Kiirteated

Ühendkuningriik- hooldustööd 27.–28. august – CHIEF, CDS & GVMS

25.08.2022
Ühendkuningriigi toll (HMRC) teatas, 27.–28. augustil plaanitud hoolduse tõttu ei olnud saadaval kolm järgmist teenust: · Kaubasõidukite Liikumisteenistusel on planeeritud hooldused laupäeval, 27. augustil kella 22.00 kuni pühapäeval, 28. augusti kella 13.30-ni. · Import-eksportveoste tollikäitlemise (CHIEF) teenus ei ole saadaval...
Loe edasi

Prantsusmaa/Ühendkuningriik- öised hooldustööd Eurotunnelis

25.08.2022
Eurotunnel teeb tunnelis erakorralisi hooldustöid. Selle tulemuseks on muudetud teenus ajavahemikus 23.50–06.00 (CET) järgnevatel öödel: · 25.–26. august 2022 · 30.–31. august 2022 Ajakava Allikas: RHA
Loe edasi

Ühendkuningriik- streik Felixstowe sadamas 21.–29. augustil

25.08.2022
22. augustil algas Felixstowe sadamas streik, mis võib kesta 29. augustini 2022. See võib kaasa tuua laevade suunamise mujale Ühendkuningriigis või Euroopas. Allikas: RHA
Loe edasi

Maksu- ja Tolliamet teavitab rikkumistest Eesti - Vene piiril

19.08.2022
Maksu- ja Tolliamet teavitab rikkumistest Eesti - Vene piiril   Eesti -Venemaa piiril on korduvalt tolli poolt avastatud rikkumisi Eesti veoettevõtete poolt. Kõige sagedasem näide on, kus Eesti äriühing rendib sõidukeid Venemaa äriühingule, mida viimane opereerib enda töötajatega ja kasutab sõidukeid EL majanduspiirkonnas te...
Loe edasi

Venemaa – kaotati eriloa taotlemise nõue kuni 10% lubatud suurima massi ja teljekoormuse ületamise eest

18.08.2022
Venemaa – kaotati eriloa taotlemise nõue kuni 10% lubatud suurima massi ja teljekoormuse ületamise eest   Viidi sisse muudatused 24. juuli 1998. aasta Föderaalseadusesse nr 127-FZ “Riikliku kontrolli kohta rahvusvahelise maanteetranspordi üle ja vastutuse kohta nende rakendamise korra rikkumise eest” ja 8. novembri 2007. aasta Föderaalseaduse...
Loe edasi

Austria - planeeritud sõidukite monitoorimine Tiroolis – 2022 ja 2023 aastal

16.08.2022
Austria - planeeritud sõidukite monitoorimine Tiroolis – 2022 ja 2023 aastal   Vastavalt Tirooli osariigi valitsuse kinnitatud «kontrollkalendrile» on 2022. aastal Kufsteini/Kiefersfeldeni lõunasuunalises piiripunktis veokite plokikäitlus planeeritud 2022. aasta teisele poolele 17 päevaks ja 2023 aasta I poolaastasse. Analüüsid on n&au...
Loe edasi

Norra – uus minimaalse tunnipalga määr

16.08.2022
Norra – minimaalne tunnipalga määr   Norras kehtib minimaalne tunnipalga määra - 185.50 NOK. Reisijatevedu Bussijuhtidele on kehtib minimaalne tunnipalga määr 185.50 NOK. See puudutab kõiki bussiga reisijatevedu korraldavate ettevõtete töötajaid, kui selliseks veoks ei ole avaliku teenindamise hanke korras antud tegevu...
Loe edasi

Narva linna ajutistest liikluskorraldusskeemidest

15.08.2022
Projekti "Narva TEN-Transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd" ja projekti "Narva linn Tuleviku tänava ning osaliselt Vestervalli tänav L2 tänavate rekonstrueerimise ehitusprojekt" elluviimisega Narva linnas hakkavad kehtima ajutised liikluskorraldusskeemid. Sellest tulenevalt ei ole võimalik Eesti-Venemaa piiri ületada veosõidukiga...
Loe edasi

