Smart Tacho 2 – sõidumeerikute vahetamise kohustus rahvusvaheliste vedude sõidukitele

Alates 21. augustist 2023.a. hakatakse kõikidele uutele tehasest väljuvatele sõidukitele paigaldama teise põlvkonna arukat sõidumeerikut ehk Smart 2-te.

Smart 2 digimeeriku kasutamine muutub kohustuslikuks kõigile rahvusvahelisi vedusid teostavatele sõidukitele järgmiselt:

 • 31. detsember 2024 – asendada tuleb kõik kettaga meerikud ja kõik digimeerikud, mis on toodetud kuni juuni 2019 (kõik varasemad versioonid, mis ei ole Smart 1).
 • 19. august 2025 – tuleb Smart 2 sõidumeerikuga asendada kõik Smart 1 meerikud. Smart 1 meerikuid paigaldatakse alates 15.06.2019 a.
 • 1. juuli 2026 – tuleb Smart 2 sõidumeerik paigaldada ka 2,5-3,5 tonnistele rahvusvaheliseks kaubaveoks kasutatavatel sõidukitel (nn kaubikud).

 

Kulutuste suurusjärk sõidumeerikute vahetamiseks, taatlemiseks, tarkvarauuendusteks on ligikaudu 1000-1500 eurot sõiduki kohta.

Mis on Smart 2 digimeerik?

SMART 2 on nutikas digitaalne sõidumeerik, mis on varustatud nn kahe antenniga: GNSS ja DSRC.

GNSS antenniga on meerik ühenduses globaalse satelliitnavigatsiooni süsteemiga (Galileo GNSS), mille alusel tehakse kindlaks sõiduki asukoht ning see tuvastab riigipiiride ületamise.

DSRC antenn võimaldab teatud andmeid meerikust saata järelvalvet teostavatele asutustele. Politsei saab jälgida, et kas patrullist mööda sõitev autojuht võib olla tegelenud manipuleerimisega. Smart 2 edastab andmeid ka sõiduaegade ületamiste kohta. Puhkeaja kohta DSRC-i kaudu info ei liigu.

Lisaks on Smart 2 sõidumeeriku uueks elemendiks OSNMA teenuse kasutamise funktsioon. Galileo OSNMA on autentimismehhanism, mis võimaldab GNSS-vastuvõtjatel kontrollida GNSS-teabe autentsust, tagades, et saadud andmed pärinevad tõepoolest Galileolt ja neid ei ole mingil viisil muudetud. See tagab suurema manipuleerimiskindluse ja on võimalik kasutada uusi funktsioone.
 

Hetkel OSNMA veel kättesaadav ei ole ja tõenäoliselt kuni aasta lõpuni mitte. See tähendab, et enne, kui saadavus pole tekkinud, paigaldatakse sõidukile niinimetatud üleminekumeerik. OSNMA kättesaadavaks tegemisel tuleb teha sõidukisse juba paigaldatud uutele meerikutele tarkvara uuendus. Seejärel muutub meerik Smart 2-ks ja on võimalik kõiki uusi funktsioone kasutada.

Smart 2 uued funktsioonid

Uute funktsioonide täielik rakendumine sõltub sellest, millal OSNMA teenus on meerikule avatud.

Uued funktsioonid saavad olema järgmised:

 • Algusriigi ja lõppriigi automaatne sisestamine tööpäeva alguses ja lõpus, kui juhikaart on pidevalt sees.
 • Riigipiiride ületamisel automaatne riigitähiste sisestamine (ehk piiriületuste registreerimine). Seisma jääma ei pea.
 • Koorma peale- ja mahalaadimiste sisestamine menüüs. See on mõeldud kabotaaži, väljaspool koduriiki tehtavate EL riikide vaheliste vedude ning lähetusreeglite kontrollimiseks.
 • Laevaerandi kasutamise arvestamine 24 ja 45-tunnistel pausidel.
 • Bluetoothi kaudu telefoniäpi kasutamise võimalus.
 • Kontrollidele laekub DSRC andmeside kaudu info sõiduaegade ületamistest.
 • Võimalus tarkvara uuendada, kui töö- ja puhkeaja reeglid muutuvad.
 • Salvestatud andmete mahu suurendamine.

NB! Kontrollid tee peal lähevad 56-le päevale alates 31.12.2024.

Kuigi vanemate veokite meerikud tuleb ära vahetada 31. detsembriks 2024, on seda mõistlik teha juba varem, sest vahetatavate meerikute kogus on suur ning järjekordade ja varuosade puuduse tekkimine pole välistatud.

Koostööpartnerid