Kiirteated

Ajutised erandid sõidu-, vahe- ja puhkeaegu käsitlevatest sätetest Rumeenias

15.03.2022
Ukraina sõjalisest konfliktist põhjustatud eriolukord Rumeenia territooriumil häirib Rumeenia autovedajaid, piiriületuspunktides on pikki viivitusi ja palju liiklust, mis on põhjustatud Ukrainast tulevast kasvavast põgenike voolust. See mõjutab ka kutseliste juhtide võimalust kinni pidada kehtivate õigusaktidega ette nähtud sõi...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: PLF-i esitamise lõpetamine Rumeenias

15.03.2022
Avaldati erakorraline määrus digitaalse sisenemisvormi rakendamise tühistamise kohta Rumeenias. Alates 12. märtsist 2022 ei nõuta enam enne Rumeeniasse saabumist reisijavormi (PLF) täitmist. Allikas: UNTRR  
Loe edasi

Ühendkuningriik: kaupade tolliprotseduuride lihtsustamine humanitaarmeetmete toetamiseks

15.03.2022
Tolliprotseduuride lihtsustamine hakkab kehtima Suurbritanniast (GB) eksporditavatele kaupadele, mis on mõeldud Ukraina humanitaarkriisist mõjutatud isikute toetamiseks. Eeldusel, et kaupu ei ekspordita Venemaale või Valgevenesse või nende kaudu, kehtivad need lihtsustatud protseduurid abi alla kvalifitseeruvate kaupade suhtes, olenemata sihtkohast, et võimaldada...
Loe edasi

Ungari- 11. märtsi kella 22.00 kuni 15.märtsi kella 22.00-ni pikendatud liikluspiirangute osas (täiendatud)

14.03.2022
Ungari Innovatsiooni- ja Tehnoloogiaministeerium (ITM) andis äsja välja uue teatise ja muutis sõidukeeldu järgmiselt: Keeld peatatakse pühapäeva ja esmaspäeva õhtuti kümnetunniseks perioodiks: öösel kella 22-st kuni hommikul kella 8-ni. Rahvusvahelisi ja siseriiklikke vedusid võib piiranguteta teostada kahel ajaaknal pikal nä...
Loe edasi

Ungaris pikendatakse liikluspiiranguid 11. märtsist kella 22.00 kuni 15. märtsi kella 22.00-ni

14.03.2022
Ungaris pikendatakse riigipühal 15. märtsil kehtivat sõidukeeldu. Üle 7,5-tonniste veokite sõidupiirangud riigisiseses ja rahvusvahelises liikluses kehtivad neli päeva, s.o  11. märtsist kella 22.00 15. märtsi kella 22.00-ni. Järgmised kategooriad on vabastatud: - Elusloomavedu - Kiiresti rikneva toitu vedu - Kütusevedu - Hu...
Loe edasi

Maksu ja- Tolliameti infotund ettevõtjatele 15.03.2022- sanktsioonid ja Ukraina abistamiseks saadetavate kaupade vormistamine

14.03.2022
Maksu ja -Tolliameti tolliosakond korraldab homme 15.03.2022 kell 11-12  sanktsioonide  ja Ukraina abistamiseks saadetavate kaupade vormistamise teemadel infotunni ettevõtetele. Palume esitada küsimused enne infotundi kirjalikult meie kodulehel olevasse infotunni teavitusse.  Kui küsimused on piisavalt üldised ...
Loe edasi

Ukraina: veoettevõtjate kontrollnimekiri sõidukite ja kaupade konfiskeerimise korral

14.03.2022
Transpordiettevõtjad, kes on praegu endiselt Ukraina territooriumil blokeeritud, on teatanud mõnest sõidukite ja kaupade konfiskeerimisest. Sõjaseisukord kehtib Ukrainas alates 24. veebruarist 2022. Sõjaseisukorra väljakuulutamise ja selle tagajärgede määratlemise õiguslik alus on sätestatud Ukraina 12. mai 2015. aasta seadusega...
Loe edasi

