Kiirteated

Euroopa Komisjoni kiri ELi liikmesriikidele uute ELi lähetamise eeskirjade kohaldamise kohta sõidukijuhtidele.

15.02.2022
Euroopa Komisjoni talitused saatsid ELi liikmesriikidele kirja (vt lisa, mis on allalaadimiseks kättesaadav siin) uute ELi eeskirjade kohaldamise kohta autoveosektoris sõidukijuhtide lähetamist käsitlevate ELi eeskirjade kohta. Kirjas selgitatakse, et: a) alates 2. veebruarist 2022 on Lex specialis ainus kohaldatav õigusraamistik ELi maanteeve...
Loe edasi

Taanis rakendatakse liikuvuspaketile järgnevaid uusi eeskirju (lähetus, kabotaaž, palgad)

11.02.2022
2. veebruaril 2022 jõustusid uued autojuhtide lähetamise eeskirjad. Eeskirjad on üle võetud Taani siseriiklikesse õigusaktidesse ja kehtivad ELi liikmesriigis asutatud ettevõtetele, kes lähetavad oma autojuhid kaupade või reisijatega teostama kabotaaži, kombineeritud vedu või mittekahepoolsete rahvusvaheliste veooperatsioonide viimast v&otil...
Loe edasi

Tartu ja Pärnu filiaalid järgmisest nädalast taas avatud

11.02.2022
Tartu filiaal on avatud alates esmaspäevast 14.jaanuarist 2022, tööpäevadel kl 9-13 ja 14-17. Pärnu filiaal on avatud alates teisipäevast 15.jaanuarist 2022, teisipäev, kolmapäev, neljapäev kl 9-13 ja 14-17.
Loe edasi

Ühendkuningriik – piiriületuse registreerimine

10.02.2022
Ka digitaalse sõidumeerikuga autojuhtidel palutakse Ühendkuningriiki sisenedes registreerida piiriületus. Kuna liikuvuspakett jõustus enne üleminekuperioodi lõppu, jäeti see meede Ühendkuningriigi õigusesse alles ja seega kajastab Ühendkuningriigi regulatsioon seda hiljutist liikuvuspaketi muudatust. Seetõttu palutakse juhtidel j&...
Loe edasi

COVID-19 uuendus: muudatus Inglismaale sisenevate rahvusvaheliste vedajate testimisnõuetes

10.02.2022
Covidi testimise juhised rahvusvahelistele vedajatele muutuvad 11. veebruaril. Alates 11. veebruarist kell 04.00 hommikul  ei pea välismaalt Inglismaale sisenevad ja täielikult vaktsineeritud autojuhid (vedajad) tegema COVID-19 reisiteste enne ega pärast Inglismaale saabumist. Autojuhid, kes ei ole täielikult vaktsineeritud, peavad saabumise järgselt tegema &nbs...
Loe edasi

Autojuhtide lähetamistingimused Belgias.

10.02.2022
Belgia ametlik info autojuhtide lähetamistingimuste kohta Belgias. Flaier EN      Flaier RU    Flaier  UKR
Loe edasi

COVID-19 uuendus- Rumeenia: autojuhid peavad asukohavormi täitma vaid üks kord

10.02.2022
Määrust reisijate digitaalse asukoha määramise vormi (PLF) rakendamise kohta Rumeenias on muudetud. Alates 9. veebruarist 2022 saab PLF-i täitmise kohustust täita enne Rumeenia territooriumile sisenemist hiljemalt 72 tundi enne piiriületust (24h enne). Lisaks peavad järgmised isikud täitma vormi vaid üks kord enne Rumeenia territooriumile sis...
Loe edasi

MKM: väiksemate sõidukitega kaubavedajad Euroopas viiakse võrdsetele tingimustele

09.02.2022
Euroopa Liidu kaubavedajad peavad alates 21. veebruarist omama tegevusluba kaubaveoks Ühendkuningriiki ka kaubikutele ning väiksematele veokitele.   2021. aasta alguses jõustus Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel kaubandus- ja koostöökokkulepe, millega lisandub tegevusloa kohustus tasulisel kaubaveol, kui seda tehakse auto või autorongiga, mill...
Loe edasi

