Kiirteated

Liikuvuspaketi küsitlus: ootame vedajate tagasisidet

09.12.2021
20.veebruaril 2022.a. jõustub Euroopa Liidu liikuvuspaketi nõue, mille järgi peab sõiduk iga 8 nädala järel koju pöörduma. Mitmed riigid (Leedu, Poola, Bulgaaria, Rumeenia jt.) on esitanud kohtusse hagid selle nõude rakenadmise vastu, ka Eesti on ühinenud nende hagidega. Paraku pole teada kui kaua kohtuotsuse tegemine aega võtab ja s...
Loe edasi

Ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirjade või tõestatud koopiate tasuta ümbervahetamine seoses vedajast sõltumatu aadressiandmete muutumisega äriregistris.

06.12.2021
Kui Teie ettevõtte aadressiandmed on äriregistris muudetud riigi või kohaliku omavalitsuse reformide tõttu, siis soovitame nii tegevusluba kui kinnitatud ärakirjad või tõestatud koopiad tasuta ümber vahetada veel enne käesoleva aasta lõppu. Ühenduse tegevusloa tasuta ümbervahetamine seoses vedajast sõltumatu aadressi...
Loe edasi

Bulgaaria – COVID nõuded

02.12.2021
Alates 01.12.2021 – 31.03.2022 kehtivad Bulgaarias uued nõuded seoses COVID olukorraga. Bulgaariasse sisenemisel on rahvusvaheliste kauba- ja sõitjateveo autojuhid ning seotud saateisikud vabastatud vaktsineerimise tõendi või Covid testi esitamisest. Ainult Lõuna Aafrika uue viirusetõve levikuga riikidest tulijad peavad esitama vastavad tõendi...
Loe edasi

Portugal – COVID piirangud piiri ületamisel

01.12.2021
Portugalis jõustusid uued nõudmised alates 1. detsembrist 2021. Kõik, kes saabuvad Portugali maismaa piiri ületades, peavad kaasas omama: vaktsineerimise digitaalset sertifikaati või kinnitust negatiivse testivastuse kohta. Kõrge viirusetasemega riikidest tulijad (riikide kaart), kel puudub vaktsineerimise sertifikaat, peavad esitama: Tõe...
Loe edasi

On saabunud müügile 2022. aasta kalender-märkmikud.

30.11.2021
Lugupeetud firmajuhid! On saabunud müügile 2022. aasta kalender-märkmikud. Hind ERAA liikmetele 6.50 +km Mitteliikmetele 11.00 +km Teid oodatakse  ERAA kontorites Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
Loe edasi

Suurbritannia – nõuded autojuhtidele COVID testimise osas

30.11.2021
Suurbritannia taastas nõude COVID testimise osas riiki sisenemisel. DfT on edastanud informatsiooni, et kaubaveo autojuhid on PCR testimise nõudest vabastatud, kui peavad jätkama kehtivate kohustuslike külgvoolu testimise (kiirtesti tegemise) nõuete järgimist. TÄIELIKULT vaktsineeritud juht, kes saabub Ühendkuningriiki ja viibib seal kauem kui 2 p&a...
Loe edasi

Norra- COVID nõue autojuhtidele

29.11.2021
Norra Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teatel on alates 26. novembrist 2021 kohustus kõigil Norrasse sisenejatel esitada negatiivne testi vastus enne riiki sisenemist. Autojuhid, kes on seotud kauba- ja sõitjate veoga, ei pea seda nõuet täitma. Samuti on juhid vabastatud Norrasse sisenemisel testi tegemise nõudest. Kuid kõik piiriületa...
Loe edasi

Sloveenia – piirangud busside ja üle 3,5 t sõidukite parkimisel

29.11.2021
Sloveenias jõustus uus Liikluseeskiri, mis reguleerib lubatud parkimise aega (informatsioon Rahvusvaheliselt Maanteetranspordi foorumilt 11.08.2021). Uue eeskirja järgi tohib bussi või üle 3,5 t sõidukit parkida selleks ettenähtud ja tähistatud kohal kuni 25 tunniks, parkimise algus tuleb tähistada. 25 tunni möödudes tuleb sõiduk pa...
Loe edasi

