COVID-19 uuendus Soome – ajutised erandid sõidu- ja puhkeaegadele 17. jaanuarist kuni 15. veebruarini

14.01.2022

Valitsus on kehtestanud määruse sõidu- ja puhkeaja ajutiste erandite kohta. Erandid kehtisid 2020. aasta kevadel ja need võetakse seoses COVID-19 olukorra halvenemisega uuesti 30 päevaks kasutusele. Määrus kehtib 17. jaanuarist kuni 15. veebruarini.

Ajutise erandi ajal kohaldatavad eeskirjad:

1) igapäevane sõiduaeg ei tohi olla pikem kui 11 tundi;

2) iganädalane sõiduaeg ei tohi olla pikem kui 60 tundi;

3) kahe järjestikuse nädala jooksul kogunenud sõiduaeg ei tohi olla pikem kui 120 tundi;

4) igapäevane puhkeaeg peab olema vähemalt 9 tundi päevas;

5) iganädalast puhkeaega võib lühendada vähemalt  24 tunnini igal teisel nädalal ilma kompenseeriva puhkeajata;

6) maksimaalselt 5,5-tunnisele sõidule peab järgnema 45-minutiline paus, mida võib jagada 15-minutiliseks vaheajaks, mis tuleb võtta esimesena, ja 30-minutiliseks vaheajaks;

7) sõidukis võib vastavalt juhi valikule teha regulaarseid iganädalasi puhkeperioode, kui sellel on igale juhile sobivad magamisruumid ja sõiduk seisab. 

Ühiskonna varustuskindluse seisukohalt on oluline, et igas olukorras oleks tagatud kaupade ja reisijateveoteenuste sujuv liikumine. Seoses ajutiste sõidu- ja puhkeaja eranditega tuleks tähelepanu pöörata juhtide tööga toimetulekule. Ohtu ei tohi seada üldist liiklusohutust ega juhtide tööohutust.

 

Allikas: Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Finmobility

Koostööpartnerid