Saksamaa – võimalikud aktivistide aktsioonid Hamburgi piirkonnas 9.-15. augustini

09.08.2022
Saksamaa – võimalikud aktivistide aktsioonid Hamburgi piirkonnas 9.-15. augustini   Hamburgi politsei teavitab, et 9. augustist 15. augustini 2022 on Saksamaal Hamburgi piirkonnas oodata aktivistide aktsioone ja rahutusi, sealhulgas Hamburgi sadamas. Mitmed aktivistide grupid seavad üles oma laagreid ja kutsuvad üles massiaktsioonidele Hamburgi suuremas piirkon...
Loe edasi

Moldova – kohustus kasutada TIR EPD

04.08.2022
Moldova – kohustus kasutada TIR EPD   Alates 1. augustist 2022 kehtestas Moldova Vabariigi tolliteenistus siseriiklikele ja rahvusvahelistele vedajatele kohustuse esitada enne kauba saabumist riigi piiripunktidesse TIR-EPD elektroonilises süsteemis tolliteenistusele eeldeklaratsioon. https://customs.gov.md/en/articles/in-atentia-transportatorilor-internationali-de-marfuri-...
Loe edasi

Hispaania – Kataloonia liikluspiirand AP-7 maanteel üle 7,5 t sõidukitele

03.08.2022
Hispaania – Kataloonia liikluspiirand AP-7 maanteel üle 7,5 t sõidukitele   Kontsessiooni lõpetamise ja teemaksude kaotamise järgse liikluse suurenemise tõttu teatas Kataloonia Transiiditeenistus Mootorsõidukite liiklemise ja liiklusohutuse seaduse koondteksti artikli 18 sätete uuest kohaldamisest. Sellest tulenevalt on üle 7,5 t ...
Loe edasi

Prantsusmaa – alla 3,5 t sõidukite juhtide töö- ja puhkeaeg

02.08.2022
Prantsusmaa – alla 3,5 t sõidukite juhtide töö- ja puhkeaeg   Vastavalt maanteetranspordi artiklile L3313-4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000023086525/ Tuletab Prantsusmaa assotsiatsioon AFTRI meelde, et kui sõidukit, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, kasutatakse maanteeveoks ettevõtte tegevuskeskusest pi...
Loe edasi

Ühendkuningriik: 30. juulil kavandatav tollideklaratsiooniteenuse (CDS) katkestus

24.07.2022
Ühendkuningriigi toll (HMRC) teeb muudatusi tollideklaratsiooniteenuses (CDS) laupäeval, 30. juulil 2022. Selle tulemusena ei saa kasutaja esitada deklaratsioone ega täita GMR-e CDS-i deklaratsiooni viidetega. Deklaratsioonide 8-tunnine seisak on laupäeval, 30. juulil 2022 algusega kell 21.30-05.30 kuni pühapäevani, 31. juulini 2022. Esitatud deklaratsioone hoitaks...
Loe edasi

Ühendkuningriik: alates 1. augustist 2022 muutuvad GVMS-i transiidiliikumised

24.07.2022
GVMS-i muudatused ühistransiidi konventsiooni liikumisel ekspordi osas jõustuvad 1. augustist 2022. Alates 1. augustist 2022 ei saa enam Suurbritanniast väljamineva transiitveo kaupade liikumise viitenumbrisse (GMR) sisestada transiitveo viitenumbrit (MRN), välja arvatud juhul, kui olete volitatud kaubasaatja või kaubasaaja (ACC). HMRC teeb selle muudatuse nii, e...
Loe edasi

Liikuvuspaketi rakendamine – juhtide lähetamine Norrasse (tasustamine)

24.07.2022
Reisijateveoks matkabussidega (alates 1. juulist 2021): praegu on see 174,12 NOK [Varem: 158,37 – 01.06.2019–30.06.2021] See puudutab kõiki bussiga reisijatevedusid teostavate ettevõtete töötajaid, kui selleks ei ole avaliku teenuse pakkumismenetluse raames antud vastavalt luba (vastavalt kutseveo seadusele 8). See kehtib ka välismaiste ettevõtet...
Loe edasi

Koostööpartnerid