COVID-19 uuendus: Kreekasse sisenemistingimused

25.03.2022

Alates 15. märtsist 2022 ei pea Kreekat külastavad reisijad enam täitma reisijavormi (PLF). Muud sisenemise tingimused on aga endiselt kehtivad.
Sisenemise tingimused:
- ELi liikmesriikidest ja Schengeni riikidest ning EL-i digitaalse COVID-sertifikaadi süsteemiga liitunud 35-st EL-i välisest riigist saabuvatel reisijatel peab olema Euroopa Liidu digitaalne COVID-sertifikaat. Muul juhul vaadake teisi kehtivaid meetmeid: siit.
- Reisijad, kes saabuvad Kreekasse ajavahemikus 21. märts 2022 kuni 4. aprill 2022 ja kellel on ELi digitaalse Covidi sertifikaat, ei ole kohustatud näitama saabumisel eraldi täiendavat  negatiivset COVID-testi tulemust.
- 21. märtsist kuni 4. aprillini 2022 ei ole veoautojuhid sõltumata neil olevast tunnistusest kohustatud näitama saabumisel eraldi negatiivset Covid testi tulemust.
Kõigile Kreekasse saabuvatele reisijatele, olenemata neil olevast sertifikaadist, võidakse teha juhuslik kohustuslik molekulaartest (PCR) või kiire antigeenitest COVID-19 suhtes.
Itaaliast sisenevate veoautojuhtide erisus:
Itaalia-Kreeka liinidel kaubavedu teostavad veoautojuhid peavad enne lähtesadamas pardale minekut esitama negatiivse enesetesti tulemuse, olenemata nende rahvusest. Kreeka sihtsadamasse saabumisel peavad autojuhid esitama pädevatele Kreeka ametiasutustele enesekontrolli deklaratsiooni.

Maismaa piir:
Reisijad, sealhulgas veoautojuhid, võivad siseneda maismaapiiridelt Promachonase, Ormeniose, Evzoni, Nymfaia, Exochise, Nikise, Doirani, Krystallopigi, Kipi, Kakavia, Kastania ja Mavromatiou sisenemispunkti kaudu ööpäevaringselt.
Mertziani sisenemispunkti kaudu on sisenemine lubatud kella 8.00-20.00.

Rohkem infot: siit.

Allikad: OFAE, gov.gr

Koostööpartnerid