COVID-19 uuendus: meetmed ja erandid Lätis

08.04.2022

Valitsuse määrus nr 662 näeb ette epidemioloogilised ohutusmeetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks. Siin on lühidalt loetletud rahvusvahelise transpordi jaoks olulised meetmed:

Lätti sisenemise reeglid
Eriti kõrge riskiastmega riikidest Lätisse sisenemine on keelatud. See nõue ei kehti aga transpordis tegutsevatele inimestele (autojuhid ja transpordimeeskond). See kehtib ka transpordispetsialisti reisimise kohta - kust nad oma tööülesandeid alustavad või sealt tagasi tulevad. Kaubaveokite ja busside kutselised juhid peavad piirivalve või politsei nõudmisel esitama juhiloa, digitaalse sõidumeeriku juhikaardi või viimase tööpäeva salvestuslehe ning rahvusvahelise sõidu tunnistuse või transporditöötajate teatise (Euroopa Komisjoni vorm).

Transporditeenuste reeglid
Sõidukis (v.a takso või sõiduauto, mida kasutatakse tasu eest sõitjateveoks) peavad reisijad kasutama näomaske. Ühistransporditöötajad, kes puutuvad kokku reisijatega (näiteks piletikontrolör, saatja, sõidukijuht), peavad kasutama näomaske.

Täpsem teave ohutusmeetmete ja erandite kohta on leitav määrusest nr 662.

Allikas: Latvijas Auto

Koostööpartnerid