Covid-19 uuendus Luksemburg- uus 3G skeem töökohal alates 15. jaanuarist 2022

14.01.2022

Luksemburg kehtestab 15. jaanuaril 2022 uue koroonaviiruse leviku tõkestamise reegli: "3G" töökohal. See on sarnane kehtivale reeglile Saksamaal. Iga töötaja, palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja, peab olema kas vaktsineeritud, läbipõdenud või testitud (Luksemburgis: geimpft, genesen, getest- "3G"), et neil oleks juurdepääs oma töökohale.

Saksamaal kehtiva reegliga võrreldes on raskeveokite juhtide osas mõned olulised erinevused:

- Luksemburgis kehtib raskeveokite juhtide suhtes üldiselt 3G reegel.

AGA:

- 3G reeglit ei kohaldata Luksemburgi läbivate juhtide suhtes.

- Samuti otsustati, et 3G-reeglit ei kohaldata Luksemburgi saabuvate välismaiste transpordiettevõtete juhtide suhtes, kes tulevad maha- ja peale laadima ja seejärel lahkuvad uuesti riigist (ajapiirangut ei ole, et juht saaks veeta oma igapäevase/iganädalase puhkuse Luksemburgis).

Erand:

- 3G-reeglit kohaldatakse välismaiste transpordiettevõtete juhtide suhtes, kui nad teostavad Luksemburgis kabotaažvedusid. Sellisel juhul vastutab välisriigi vedaja oma juhi eest samamoodi nagu Luksemburgi vedaja.

Lühidalt: 3G reeglit ei kohaldata välismaiste transpordiettevõtete raskeveokite juhtide suhtes, välja arvatud kabotaažvedude korral.

TÄHTIS: kuna mõned ettevõtted võivad otsustada kehtestada 3G reegli oma ruumides ka ettevõtte välistele isikutele, peaks iga Luksemburgi tulev vedaja ebameeldivuste vältimiseks võtma eelnevalt ühendust selle ettevõttega, kus toimub maha- või peale laadimine.

Lisateabe saamiseks leidke lisad  (inglise ja prantsuse keeles)- 3G reegel raskeveokite juhtidele, mis annab vedajatele käitumise juhised.

inglise keeles

prantsuse keeles

 

Allikas: CLC

Koostööpartnerid