COVID-19 uuendus: Eestis kehtivad meetmed ja erandid

28.03.2022

Alates viimasest COVID-19-ga seotud kiirinfo väljaandest  on Eestis piirangud muutunud. Välismaalastel on Eestisse sisenemine lubatud olenemata lähteriigist. Teatud juhtudel on pärast riiki sisenemist kohustuslik viibida isolatsioonis.

Piirangud ei kehti:
- isikutele, kes on otseselt seotud kauba ja tooraine veoga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega ning saabuvad Eestisse tööülesandeid täitma;
- isikutele, kes saabuvad osutama tervishoiuteenust või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid; on otseselt seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindava meeskonna liige ning transpordivahendile remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik ning saabuvad Eestisse teostama tööülesanded;
- isikutele, kes saabuvad osutama reisijateveoteenust ja teenindavad reisijate gruppe ning kelle eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine.

Rohkem infot: siit.

Allikas: ERAA

Koostööpartnerid