COVID -19 : alates 15. oktoobrist 2021 kehtivad meetmed Itaalias

07.10.2021

1. Enne Itaaliasse sõitmist, on vaja digitaalsel kujul täita reisijate registreerimise vorm Passenger Locator Form (PLF) (PLF) ja tuleb esitada pädeva asutuse kontrollijale.

2. Alates 15. oktoobrist peab transpordiettevõtetel olema ELi digitaalse COVID -sertifikaadi kinnitus-süsteem, et töötajad saaksid siseneda ettevõtete territooriumidele (sealhulgas peale- ja mahalaadimisplatsid, mida Itaalia valitsus peab ettevõtte ruumideks).

Kehtiv ELi digitaalne COVID-sertifikaat EU Digital COVID Certificate  (koos QR-koodiga) väljastatakse pärast täielikku vaktsineerimist (väljastatud päritoluriigis), negatiivset kiirtesti  või molekulaarset testi või pärast paranemist COVID-19-st ( päritoluriigi väljastatud). Igal ELi digitaalsel COVID -sertifikaadil on oma ajaline kehtivus. Kiirtesti järel väljastatud ELi digitaalne COVID -sertifikaat kehtib 48 tundi. Sertifikaadid, mis on väljastatud pärast moleku-laarset testi , kehtivad 72 tundi.

Neile, kes pole vaktsineeritud, on kiirtesti tegemi-seks apteekide nimekiri list of pharmacies (kehtib 48 tundi), digitaalse COVID -sertifikaadi saamiseks.

Allikas: FIAP 7. oktoober 2021

Koostööpartnerid