Eesti - muudatused välismaalaste seaduses jõustuvad alates 01.01.2023 (täiendatud)

03.01.2023

Muudatused välismaalaste seaduses, mis jõustuvad alates 01.01.2023

 

1. jaanuarist jõustub välismaalaste seaduse muudatus, mis annab piirarvu väliselt võimaluse elamisluba taotleda nendel inimestel, kes on äsja järjest vähemalt 9 kuud lühiajalise töötamise registreeringuga Eestis töötanud. Neid taotlusi saab esitama hakata alates jaanuarist. Soovitame välismaalastel teha teadliku valiku, kas taotleda elamisluba siserände piirarvu alusel või vastavalt jõustuvale seadusemuudatusele, sest kaht elamisloa taotlust korraga PPA ei menetle. 

Oluline info tööandjatele ja tööle saabuvatele välismaalastele:

 

  • Esmase elamisloa taotluse esitamine ei anna välismaalasele õiguslikku alust riigis viibimiseks. Kui välismaalase viisa või muu viibimisalus lõppeb enne, kui elamisloa taotluse suhtes on tehtud otsus, tuleb välismaalasel Eestist lahkuda ja oodata otsust oma koduriigis. Sellisel juhul võib olla ka vajadus teavitada PPA-d ja muuta taotluses elamisloakaardi kättesaamise kohta juhul, kui esialgu märgiti dokumendi kättesaamise kohaks Eesti.
  • Venemaa ja Valgevene kodanikele kehtib endiselt Vabariigi Valitsuse kehtestatud sanktsioon ja neile töötamiseks ja ettevõtluseks elamisluba ei väljastata.
  • Broneering on välismaalasele elamisloa taotluse esitamiseks kohustuslik – broneering ei ole mõeldud tööandjale ja tööandja ei saa seda kasutada mõne teise töötaja tarbeks.
  • Broneering on mõeldud vaid sellele inimesele, kelle nimel on see tehtud. Teise inimese nimel tehtud broneeringu alusel taotlust vastu ei võeta.
  • Tehtud broneeringut ei saa hiljem muuta – kui planeeritud ajal tulla ei saa, tuleb aeg tühistada ja teha uus broneering.
  • Tühistatud broneeringud avanevad kalendris uuesti kõikidele broneerimiseks mõne aja pärast.
  • Lisainfot saab PPA migratsiooninõustajatelt: https://www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad.

 

Inimestel, kelle taotlused sisserände piirarvu alla ei kuulu aga kellel on viibimisalus lõppemas ja ei saa taotluse esitamiseks aega broneerida, palume võtta ühendust PPA-ga.

Täiendus:

01.01.2023 jõustusid järgmised välismaalaste seaduse (VMS) muudatused:

1.           Uut liiki elamisluba - tähtajaline elamisluba lühiajaliseks töötamiseks (VMS § 176’2)

-             Maksimaalne kehtivusaeg kuni 2 aastat

-             Ei kohaldu sisserände piirarv

-             Välismaalasel peab olema vahetult taotlemisele eelnev registreeritud lühiajaline töötamine vähemalt 9 kuud

-             Töötamine jätkub sama tööandja juures

-             Tööandja on maksnud selle aja jooksul nõuetekohast palka ja ei ole rikkunud VMS tingimusi

NB! Nimetatud elamisluba ei saa pikendada ja samuti ei saa enne 1 aasta möödumist taotleda uut tähtajalist elamisluba samal alusel. Lisaks ei saa peale kehtivuse lõppemist seadusest tulenevat viibimisaega analoogselt teiste elamislubadega. Samuti ei saa registreerida ka uut lühiajalist töötamist 1 aasta jooksul.

Selle elamisloa taotlemine käib samamoodi nagu töötamiseks tähtajalise elamisloa taotlemine. Erinevus on vaid selles, et töötukassa luba ei ole vaja taotlemisel esitada.

 

Lugupidamisega,

Migratsiooninõustajad

Politsei- ja Piirivalveamet

 

Koostööpartnerid