24.01.2023 korraldab ERAA infopäeva „Kuidas vältida õigusrikkumisi kabotaažvedudel? Mida politsei tee peal kontrollib?“

18.01.2023

ERAA Infopäev

„Kuidas vältida õigusrikkumisi kabotaažvedudel? Mida politsei tee peal kontrollib?“

ERAA korraldab 24. jaanuaril 2023 hübriidvormis infopäeva kabotaažvedude korraldamise teemal. Infopäeva toimumise koht – ERAA maja Narva mnt 91/1 Tallinn 10127 ja Zoom keskkonnas. Toimumise aeg 10.00 – 15.00.

Infopäeval vastavad kõige tulisematele küsimustele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhtivspetsialist Eda Rembel ja Autosert juhatuse liige Lenno Põder.

Palume registreerida infopäevale hiljemalt 14. jaanuariks 2023

REGISTREERIMISE VORM http://nomirise.com/eraa/

Infopäeva osalustasu ERAA liikmele – 45 EUR + km

Osalustasu mitteliikmele - 95 EUR + km

 

Päevakava:

9.30 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 12.00 Eda Rembel MKM juhtivspetsialist

Kabotaažvedude korraldus: kuidas vältida õigusrikkumisi kabotaažvedudel?  

Peatselt saab täis aasta, kui kabotaažvedudele kehtestati Euroopa Liidus täiendavad piirangud. Koolitusel saab ülevaate, kuidas kabotaažvedusid korraldada, et vältida teises riigis trahvisaamist või veo katkestamist. Samuti tutvutakse Euroopa Komisjoni juhiste ja soovitustega kabotaažvedude teostamiseks ning praktilise poole pealt saab teada, millised on kabotaažveo nõuete tüüpilisemad rikkumised ja milliseid trahviotsuseid on Eesti vedajad 2022. aastal vaidlustanud.

12.00 – 12.45 lõunapaus

12.45 – 14.45 Lenno Põder, Autosert Kompetentsikeskus, koolitaja

Sõidumeerikute kasutamine: kas me teame, mida politsei tee peal kontrollib?

24 riigi kontrolliasutused teostavad autojuhtide töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute üle kontrolli spetsiaalse tarkvaraga TachoScan Control. Nende riikide seas on Rootsi, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Prantsusmaa ja peagi ka Soome. Aga mida see tarkvara täpsemalt kontrollib ja milliseid rikkumisi näitab? Mida peab autojuht teadma, et vältida asjatuid rikkumisi? Kuidas näeb välja SMART digimeerikute "kaugloetav" kontroll? Sellest tulebki juttu.

14.45 – 15.00 Infopäeva kokkuvõte ja lõpetamine

 

Küsimuste korral võtke ühendust Evelin Maar evelin@eraa.ee tel. 6062040

ERAA sekretariaat

 

 

Информационный день ERAA

«Как избежать нарушений законодательства при каботажных перевозках? Что полиция проверяет на дороге?»

 

24 января 2023 года ERAA организует информационный день в гибридном формате на тему организации каботажных перевозок. Место проведения информационного дня – здание ERAA, Нарвское шоссе, 91/1, Таллинн, 10127 и среда Zoom. Время проведения 10.00 - 15.00.

В информационный день Эда Рембель, ведущий специалист Министерства экономики и коммуникаций, и Ленно Пыдер, член правления Autosert, ответят на самые острые вопросы.

Просьба зарегистрироваться на информационный день не позднее 14 января 2023 г.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА http://nomirise.com/eraa/

Плата за участие в информационном дне для члена ERAA – 45 евро + км

Плата за участие для не членов - 95 евро + км

 

План дня:

9.30 - 10.00 регистрация и утренний кофе

10.00 – 12.00 Эда Рембель ведущий специалист МКМ

Организация каботажных перевозок: как избежать нарушений законодательства при каботажных перевозках?

Скоро будет год, как были введены дополнительные ограничения на каботажные перевозки в Евросоюзе. Во время обучения вы получите общее представление о том, как организовать каботажные перевозки, чтобы избежать штрафа или прерывания перевозки в другой стране. Вы также ознакомитесь с директивами и рекомендациями Европейской комиссии по каботажным перевозкам и с практической точки зрения узнаете, какие наиболее типичные нарушения требований к каботажным перевозкам и какие штрафные решения оспаривали эстонские перевозчики в 2022 году.

 

12.00 – 12.45 обеденный перерыв

 

12.45 – 14.45 Lenno Põder Autosert OÜ

Использование тахографов: знаем ли мы, что проверяет полиция на дороге?

Контрольные органы 24 стран контролируют время работы и отдыха водителей и тахографов с помощью специального программного обеспечения TachoScan Control. Среди этих стран Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия, Франция, а вскоре и Финляндия. Но что именно проверяет этот софт и какие нарушения показывает? Что должен знать водитель, чтобы избежать ненужных нарушений? Как выглядит дистанционное управление цифровыми рекордерами SMART? Вот о чем речь.

14.45 – 15.00 Подведение итогов и завершение информационного дня

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Эвелин Маар evelin@eraa.ee тел. 6062040

 

Секретариат ERAA

Koostööpartnerid