Alates 14. märtsist on Hispaanias oodata streiki

14.03.2022
Plataforma Nacional Del Transporte Por Carretera (autojuhtide sotsiaalvõrgustik) kutsub alates esmaspäevast, 14. märtsist kell 00.00 kogu Hispaania territooriumil läbi viima tähtajatut streiki. Ajendiks on sektori olukord ja eelkõige kütuse kiire hinnatõus. Mõned intsidendid võivad aset leida eelkõige piiridel ja olulisemates tr...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: Ungaris tühistati kõik meetmed ja piirangud

14.03.2022
Ungari valitsus tühistas kõik koroonaviiruse pandeemia vastased kaitsemeetmed. Alates 7. märtsist 2022 on Ungarisse sisenemine võimalik piiranguteta. Allikas: MKFE
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine – kahe sõidumeeriku juhendi avaldamine

11.03.2022
Euroopa Komisjoni töörühm avaldas kaks juhendit analoogsõidumeerikute piiriületuskirjete kohta ja kirjaliku avalduse kontrollametniku poolt plommide eemaldamiseks. Need on nüüd avaldatud juhiste 9 ja 10 all. Järgnevad tõlked. Allikas: Euroopa Komisjon  
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine – kabotaaži miinimum tunnitasud Taanis (täiendatud)

11.03.2022
Taani lähetamisel tagatakse autojuhtidele minimaalne tunnitasu. Reeglite kohaselt tagatakse välismaistele autojuhtidele Taanis vedu teostades minimaalne tunnitasu, mis vastab miinimumtöötasule, mida Taani tööandjad maksavad "samaväärse töö eest". Eeskirjad on sätestatud määruses kaupade või reisijatega kabotaaži t...
Loe edasi

Uued küsimused ja vastused direktiivi 2020/1057 sätete kohta

08.03.2022
Euroopa Komisjon avaldas uued küsimused ja vastused (Q&As) autojuhtide ELi lähetamise kohta, mida saab alla laadida EL spetsiaalselt kodulehelt Küsimuste ja vastuste rubriigis tegeletakse konkreetsete küsimustega, mis hõlmavad ka FIEna tegutsevaid sõidukijuhte, oma kulul vedu, vedusid Šveitsi ja EMP riikidesse ning kolmandatesse riikidesse. Tuleta...
Loe edasi

Uued praktikad, mis on seotud maksmata trahvide ja teekasutustasudega Türgis

08.03.2022
Türgi Kaubandusministeerium on teatanud järgmistest uutest praktikatest, mis jõustuvad alates 15. märtsist 2022: - Kõik maksmata trahvid ning teekasutus-/sillatasud tasutakse kassaseadmete (müügikoha terminal/makseterminal-POS) kaudu kõikides piiripunktides. - Sõidukitel ei lubata piiri ületada kui trahvid ja teekasutus-/sillatasud on...
Loe edasi

Uuendatud info peamiste piiripunktide kohta: Valgevene, Eesti, Läti

08.03.2022
Pärast Ukraina ja Venemaa ning Ukraina ja Valgevene vaheliste piiripunktide sulgemist on paljud transpordiettevõtjad pidanud marsruute muutma ja leidma alternatiivseid teid. See on suurendanud liiklust ja avaldanud veelgi suuremat survet piirkonna niigi ülekoormatud piiripunktidele. Valgevene ja ELi (Läti, Leedu, Poola) vahel, kus juba enne kriisi algust ootas üle 500...
Loe edasi

Ukraina: ajutised sõidu- ja puhkeaja erandid Taanis

08.03.2022
Taani Transpordiamet on teatanud maanteeveo-ettevõtjate sõidu- ja puhkeaja eeskirjade ajutistest eranditest seose Ukraina kriisiga. 3. aprillini kehtivad kommerts abisaadetiste puhul Ukrainasse kohe järgmised erandid: - Maksimaalset päevast sõiduaega suurendatakse 9 tunnilt 11 tunnile - Maksimaalset iganädalast sõiduaega suurendatakse 56 tunnilt ...
Loe edasi

Koostööpartnerid