COVID-19 uuendus – Itaalias kohaldatavad reeglid

14.01.2022

Eriolukorda pikendatakse kuni 31. märtsini 2022.

 Autovedajatele:

- Välismaalt pärit juhtidel, kellel ei ole Covid Green Passi (või superrohelist passi üle 50-aastastele), on lubatud pääseda ainult määratud laadimis- ja mahalaadimiskohtadele, tingimusel et mahalaadimistoiminguid teostab muu personal.

Jätkub kohustus koostada enne Itaaliasse suundumist digitaalsel kujul Reisija asukoha määramise vorm (PLF). PLF tuleb esitada pädeva kontrollasutuse nõudmisel.

 

Allikas: FIAP, Confetra

Koostööpartnerid