CEMT veolubade taotlemine 2024.aastaks

16.10.2023

2024.aasta CEMT veolubade taotluste esitamise tähtaeg on 1.november 2023. Taotluse vormi leiate siit. Vedajad, kes taotlevad esmakordselt CEMT veolubasid, peavad täitma lisaks aruande kahepoolsete veolubade kasutamise ja sõidukite läbisõitude kohta perioodil 1.oktoober 2022 - 30.september 2023. Aruande vormi leiate siit. Taotlused palume saata aadressil ermo@eraa.ee.

CEMT veolubasid on võimalik taodelda ainult EURO V või EURO VI nõuetele vastavatele veoautodele. 
Austrias kehtivaid CEMT veolubasid on võimalik taodelda ainult EURO VI nõuetele vastavatele veoautodele.

CEMT-veolubade jaotamisel võetakse arvesse ainult need EURO V ja EURO VI autod, millel on kehtiv ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri seisuga 1. november 2023.
Austrias, Itaalias, Kreekas ja Venemaal kehtivate CEMT-i veolubade jaotamisel võetakse aluseks perioodil 1.oktoober 2022 – 30.september 2023 vedaja poolt vastavasse riiki ja vastavast riigist tehtud sõitude arv CEMT-i ning kahepoolsete veolubade alusel. Eelnimetatud riikides kehtivad CEMT-i veoload jaotatakse esmajärjekorras vedajatele, kes teostavad vedusid nimetatud riikide ja kolmandate riikide vahel.
Meeldetuletuseks CEMT veolubade kasutajatele, et lubade kasutamist kajastavad aruandelehtede koopiad (valged lehed) tuleb korrektselt täidetuna eraldada logiraamatust ja esitada ERAA-le 20 päeva jooksul pärast iga kalendrikuu lõppu.
Aruandelehtede tähtajaks mitteesitamise korral või lubade ebaefektiivse kasutamise korral teeb ERAA ettepaneku CEMT veolubade äravõtmiseks ja ümberjaotamiseks teistele vedajatele.
Samas on vedajal võimalik CEMT-i veoloa piisava kasutuse puudumise korral veoluba ajutiselt ERAA-le tagastada. Vedaja poolt avaldatud tähtajal saab vedaja selle veoloa uuesti oma valdusesse.

Koostööpartnerid