Kandidaadiks registreerimine

ERAA LIIKMEKS VASTUVÕTMINE JA LIIKMEKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE

Assotsiatsiooni liikmeks vastuvõtmise või liikmekandidaadiks registreerimise avalduse vaatab läbi Nõukogu kolme kuu jooksul avalduse laekumise kuupäevast arvates ning teatab otsusest avaldajale.

Avaldusele lisatakse ettevõtja äriregistris registreerimist kinnitavad dokumendid (B-kaart), kahe vähemalt ühe kalendriaastase staažiga ERAA liikme soovituskiri, ettevõtja valduses olevate autotranspordivahendite loetelu, ning tõend sisseastumismaksu tasumise kohta (vastavalt ERAA Volikogu otsusele on alates 14. juuni 2023. a. ERAA sisseastumismaksu suuruseks 320 eurot ja iga-aastane liikme- ja liikmekandidaadimaks 320 eurot).

Vastavalt ERAA Nõukogu otsusele tuleb avaldusele lisada ka kahe aasta bilanss ja ettevõtte taustinformatsioon (lühiraport) AS-st Krediidiinfo ning ankeet täpsustatud ettevõtte andmetega.

Vastavalt ERAA Nõukogu protokollile nr. 232 punkt 2,  16.novembrist 2011, tuleb  ettevõtjatel, kes soovivad ühineda ERAA-ga, kirjalikult kinnitada autode parkimise võimalust  Eestis ja juhatuse liige  või selleks firma poolt volitatud isik peab viibima  nõukogu koosolekul ning vajadusel vastama nõukogu liikmete küsimustele ettevõtte kohta.

Assotsiatsiooni liikmetel on õigus pöörduda Volikogu poole juhtudel, kui Nõukogu on liikme vastuvõtmisel või liikmekandidaadi registreerimisel rikkunud seaduse või ERAA  põhikirja sätteid.

Assotsiatsiooni liikmekandidaadiks registreerimiseks vajalike dokumentide loetelu:

Avaldus vabas vormis

 • Kahe vähemalt ühe kalendriaastase staažiga ERAA liikme soovituskiri
 • Tegevusloa koopia
 • Vedude eest vastutava isiku koolitustunnistus
 • Äriregistri B-kaart
 • Täita ankeet
 • Autotranspordivahendite registreerimistunnistuste koopiad
 • Kirjalik kinnitus autode parkimise võimaluse kohta Eestis
 • Krediidiinfo lühiraport ERAA-le (Tel: 66 59 600, Pronksi tn.19 Tallinn)
 • Maksuameti tõend võlgnevuste puudumise kohta
 • Ettevõtte kahe aasta bilanss
 • Dokumentide vastuvõtmisel esitatakse arve sisseastumismaksu tasumiseks (320 eurot)

Liikmekandidaadina registreerimist taotlevad ettevõtjad avalikustatakse ERAA koduleheküljel vähemalt 30 päeva enne nõukogu istungit pärast sisseastumismaksu tasumist vastavalt ERAA nõukogu istungi protokollile 28.08.2002. Samuti vastavalt eelmainitud protokollile ei võeta vastu ettevõtjate liikmekandidaadi avaldusi kui puudub vähemalt aastane majandustegevus ja veoautod.

Koostööpartnerid