Saksamaa - alates 24.11.2021 töökohtadele juurdepääs (nõuded autojuhtidele)

25.11.2021
Saksamaa kehtestas alates 24.11.2021 uued nõuded seoses COVID-19 olukorra halvenemisega. Alates 24.11.2021 peavad autojuhid järgima "3G piiranguid", mis kehtivad kõigile Saksamaa kodanikele ja seal viibijatele. Nõue puudutab töökohtadele juurdepääsu ehk kui autojuhid väljuvad sõidukist, et minna pealelaadimise/mahalaadimise kohta ...
Loe edasi

Leedu - nõue autojuhtidele täita veebipõhine sisenemise vorm

23.11.2021
Alates 22.11.2021 peavad kõik reisijad (sh veoautojuhid) vastavalt Leedu Valitsuse määrusele täitma veebipõhise küsimustiku aadressil https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form/ . Transiitreisijatele erand enam ei kehti.   Ankeedi täitmise juhised reisijale, kes sõidab läbi Leedu transiidina: Veergu „Elukoha aadress Leedus“ si...
Loe edasi

Saksamaa: A12 osaline sulgemine kuni 25.11.2021

22.11.2021
Saksa assotsiatsioonist (BGL) saadud info kohaselt on tänasest kuni 25.11.2021 kiirteel A12  suletud liikluseks lõik alates mahasõidust Frankfurt/Oder Mitte kuni Poola piir. Liiklus suunatakse ümber kohalikele teedele. Teises suunas sissesõidul Saksamaale on samal lõigul liikluseks avatud ainult üks sõidurada.   Allikas: IRU, BGL
Loe edasi

Venemaa – alates 1. novembrist 2021 piirangud puidu väljaveol

17.11.2021
Alates 1. novembrist jõustus VF Valitsuse määrus nr 1599 22.09.2021, millega arvati piiripunktide loetelust välja osad piiripunktid, mille kaudu sai eelnevalt välja vedada töötlemata puitu (kaubakood 4401, 4403, 4405, 4406). Eesti piiril puudutab määrus Šumilkino/Luhamaa piiripunkti. Alates 1. jaanuarist 2022 lisandub kaubakood 4407. Sell...
Loe edasi

Saksamaa – uus trahvide kataloog

16.11.2021
Saksamaa Bundesrat avaldas uue rikkumiste kataloogi, kus on ära toodud trahvimäärad rikkumistee est. PDF formaadis kataloogi saab alla laadida https://www.bussgeldkatalog.org/pdf/ Bundesrat
Loe edasi

Uued eeskirjad kaubavedudeks EL ja Suurbritannia vahel

16.11.2021
HMRC (Ühendkuningriigi toll) avaldas äsja info Euroopa Liidu ja Suurbritannia (Inglismaa, Šotimaa ja Walesi) vahel kaupu toimetavatele vedajatele, mis selgitavad uusi eeskirju, mida nad peavad järgima alates 1. jaanuarist 2022, ja kuidas nendeks muudatusteks valmistuda. Info on sellel lingil saadaval 10 keeles. Allikas: HMRC (Ühendkuningriigi toll), 16.11.2021
Loe edasi

ERAA Pärnu kontor suletud 15.11 – 22.11.2021

15.11.2021
Seoses töötaja haigestumisega on ERAA Pärnu filiaal 15.11 -  22.11.2021.a. suletud. Soovijatel on võimalik taotleda kahepoolseid veolubasid (Venemaa, Valgevene, Ukraina jt) ja muid dokumente (TIR vihikud, kinnitatud ärakirjad veokitele, tõestatud koopiad bussidele, autojuhi tunnistused jne.) Tallinna ja Tartu kontorites, soovitame taotlused koos vajalik...
Loe edasi

Koostööpartnerid