Eesti - 23.05.22 muutub taimetervise kontrollile alluvate kaupade tollivormistamine

06.05.2022

Maksu- ja Tolliamet teavitab, et alates 23.05.2022 muutub taimetervise kontrollile alluvate kaupade vormistamine infosüsteemis Impulss.

Taimetervise kontrollile kuuluvad kaubad on loetletud Komisjoni rakendusmääruse 2021/2285, millega muudetakse rakendusmäärust 2019/2072 XI ja XII lisas.

Kaupade vabasse ringlusse vormistamisel hakkab CHED-PP dokumendi kontrollimine toimuma automaatselt süsteemide poolt. Selleks tuleb infosüsteemis impulss kaupade andmete väljale teha sisestused järgnevalt:

·         Dokumendi liigiks (lahter 1203002000) valida – C085.

·         Viitenumbriks (lahter 1203001000) sisestada valideeritud CHED-PP number kujul  - CHEDPP.EE.2022.0000000.

·         Mahakantava kauba koguseks (lahter 1203005000) sisestada imporditava kauba netokogus.

·         Kauba järjekorra number lisadokumendil (lahter 1203013000) sisestatakse järjekorra iga kauba juures, mis on CHED-PP dokumendil. Ühe CHED-PP dokumendiga hõlmatud kaupu võib deklaratsioonil olla üks või mitu.

 

Küsimuste korral palume pöörduda tolliinfo@emta.ee

Info https://pta.agri.ee/uudised/taimetervise-kontrolli-alla-kuuluvate-kaupade-nimekiri-taieneb

Koostööpartnerid