Ajutised erandid sõidu-, vahe- ja puhkeaegu käsitlevatest sätetest Rumeenias

15.03.2022

Ukraina sõjalisest konfliktist põhjustatud eriolukord Rumeenia territooriumil häirib Rumeenia autovedajaid, piiriületuspunktides on pikki viivitusi ja palju liiklust, mis on põhjustatud Ukrainast tulevast kasvavast põgenike voolust. See mõjutab ka kutseliste juhtide võimalust kinni pidada kehtivate õigusaktidega ette nähtud sõidu-, vahe- ja puhkeaegadest.

Võttes arvesse hiljuti jõustunud esimese liikuvuspaketi uute sätetega autovedajatele seatud muid piiranguid ja et tagada tarneahelate suurem efektiivsus, kinnitas teede- ja taristuminister järgmist:

Alates 15. märtsist kuni 13. aprillini 2022 kohaldatakse Rumeenias ajutist erandit sõidu-, vahe- ja puhkeaegade sätetest kaupade veol, mida teostatakse sõidukitega, mille maksimaalne lubatud mass on 3,5 tonni või rohkem.

Ajutist erandit määrusest (EÜ) nr 561/2006 kohaldatakse järgmiselt:
- Päevane sõiduaeg ei tohi ületada 11 tundi
- Maksimaalset iganädalast sõiduaega võib pikendada 60 tunnini
- Maksimaalset sõiduaega kahe järjestikuse nädala kohta võib pikendada 96 tunnini
- Maksimaalset sõiduaega enne vaheaega võib pikendada 5,5 tunnini
- Tavalise iganädalase vähemalt 45-tunnise puhkeaja võib veeta sõidukis

Seda erandit kasutavad juhid peavad kandma need juhtumid käsitsi analoogsõidumeeriku salvestuslehele või digitaalse sõidumeeriku väljatrüki tagaküljele.

Allikas: UNTRR

 

Koostööpartnerid