financed from European Regional Development Fund.
For further information please visit www.mobicarnet.eu

 

Koostööpartnerid