Kasulikud veebilehed tasustamise ja muude Poolas kehtivate lähetamisreeglite kohta

08.02.2022
Kasulikud veebilehed tasustamise ja muude Poolas kehtivate lähetamisreeglite kohta: - Kuidas Poolas tasustada lähetamise eest - Vastutus lähetatud töötajatele maksmata töötasu eest - Töötajate lähetamine kolmandatest riikidest Poolasse - Poolas kehtivad eeskirjad töötajate lähetamise kohta renditö...
Loe edasi

Teave liikuvuspaketi jõustamise kohta Itaalias

08.02.2022
Itaalia siseministeeriumi liikluspolitsei peadirektoraat väljastas ringkirja, milles teavitati 2. veebruaril Itaalias jõustunud uutest meetmetest. 1. Digitaalset sõidumeerikut kasutavate juhtide kohustuse kohta pärast liikmesriigi piiri ületamist sisestada selle riigi tähis, kuhu nad sisenevad, on sümboli sisestamata jätmine seaduse 727/1978 artikli 1...
Loe edasi

Tartu filiaal suletud seoses töötaja haigestumisega

08.02.2022
Seoses töötaja haigestumisega on ERAA Tartu filiaal ajutiselt suletud. Soovijatel on võimalik taotleda veodokumente (veolubasid, TIR vihikud, kinnitatud ärakirjad veokitele, tõestatud koopiad bussidele, autojuhi tunnistused jne.) Tallinna kontoris, soovitame taotlused koos vajalike lisadokumentidega saata e-posti teel. Tallinnas: Kahepoolsed veoload ai...
Loe edasi

Poolas deklareerimisele kuuluvate kaupade nimekirja pikendatakse alates 22. veebruarist

08.02.2022
22. veebruaril 2022 jõustuvad muudatused kaupade maantee- ja raudteetranspordi seiresüsteemis (SENT). Uue määrusega laiendatakse veoseiresüsteemis deklareerimisele kuuluvate kaupade nimekirja. CN-koodi 3814 alla kuuluvad kaubad, mis sisaldavad üle 70 massiprotsendi naftaõlisid, välja arvatud sellesse rubriiki kuuluvad kaubad, mis sisaldav...
Loe edasi

„Juhendamise periood“ uute lähetamist käsitlevate eeskirjade rakendamiseks Taanis

08.02.2022
Taani Maanteeliiklusamet (Road Traffic Authority) teatas, et uute lähetamise reeglite jõustamiseks rakendatakse "juhendamise perioodi" kuni 30. aprillini 2022. Sel perioodil ei karista Maanteeliiklusamet ettevõtteid IMI-s valesti registreeritud või vale tasustamise eest, vaid abistab uutest reeglitest aru saama. Küll aga jätab Maanteeliiklusamet end...
Loe edasi

Teave 1. mobiilsuspaketi ja Norras lähetamise kohta

08.02.2022
Mobiilsuspakett ei ole veel Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osa. Seetõttu kohaldab Norra endiselt "vanu" eeskirju sõidu- ja puhkeaja, turulepääsu, kutsealale juurdepääsu ja lähetamise/maksete kohta. Allpool leiate vajalikud dokumendid, mis on seotud juhtide lähetamisega Norras (kabotaaž ja kombineeritud veod maanteel). Eelregistreerimist e...
Loe edasi

Piiriületuse registreerimise juhiste venekeelsed tõlked

08.02.2022
2.veebruaril 2022 hakkas kehtima digitaalses sõidumeerikus käsitsi riigipiiride ületamise registreerimise nõue. Analoogmeerikute puhul jõustus sama nõue 20.augustil 2020.aastal. Alljärgnevalt leiate Euroopa Komisjoni piiriületuse registreerimise juhise venekeelse tõlke analoogmeerikule ning Hollandi Autovedajate Assotsiatsiooni (TLN) piiri&...
Loe edasi

Koostööpartnerid